• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2019.

határozat tárgy
1/2019 (01.22.)Pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
2/2019 (01.22.)A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép védelemmel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megállapításáról szóló 50/2017.(V.30.) határozat hatályon kívül helyezéséről
3/2019 (01.22.)Folyószámla-hitel felvételéről
4/2019 (01.22.)A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások részére biztosítandó egyszeri, természetbeni támogatás kiosztásához, vállalkozási szerződések megkötésére irányuló felhatalmazásról
5/2019 (02.05.)A Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú, 1851635047 azonosítójú projektben, az önkormányzat részéről szükséges önerő biztosításáról, a pályázati előleg igényléséről
6/2019 (02.12.)A Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2019. évi költségvetéséről
7/2019 (02.12.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2019. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
8/2019 (02.12.)A Dédestapolcsány – Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról
9/2019 (02.12.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2019. évi működésének támogatásáról
10/2019 (02.12.)A Vadna Községért Alapítvány 2019. évi működésének támogatásáról
11/2019 (02.12.)A Református Egyház 2019. évi működésének támogatásáról
12/2019 (02.12.)A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2019. évi működésének támogatásáról
13/2019 (02.12.)A Nagybarcai Sportegyesület 2019. évi működésének támogatásáról
14/2019 (02.12.)A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 2018. évi működésének támogatásáról
15/2019 (02.12.)Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2019. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról
16/2019 (02.12.)A háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok 2019. évi ellátására költségvetési fedezet biztosításáról
17/2019 (02.12.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
18/2019 (02.12.)Önkormányzatok információs rendszerének fejlesztésére irányuló megállapodásról
19/2019 (02.12.)A TOP-3.2.1-15-BO1-2016-00067 – Energetikai korszerűsítés Vadna község polgármesteri hivatalában - Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, energiahatékonyság-központú fejlesztése – építési beruházás során, többletmunka megrendeléséről
20/2019 (02.12.)A képviselő-testület 2019. évi munkatervéről
21/2019 (02.12.)A polgármester 2019. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
22/2019 (02.12.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetéséről
23/2019 (02.12.)A köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről
24/2019 (03.20.)A gyermekétkeztetés étkeztetési szolgáltatási önköltségének megállapításáról
25/2019 (03.20.)Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról
26/2019 (03.20.)Az Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről
27/2019 (03.20.)A Magyar Falu Program keretében benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos döntésekről
28/2019 (03.20.)A Rákóczi Szövetség anyagi támogatás iránti kérelméről
29/2019 (03.20.)Román Istvánné hivatalsegéd, közalkalmazotti jogviszonyának nyugállományba vonulás miatt megszüntetéséről
30/2019 (04.23.)A sajókazai Nappali Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója, Vadna községben végzett 2018. évi tevékenységéről