Tudnivalók az önkormányzati választásokról - választópolgároknak (<b>Folyamatosan frissül!</b>)

A 2019. október 13-i, helyi önkormányzati általános választásokkal kapcsolatos - a választópolgárokat érintő - legfontosabb tudnivalókat az NVI honlapján megjelentek felhasználásával, az alábbiakban foglaljuk össze:

Mikor érvényes a szavazatom? - tájékoztató plakát

Hogyan szavazhatok? - tájékoztató plakát

Határidők, határnapok

A Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013.évi XXXVI. törvény 162.§ (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva, a Vadna községben induló polgármester- és egyéni listás jelöltek szavazólap-mintájának adattartalmát 2019. szeptember 18-án, határozatával jóváhagyta.

12/2019.(IX.18.)HVB határozat az egyéni listás jelöltek szavazólap-mintája adattartalmának jóváhagyásáról

11/2019.(IX.18.) HVB határozat a polgármesterjelöltek szavazólap-mintája adattartalmának jóváhagyásáról

A választási eljárásról szóló törvény (Ve.) 160.§ (1)-(2) bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorolt sorrendben szerepelnek. A választási bizottság a bejelentett, illetve nyilvántartásba vett jelöltek sorrendjének sorsolását a jelöltek, bejelentésére rendelkezésre álló határnapon, 2019. szeptember 9-én 16:00 óra után végezte el.

Hirdetmény a nyilvántartásba vett jelöltekről, szavazólapi sorrend szerint

Nyilvántartásba vett jelöltek


A Helyi Választási Bizottság határozatai

Vadna adatai a helyi önkormányzati választáson

A választási formával kapcsolatos további - helyi - tudnivalók, információk, a HVI vezetőjének határozatai, hirdetményei, a HVB határozatai, döntései a Választás ablakban érhetők el.

Átjelentkezés másik szavazókörbe

A kérelmet 2019. augusztus 8-tól, 2019. október 9-én 16:00 óráig lehet benyújtani, a helyi választási irodához, papír alapon, vagy on-line.
Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.

(Tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól )

Mozgóurna igénylése

Ha a választópolgár a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet.

(Tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól )

Értesítés a névjegyzékbe vételről

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.

Az értesítőt a választópolgár az értesítési címén, ennek hiányában a lakcímén 2019. augusztus 23-ig kapja meg.

Aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, azt a helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről.

Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező választópolgárként az alábbi névjegyzéki kérelmek benyújtására van lehetősége 2019. augusztus 8-tól , az önkormányzati választásohoz kapcsolódóan:

Külképviseleti névjegyzékbe vétel

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát.

(Tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól )

Közzétett hirdetmények:

Hirdetmény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. általános választásának kitűzéséről l
Hirdetmény a Helyi Választási Bizottság tagjairól
HVI vezető határozata a szükséges ajánlások számáról
Hirdetmény a szükséges ajánlások számáról


További információk a Nemzeti Választási Iroda honlapján.

2019.08.01. | valasztas.hu/HT