• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2024.

A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről

határozat szám: 23/2024 (03.20.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belügyminiszter pályázati felhívása alapján, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 62 m3 kemény lombos fa fajtájú tűzifa-támogatáshoz kapcsolódó támogatás igényt nyújt be.
Az önkormányzat a támogatás felhasználásához 157.480 Ft önrészt vállal, költségvetése terhére.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy pályázati felhívásban foglaltak szerint a szociális célú tűzifában vagy szénben részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a belügyminiszter pályázati felhívása szerinti igénylési feltételeket megismerte, elfogadja, támogatási igényét annak alapján nyújtja be.

felelős: polgármester
határidő: 2024. április 30.