A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Gépjármű átírási okirat

SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JEGYZŐJE
A gépjármű tulajdonjogának változását igazoló tejes bizonyító erejű magánokirat kötelező
tartalmi elemeiről, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkárának szakmai
útmutatása alapján, az alábbiak szerint tájékoztatom az érintetteket:
A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó
személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási
eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009.
(XII.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. §-ában foglaltak szerint a közúti
közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló
teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a 2013. február 1. napjától hatályos
rendelkezések értelmében a következők:
 a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;
 a jogügylet tárgyát képező jármű, azonosító- (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;
 a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje;
anyja születési családi és utóneve), állampolgársága (hontalansága), a személyazonosságát
igazoló okmány típusa, sorszáma, lakcíme; jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetében a szervezet megnevezése, képviselőjének neve,
székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;
 a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok
átadásának-átvételének ténye, időpontja;
 a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja, valamint a birtokba vételkor a
kilométerszámláló műszer által jelzett érték (km-óra állás);
 a tulajdonjog változás hatálybalépésének napja;
 a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a
közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő,
jogszabályban meghatározott határidőn belül;
 a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez
fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve a bejelentési
kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.
A Kormányrendelet 2. §-a értelmében a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás
bejelentését a tulajdonátruházónak – a korábbi 5 munkanaptól eltérően – a változástól számított 8
napon kell teljesíteni.
Szuhakálló, 2013. augusztus 22.
Dr. Herczeg Tibor sk.
jegyző
címzetes főjegyző
______________________________________________________
3731 SZUHAKÁLLÓ KOSSUTH U.7. / : 48/352-081;
3636 VADNA KASSAI U.25. / : 48/505-211
e-mail: jegyzo@szuhakallo.hu
vadnapm@legnet.hu

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063