• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2024.

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha alapító okiratának módosításáról

határozat szám: 29/2024 (04.16.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 8/A § (2) bek-e és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Köznev.tv.) 21. § (2) bekezdése alapján – figyelemmel a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 73. §-ára, valamint 158. § (1) bekezdésének a) pontjára – a Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha alapító okiratát jelen határozatával módosítja, a módosító okiratot kiadja.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (4) bek-ének megfelelően, az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változatát kiadja, melyet a módosító okirathoz csatolni kell.

felelős: polgármester, jegyző
határidő: értelemszerűen