kitüntetéés:Díszpolgár
adományozás éve:2010
foglalkozás:képviselő
Zabari lászló

ZABARI LÁSZLÓ ÖNÉLETRAJZA
Zabari László 1945. december 14-én született Vadnán gazdálkodó és iparos családban. Általános iskoláit helyben végezte, majd Putnokon, a Mezőgazdasági Technikumban érettségizett 1965-ben. Két év katonai szolgálat után 1967.november 27-től-2004.december 1-ig dolgozott a BVK, mai nevén Borsodchem Zrt-nél különböző beosztásokban. 1970-ben családot alapított, megnősült. Feleségével Ilonával két gyermekük született : Tünde és László.
A falu közösségi életébe korán bekapcsolódott, 1964-ben, még középiskolásként KISZ titkárnak választották. Sikerült egy jól működő ifjúsági klubot alakítani. Később a Hazafias Népfront tagja, titkára, majd elnöke lett. 1982-ben tanácstaggá választották, és egészen a rendszerváltásig ebben a tisztségében tevékenykedett. Ehhez az időszakhoz köthető a ravatalozó építése, az óvoda megnyitása, patakmeder rendezése, utak, járdák felújítása. Megbízást kapva a helyi kultúrház vezetésére, rendezvények szervezése és lebonyolítása volt a munkája. Az akkori körülmények között (fa-szén fűtés, berendezések hiánya) ez nem volt könnyű feladat.
1990-től önkormányzati képviselő lett, 12 éven keresztül segítette két polgármester munkáját. Ebben az időszakban került sor a falu komfortosítására, bevezetve a gáz - és telefonszolgáltatást. A sok elvégzett munka mellett ( utak, járdák építése, felújítása. stb. ) rendezvényeknél való közreműködés és a szociális ügyek intézése volt a feladata. 2002-től nem volt képviselő, de tovább segítette a faluközösség munkáját, majd 2006-ban újra megválasztották. A Szociális Bizottság vezetőjeként az átmeneti segélyek elosztása volt az egyik fő feladata.
Szülőfaluja volt egész életének a színtere. Fiatalkorától igyekezett a közösség hasznos tagjává válni, és mindig a vadnai emberek érdekében tevékenykedni.