• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

cim:Vadna, Kassai út 25.
telefon:06-70/3757075
e-mail:csaladsegito@sajokaza.hu
Intézményvezető:Bakos Lehelné

Gyermekjóléti Szolgálat Fogadó óra: minden hónap első szerda 08.00.- 12. 00 Vadna Kassai út 25. Tanácsadó épülete Telefon: 06-70/3757075

Sajókazai Nappali Szociális Központ
Intézményvezető: Bakos Lehelné
Családsegítő: Kaló Brigitta
Gondozó: Háriné Fodor Szilvia Valéria
Elérhetőségek
Cím: 3720 Sajókaza, Petőfi u. 1-3.
Telefon: 06-48/505-209 és 06-48/505-210
Email:szockozpont@sajokaza.hu
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Cím: 3720 Sajókaza, Petőfi u. 7.
Telefon: 06-48/415-201
Email: csaladsegito@sajokaza.hu
Család- és gyermekjóléti Szolgálat:
A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális, vagy mentálhigiénés problémákkal, gondokkal, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. A családsegítés az ilyen helyzeteket előidéző okok, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Feladata továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv.-ben meghatározott feladatok ellátása, illetve biztosítása.
Alapellátás keretében hozzájárul a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyezettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából való kiemelésének megelőzéséhez.
A veszélyeztetettséget észlelő és jelző hatékony információs rendszer működtetése érdekében feladata a településen a megelőzésben érintett valamennyi intézmény, hatóság és szakember együttműködésének összehangolása, közös stratégia kidolgozása.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében feladata az erre kijelölt munkatárs(ak) alkalmazásával annak biztosítása, hogy álljon a család, illetve a veszélyeztetett gyermek rendelkezésére olyan segítő szakember, akihez önként fordulhatnak.
Együttműködés a járási Kazincbarcikai Család- és Gyermekjótéti Központtal, illetve annak esetmenedzserével.
Feladata továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.-ben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott gyermekjóléti feladatok ellátása, illetve biztosítása.
Házi segítségnyújtás: (személyi gondozás; szociális segítés)
Az ellátott részére nyújt alapvető gondozási, ápolási feladatokat. Az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, valamint a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást foglalja magában a házi segítségnyújtás.
Gondoskodik azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
Gondoskodik azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.