• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2016.

határozat tárgy
1/2016 (02.09.)A bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda vadnai tagóvodája 2016. évi költségvetéséről.
2/2016 (02.09.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról.
3/2016 (02.09.)A Vadna Községért Alapítvány 2016. évi működésének támogatásáról
4/2016 (02.09.)A Református Egyház 2016. évi működésének támogatásáról.
5/2016 (02.09.)A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2016. évi működésének támogatásáról
6/2016 (02.09.)A Nagybarcai Sportegyesület 2016. évi működésének támogatásáról
7/2016 (02.09.)Az önkormányzat 2016. évi Start-munkaprogramban benyújtott pályázatainak jóváhagyásáról.
8/2016 (02.09.)Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2016. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról.
9/2016 (02.09.)A szünidei étkeztetésről
10/2016 (02.09.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról.
11/2016 (02.09.)A képviselő-testület 2016. évi munkatervéről.
12/2016 (02.09.)A polgármester 2016. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról.
13/2016 (02.09.)Az önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásában kormányzati funkció felvételének kezdeményezése.
14/2016 (02.09.)A 2015. évi közművelődési szolgáltatás elszámolásának jóváhagyásáról,a 2016. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételéről.
15/2016 (02.09.)Hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolód egyéb kedvezmény biztosításáról.
16/2016 (02.9..)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetéséről
17/2016 (03.22.)Az intézményi gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról.
18/2016 (03.22.)Az étkeztetés szolgáltatási önköltségének megállapításáról.
19/2016 (03.22.)Az Önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervéről.
20/2016 (03.22.)A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról.
21/2016 (03.22.)Pályázat benyújtásáról a TOP-1.4.1-15 jelű, a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével elnevezésű pályázati felhívásra, az óvoda épületének korszerűsítésére, felújítására.
22/2016 (04.05.)Pályázat benyújtásáról a VP-6-7.4.1.1-16 jelű, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére, településképet meghatározó épületek küldő rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés elnevezésű pályázati felhívásra, a Községháza épületének korszerűsítésére, felújítására.
23/2016 (04.05.)Együttműködési megállapodás megkötéséről a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvánnyal.
24/2016 (04.19.)Pályázat benyújtásáról a TOP- 3.2.1-15 jelű, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázati felhívásra, a Községháza épületének korszerűsítésére, felújítására.
25/2016 (04.19.)Együttműködési megállapodás megkötéséről a MÁV Magyar Államvasutak Zrt-vel.
26/2016 (04.19.)Sajókaza község Önkormányzata által, a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című TOP-4.2.1-15 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat támogatásáról.
27/2016 (04.26.)A 2015. évi ellenőrzési jelentésről
28/2016 (04.26.)A Vadna községért Alapítvány 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról.
29/2016 (04.26.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának jóváhagyásáról.
30/2016 (04.26.)A Vadna 100/10 hrsz-ú ingatlanra fennálló, beépítési kötelezettség biztosítását szolgáló elidegenítési tilalom törléséhez való hozzájárulásról.