Ebösszeírás 2024

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv. 42. B. §-a értelmében a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az ebösszeírás alapján az önkormányzat helyi nyilvántartást vezet, az álla tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Nyilatkozatot kell tenni abban az esetben is, amennyiben az ingatlanon nem tartanak kutyát.

A 2024 évi ebösszeírás céljából kérem a Vadna közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy szíveskedjenek - ebenként - kitölteni az Ebösszeírási adatlap nyomtatványt, és azt 2024. március 11-ig a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendeltségére visszajuttatni - 3636 Vadna, Kassai u.25. - személyesen, illetve postai úton vagy elektronikusan (aláírva, beszkennelve) a hivatal@vadna.hu címre megküldve.

A 2024. évi ebösszeíráskor a mikrochippel ellátott és az állatorvosnál bejelentett és így a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a korábbi ebösszeírás során már bejelentett ebeket is újból be kell jelenteni.

A fentieken túl felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét arra is, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.10.) Korm. rendelet 17/B. §. (10) bekezdése alapján a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok az ebösszeírását követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat, szaporulatot illetve elpusztulást írásban bejelenteni. (A bejelentéshez nyomtatvány a hivatalban beszerezhető, vagy a fent megjelölt honlapról letölthető.)

(A fotó illusztráció)


2024.02.06. | HT