• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Szuhakállói Közös Önkormányzatvi Hivatal Vadnai Kirendeltsége

Elérhetőségek

cím:3636 Vadna Kossuth út.25.
telefon:48/505-211; 48/352-081
e-mail:vadnapm@legnet.hu; jegyzo@szuhakallo.hu
vezető:Dr. Herczeg Tibor

A közös önkormányzati hivatal létrehozásával Szuhakálló, Vadna,Sajógalgóc és Sajóivánka Önkormányzatok valamennyi érintett településen biztosítani kívánják az igazgatási munka folyamatos ellátásához, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásához, az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A nem hivatali székhely településeken – Vadnán, Sajógalgócon és Sajóivánkán – a fenti feladatok ellátását az állandó kirendeltség biztosítja.

Ügykörök

Valamennyi ügykör leírása Szuhakálló portál felületén;

Nyomtatványok

nyomtatványLetöltés
Adatbejelentés telekadóhoz
Beiskolázási támogatás iránti kérelem
Bejelentőlap ebtartásban bekövetkezett változásról
Ebösszeíró adatlap_2024_Vadna
Jövedelemnyilatkozat Bursa Hungarica pályázathoz
Kérelem rendeltetésváltozáshoz hatósági bizonyítvány kiadására
Megállapodás helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról
Pályázati űrlap tanulmányi ösztöndíj igényléséhez
Szociális tüzelőanyag juttatás iránti kérelem
Óvodai jelentkezési lap

Munkatársak

névtelefon / mell. / e-mail
Bellény Emese, munkaügyi ügyintéző 48/505-211
munkaugy@vadna.hu; hivatal@vadna.hu
Jaskó Zsófia, igazgatási ügyintéző 48/505-211
titkarsag@vadna.hu; hivatal@vadna.hu
Jobbágy Henrietta, adóügyi ügyintéző 48/505-212
ado@vadna.hu; hivatal@vadna.hu
Klómer Gézáné, gazdálkodási ügyintéző 48/505-212
penzugy@vadna.hu; hivatal@vadna.hu
Pál Lajosné, igazgatási ügyintéző 48/505-211
igazgatas@vadna.hu; hivatal@vadna.hu
Ötvös Béláné, gazdálkodási ügyintéző 48/505-212
penzugy@vadna.hu; hivatal@vadna.hu