• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2024.

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról szóló 61/2023.(XII.13.) határozat módosításáról

határozat szám: 2/2024 (01.16.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosításának jóváhagyásáról szóló 61/2023.(XII.13.) határozatát módosítja – kiegészíti -. a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bek-ére való hivatkozással és a polgármester felhatalmazásával a megállapodás aláírására.
2. Vadna község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítással egységes szerkezetbe foglalt határozatot az alábbiak szerint fogadja el:
1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete - a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, újraszövegezett társulási megállapodását, a jegyzőkönyv mellékletét képező társulási megállapodás elfogadásával, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88. § (2) bek-ben foglaltak szerint, minősített többséggel jóváhagyja.
2. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert Társulási Megállapodás aláírására.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen