Kedves vadnai Fiatal!

Örömmel értesítelek, hogy Vadna község Önkormányzat Képviselő- testülete, az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében”című pályázat keretein belül, a 2019-2020. tanév II. félévére tanulmányi ösztöndíj támogatásban tud részesíteni legfeljebb 8 fő, Vadnán lakóhellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen tartózkodó közép- vagy felsőfokú tanulmányait végző diákot.

A támogatás további feltétele, hogy az abban részesülő tanuló/hallgató hátrányos helyzetűnek minősüljön (a pályázati kiírásban szereplő feltételek valamelyike alapján) valamint hogy a 2019/2020. tanév I. félévében a lezárt tanulmányi átlageredménye legalább 3,00 legyen, egyéb ösztöndíjban ne részesüljön és tanulmányai során évet nem kellet ismételnie.

A tanulmányi ösztöndíj összege havonta maximum 10.000.- Ft, mely 5 hónapon (2020. február-június) át, kerül az arra jogosultaknak folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázati űrlap kitöltésével (szerkeszthető formátumban letölthető innen a Nyomtatványok közül) lehet pályázni, melyhez feltétlenül szükséges a részletes pályázati kiírás alapos megismerése.
A pályázati felhívást és űrlapot szükség esetén a Községházán is beszerezheted.

Kérlek, hogy a pályázat benyújtási határidejére, mely 2020. február 10. 16:00 óra fokozottan figyelve - amennyiben a pályázati kritériumoknak megfelelsz - élj a támogatás igénylésének lehetőségével és juttasd el a Községházára - a szükséges mellékleteivel - a pályázati űrlapot!

A képviselő-testület a pályázati felhívását a az EFOP-1.5.3-16-2017-00030 számú, „humán szolgáltatásfejlesztés a kazincbarcikai járás térségében” című pályázathoz kapcsolódó tanulmányi ösztöndíjról szóló 13/2019.(XII.10.) önkormányzati rendelet alapján tette közzé.

Bencze Péter
polgármester

2019.12.04. | HT