kitüntetéés:Díszpolgár
adományozás éve:2015
Szmerek Sándorné

SZMEREK SÁNDORNÉ ÖNÉLETRAJZA

1938.07.17-én Vadnán születtem földműves családból. Az általános iskolát itt végeztem. Tovább tanultam, 1956- ban érettségiztem Miskolcon a Vámos Horka Leánygimnáziumban. Nem tanultam tovább, nem mentem el dolgozni férjhez mentem Szmerek Sándor pályamesterhez. Két leánygyermekünk született. 1968-ig Vadnán laktunk. Mivel munkahelyem nem volt, a család mellett volt időm társadalmi munkát végezni. 1960-tól Nőtanács titkár (MNDSZ) titkár voltam 1968-ig.
1963. nyarán idény napközit vezettem. Óvoda nem volt községünkben. igény és szükség volt a napközire, amit szívesen elvállaltam. 1963-ban megyei tanácstagnak választottak a következő községekben: Sajóivánka, Nagybarca, Bánhorváti, Sajógalgóc, Sajóvelezd és Vadna körzetbe. Két cikluson keresztül 1971-ig voltam m egyei tanácstag. Munkámat igyekeztem becsülettel elvégezni. Részt vettem a tanácsüléseken, fogadóórákat tartottam, és igyekeztem a felmerülő problémákon tőlem telhetően segíteni. Pl.. járdát építettünk, buszvárót, amit áthelyeztek jelenlegi helyére, megépült az ÁFÉSZ ház, amire a falu lakossága régen várt és szükség is volt rá.
1968. január 1-től december 31-ig megbízott tanácselnök voltam községünkben. 1968. november 26- án Bánrévére költöztünk a férjem munkahelye miatt. A társadalmi munkát folytattam. Kijártam a körzetembe továbbra is. Bánrévén a HNF titkárának választottak és a vöröskeresztnek is tagja lettem. 1969-től képesítés nélküli óvónőként dolgoztam helyben.
Jelentkeztem és felvételt nyertem a Szarvasra a felsőfokú óvónőképzőbe. Oklevelet szereztem levelező tagozaton 1973-ban Kecskeméten. 1980-ban a 20 éves társadalmi munkám elismerése képen megkaptam a munka érdemrend bronz fokozatát. 1981. novemberében édesanyám halála miatt hazaköltöztünk. 1982. január 1. munkahelyet változtattam. A nagybarcai csecsemőotthonban helyezkedtem el óvónőként, innen mentem nyugdíjba 1996-ban. Hazaköltözésünk után újra bekapcsolódtam a közösségi munkába. 1962-től ÁFÉSZ voltam, ami nem szűnt meg az elköltözésem idejére sem. Vigvári Gáborné betegség miatt lemondott tisztségéről, helyette atagság engem választott ügyintézőnek. A vezetőség és a tagság között tartottam a kapcsolatot. Ezt a tisztséget 1986-tól az ÁFÉSZ megszűnéséig 2002-ig láttam el.
HNF titkárnak választott a tagság Varga Miklós javaslatára. Kérés volt a lakosság részéről: Emléket kell állítani az I. és a II. Világháborúban elesett hősi halottaknak. A képviselőtestülettel közösen a kérést teljesítettük. A két emléktábla a templom előterében van elhelyezve.
1990-től képviselő lettem 1994-ig. A felmerülő feladatokat igyekeztünk megoldani. Felmérést végeztünk a telefon, gáz és vezetékes ivóvíz bevezetésére, amit sikerült is megvalósítani. 1994. óta a Vadnai Református Anyaszentegyház presbitere vagyok. A társadalmi munkából igyekszem itt is kivenni a részemet. A vöröskeresztnek évtizedek óta tagja vagyok.
Alapító tagja vagyok 2002-től a Községünkért és Egymásért Alapítványnak. 10 évig az Őszirózsák Nyugdíjas Klubbon belül alakult népdalkörnek a tagja voltam.
Fiatal koromtól kezdve igyekeztem részt venni a falu életében, segíteni ahol tudtam és ahol szükség volt rám. Életem hátralévő részében is szeretnék tevékenykedni, segíteni a képviselőtestületnek, a társadalmi szerveknek ezzel is segítve a falu lakosságát.