• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2024.

Az önkormányzat és intézményei által foglalkoztatott közalkalmazottak béren kívüli juttatásainak 2024. évi megállapításához szükséges költségvetési fedezet meghatározásáról

határozat szám: 5/2024 (02.13.)

hatályos

1. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési rendeletében, a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha köznevelési intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak; a 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások kormányzati funkción foglalkoztatott karbantartó és hivatalsegéd; a 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkción foglalkoztatott közművelődési szakember és a 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkción foglalkoztatott falugondnok (a továbbiakban: közalkalmazottak) részére biztosítandó ruházati költségtérítéshez 50.000 Ft+közterhei/közalkalmazott összegű költségvetési fedezetet biztosításáról dönt.
2. Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetési rendeletében, a közalkalmazottak részére, 150.000 Ft/év/közalkalmazott SZÉP-kártya juttatás kifizetői terhekkel növelt összegű költségvetési fedezetet biztosításáról dönt.
3. A SZÉP- kártya juttatás egyösszegű folyósításra 2024. június 30-ig, a ruházati költségtérítés egyösszegű folyósításra 2024. december 31-ig kerül sor.
4. A közalkalmazotti jogviszony szünetelése esetén, a határozat 1-3. pontjai szerinti béren kívüli juttatás (továbbiakban: juttatás) időarányos részére jogosult a közalkalmazott.
A közalkalmazotti jogviszony évközbeni keletkezése, megszűnése esetén a juttatás időarányos részére jogosult a közalkalmazott feltéve, hogy a tárgyévben legalább 6 havi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik az önkormányzatnál, vagy az önkormányzat által fenntartott intézménynél.
Az a közalkalmazott, aki a kifizetés időpontjában lemondási, felmentési idejét tölti, a juttatásnak a jogviszony megszűnése időpontjáig terjedő időarányos részére jogosult.
A közalkalmazotti jogviszony évközbeni megszűnése esetén, amennyiben a ténylegesen kifizetett összegnél a fentiek alapján alacsonyabb összegű juttatásra lett volna jogosult a közalkalmazott, úgy a juttatás időarányos részét vissza kell térítenie, kivéve, ha a közalkalmazott jogviszonya nyugdíjazása vagy halála miatt szűnik meg.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen