kitüntetéés:Díszpolgár
adományozás éve:2007
foglalkozás:tanító
életút:1918-1962
Göőz Pál Benedek

GÖŐZ PÁL BENEDEK ÉLETRAJZA
Göőz Pál Benedek Sajókazincon született 1897. november 12-én, tanítói családban.
Édesapja Göőz Ferenc, a helybeli iskola vezetője, édesanyja nemes Óváry Erzsébet.
Apja példáját követve szintén a tanítói hivatást választotta. A Stubnyafürdői Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézetben kezdte meg tanulmányait, majd szerzett diplomát 1917.január 26-án. Rövid frontszolgálat után a kis borsodi faluban Vadnán kezdte meg hivatásának gyakorlását, és vált az évek során nagy tekintélyű néptanítóvá.
Hittel és szertettel, emberségre, a tudás hordozóivá nevelte tanítványait. A falu közösségében központi szerepet töltött be, kántorként a templomban, a kultúra magvetőjeként az ünnepeken, és barátként a családi asztaloknál.
Emellett iskolai felügyelő, Járási VB tag és községi tanácstag tisztjét is ellátta.
Ötvenhárom éven keresztül dolgozott népművelőként, énekkarvezetőként; írt verseket, színdarabokat, csasztuskákat.
Kiemelkedő munkájáért a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1966. október 25-én a Munkaérdemrend Bronz fokozatával tüntette ki.
Egy életen át volt hű társa feleségének Pataki Ilonának, akivel három gyermekük született:
Pál, Katalin, Klára
Vadna lakóinak tiszteletétől övezve élte nyugdíjas éveit 1962-től. A közélettel, a lakosokkal, a volt tanítványaival a kapcsolata sosem szakadt meg, tovább folytatta népművelői tevékenységét, egészen 1978.május 7-én bekövetkezett haláláig. Végső nyughelye a vadnai Temetőkertben található.