• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2017.

határozat tárgy
1/2017 (01.18.)Bencze Péter polgármester illetményének és költségtérítésének megállapításáról
2/2017 (01.18.)A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról.
3/2017 (01.18.)A Vadna Községi Konyha intézményvezetői beosztásának betöltésére irányuló irányuló pályázat kiírására.
4/2017 (01.18.)A Vadna Községi Konyha Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.
5/2017 (01.18.)A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt, külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére pályázat konzorcium keretein belüli benyújtásáról.
6/2017 (01.18.)Vadna község 780 éves jubileumi évére tervezett esemény-, programsorozatról.
7/2017 (01.18.)Állami tulajdonú közút önkormányzati tulajdonba vételének kezdeményezéséről.
8/2017 (01.18.)A Petőfi és Kossuth út határaihoz igazodó telekalakításról.
9/2017 (01.18.)A község belterületi határát jelző tábla elhelyezésének, a 26-os főút forgalmi rendje megváltoztatásának kezdeményezéséről.
10/2017 (01.18.)A Vadna Község Önkormányzatának és Várhosszúrét település Önkormányzatának együttműködésével, a határtérség turisztikai vonzerejének növelése, kulturális értékek és természeti örökségi helyszínek ismertté tétele, együttműködésének fejlesztése projekt támogatására, a „Csoda Malom – Csoda Vár” projekt megvalósítására irányuló pályázat benyújtásáról szóló 61/2016.(X.26.) határozat módosításáról
11/2017 (02.07.)A köztisztviselők 2017. évi illetménykiegészítéséről
12/2017 (02.07.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetéséről
13/2017 (02.07.)A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal és a hozzárendelt költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról
14/2017 (02.14.)Hurták Tiborné alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról
15/2017 (02.14.)A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról.
16/2017 (02.07.)A Dédestapolcsány - Mályinka - Sajógalgóc - Sajóivánka - Sajókaza - Szuhakálló - Vadna Nappali Szociális Központ Intézményfenntartó Társulás 2017. évi működéséhez költségvetési hozzájárulás biztosításáról.
17/2017 (02.14.)A KBTF Közép-Borsodi Nonprofit Kft. egyszeri működési támogatásáról
18/2017 (02.14.)A Vadnai Polgárőr Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról
19/2017 (02.14.)A Vadna Községért Alapítvány 2017. évi működésének támogatásáról
20/2017 (02.14.)A Református Egyház 2017. évi működésének támogatásáról.
21/2017 (02.14.)A Vadnai Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület 2017. évi működésének támogatásáról
22/2017 (02.14.)A Nagybarcai Sportegyesület 2017. évi működésének támogatásáról
23/2017 (02.14.)Az önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásának 2017. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról.
24/2017 (02.14.)Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek középtávú meghatározásáról
25/2017 (02.07.)A képviselő-testület 2017. évi munkatervéről
26/2017 (02.14.)A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról
27/2017 (02.14.)A 2017. évi közművelődési szolgáltatás igénybe vételére irányuló megállapodás megkötéséről
28/2017 (02.14.)A Göőz Pál Művelődési Ház helyiségeinek igénybe vételéhez kapcsolódó szabályozásról és a Vadna Községi Konyha alaptevékenységtől eltérő hasznosítása során, a bérleti díj mértékének megállapításáról.
29/2017 (02.14.)Az önkormányzat 2017. évi Járási Start-munkaprogramban benyújtandó pályázatainak jóváhagyásáról szóló 76/2016.(XII.7.) határozat módosításáról.
30/2017 (02.14.)Közművelődési megállapodás megkötéséről.