Tudnivalók az önkormányzati választásokról - jelölteknek, jelölőszervezeteknek (<b>Folyamatosan frissül!</b>)

A 2019. október 13-i, helyi önkormányzati általános választásokkal kapcsolatos - a jelölteket, jelölőszervezeteket érintő - legfontosabb tudnivalókat az NVI honlapján megjelentek felhasználásával, az alábbiakban foglaljuk össze:

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 162.§ (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a Vadna községben induló polgármester- és egyéni listás jelöltek szavazólap-mintájának adattartalmát 2019. szeptember 18-án, határozatával jóváhagyta.

12/2019.(IX.18.)HVB határozat az egyéni listás jelöltek szavazólap-mintája adattartalmának jóváhagyásáról

11/2019.(IX.18.) HVB határozat a polgármesterjelöltek szavazólap-mintája adattartalmának jóváhagyásáról


Határidők, határnapok

Választási bizottság megbízott tagjának bejelentése

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, az egy szavazókörrel rendelkező településeken a helyi választási bizottságba a jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.
A HVB-be megbízott tagokat az illetékes választási bizottság elnökénél kell bejelenteni 2019. október 4-én 16.00 óráig.

Hirdetmény a nyilvántartásba vett jelöltekről, szavazólapi sorrend szerint

A választási eljárásról szóló törvény (Ve.) 160.§ (1)-(2) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorolt sorrendben szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett, illetve nyilvántartásba vett jelöltek sorrendjének sorsolását a jelöltek, bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 2019. szeptember 9-én 16:00 óra után végezte el.

Nyilvántartásba vett jelöltek

Meghívó szavazólapi sorrend sorsolására

A Helyi Választási Bizottság határozatai

Vadna adatai a helyi önkormányzati választáson

A választási formával kapcsolatos további - helyi - tudnivalók, információk, a HVI vezetőjének határozatai, hirdetményei, a HVB határozatai, döntései a Választás ablakban érhetők el.

A jelölő szervezet bejelentéséről az önkormányzati választáson itt tájékozódhat.

Jelölt, lista állítása az önkormányzati választáson

Polgármesterjelölt az la választópolgár lehet ehet, akit a 10000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a elöltnek ajánlott.

A 10000 vagy ennél kevesebb lakosú településen a képviselők választása ún. egyéni listás választási rendszerben történik. Ebben a választástípusban a település egésze alkot egy választókerületet. A képviselők száma a lakosságszám arányában változik 100 -1000 lakosig 4 fő. (A HVI vezető határozata a megválasztható képvislők számáról.)

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

A jelöléshez szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2019. augusztus 8-án.

Ajánlás

Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező (az indulás helye szerinti) helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet.

Az ajánlóívek igénylése

Ajánlóívet az igénylő vagy a jelöltként a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet.
Az igény bejelentésére az A4 jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási irodában bárki, meghatalmazás nélkül leadhat.

A helyi választási iroda legkorábban 2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek.
Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség.

Az ajánlóív átadásáról a választási iroda átvételi elismervényt állít ki. Az ajánlóívekről másolatot készíteni, még kitöltetlenül is, szigorúan tilos!

Az ajánlóívek leadása

Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig a helyi választási irodának. Azt az ajánlóívet is, amely nem tartalmaz ajánlást, ezen időpontig kell visszaadni.

A jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes (az indulás helye szerinti) helyi választási bizottságnál. Az ajánlóívek szakaszos leadására nincs lehetőség!
A bejelentés alkalmával legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát.

A polgármesterjelölt és az egyéni listás jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál.

Az egyéni listás jelölt nyilvántartásba vétele

Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az egyéni listás jelöltet - az ajánlások ellenőrzését követően - a helyi választási bizottság - legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon - veszi nyilvántartásba.

Jelölt, lista állítással kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat.


Közzétett információk:

Hirdetmény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. általános választásának kitűzéséről l
Hirdetmény a Helyi Választási Bizottság tagjairól
HVI vezető határozata a szükséges ajánlások számáról
Hirdetmény a szükséges ajánlások számáról

Nyomtatványok a helyi önkormányzati választási eljárásban

További információk a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

Kapcsolódó információk:

Tudnivalók az önkormányzati választásokról - választópolgároknak

2019.08.01. | valasztas.hu/HT