A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Környezetvédelmi Közmeghallgatás a bánya ügyében

KÖZLEMÉNY

 

Az  Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet ( Rend.) hatálya alá tartozó környezeti hatásvizsgálati eljárásról

 

 

Ügy száma: 16522/2014

Kérelmező: ORMOSSZÉN Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11. I. /104.

Ügy tárgya: A „Sajókaza IV. – szén és kavics” védőnevű bányatelken lévő I. bányaüzem (Vadna) működése

A bányaüzemmel érintett ingatlanok (Vadna) 057/1, 057/2, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13 hrsz.

A bányaművelés által érintett helyrajzi számok (Vadna): 059/13, 059/9 hrsz.

A szén-, illetve kavicskitermeléssel érintett területek:

    - 7C1 mező: 3,5 ha

     -5B2 mező: 7,2 ha.

A bánya tervezett maximális kapacitása: 50 000t/év szén illetve 60 000t/év kavics.

A termelés módja: külszíni fejtés, mely során először a humuszos feltalajt, majd a fedőrétegeket és a széntelepeket termelik le munkaszintek magassága 1,5-3 m között változik.

Művelési mód:

-   jelenlegi bányató (7C1 mező) víztelenítése;

-   jelenlegi töltés elbontása és anyaga a víztelenített bányagödörbe kerül feltöltésre;

-   letakarás megkezdése;

-   kavics és szén kitermelése

-   kavics depózása és/vagy értékesítése, a szén osztályozása (Sajókaza), ahol 40 mm-          es, 20-40 mm-es, és 20 mm-es frakció szerint választják szét.

 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Vadna

 

A hatásterülettel feltételezetten érintett települések: Sajógalgóc, Sajókaza.

 

Az eljárás megindításának napja: 2014.október 15.

 

Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: három hónap.

 

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:

-   hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló  felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,

-   a szakhatóság eljárásának időtartama,

-   az eljárás felfüggesztésének időtartama,

-                     a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama,

-                     továbbá a 2004. évi CXL. Tv. 33.§ (3) bekezdésben foglaltak.

 

Ügyintéző neve: Vigh Noémi

Elérhetősége (e-mail): noemi.vigh@emikofe.kvvm.hu; telefon: 06-46-517-412

 

A környezeti hatásvizsgálat megindításának ténye:

 

A bányaüzemben 2023-56/2002. számú, 2012. december 31-ig érvényes környezetvédelmi engedély alapján volt a tevékenység végezhető évi 60 000 tonna szén kitermelésére. A bányaüzemben 2009. óta nem volt az engedélyezett mennyiséghez (50 000 tonna/év szén) képest érdemi mennyiségű szén-kitermelés, ennek következtében az új bányának minősül.

 

Ezen túlmenően a jelenlegi kérelem szerint 50 000t/év szén mellett évi 60 000 tonna kavicstermelés is előirányzott. Jelen kérelem szerint így max. 110 000 tonna/év haszonanyag (szén és kavics) kiszállítása előirányzott a bányából.

 

Ennek következtében a kérelmezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)  Kormányrendelet (Rend.) 3. sz. melléklet 10. a) pontjában (Szénbányászat méretmegkötés nélkül) és 19. pontjában (Egyéb bányászat) nevesített. Tekintve, hogy a szénhez a kavics haszonanyag nélkül nem lehetne hozzáférni, ennél fogva környezetvédelmi szempontból egy bányának tekinthető a kérelmezett tevékenység.

 

Fentiek figyelembevételével a Rend. 1. § (5) bekezdése szerint (a felügyelőség – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – környezeti hatásvizsgálati eljárást folytat le, ha a környezethasználó olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a 3. számú mellékletben szerepel) eljárva – környezeti hatásvizsgálati eljárást indítottam.

 

A környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

 

- A Felügyelőség ügyfélkapuján keresztül értesíti a tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2.§ (2) bek. szerint eljárva jelen értesítés elektronikus úton történő megküldésével.

A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Felügyelőségre történő benyújtásával igazolhatja.

- Értesítést tesz közzé a www. hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

- Közleményt helyez el a R. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán.

- Megküldi  a R. 8. § (2)  bekezdése szerint a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerint (Vadna)  település Jegyzője részére, valamint a   közleményt a tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett település Jegyzőjének (Sajókaza, Sajógalgóc) a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételének érdekében.

- Közmeghallgatást tart a 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdése alapján.

 

2015.január 8-án (csütörtök ) 16.30 órai kezdettel

aGöőz Pál Művelődési Házban

(3636 Vadna, Kossuth út 7.)

 

A kérelem, a dokumentáció és kiegészítés megtekinthetők  a  keltezés dátumától 50 napig a http://emiktvf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html  internetes oldalon, 2014/16522 számon, illetve előzetes telefonos egyeztetést követően a Felügyelőség hivatalos  helyiségében ügyfélfogadási időben, továbbá az érintett önkormányzat Jegyzőjénél.

 

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 30 nap.

 

Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Felügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes (Vadna) települési önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani.

 

A Felügyelőség az  eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

 

-         kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,

-         a kérelmet elutasítja.

 

 

2014. november 17.

Rónai Kálmánné

Igazgató megbízásából:

 

 

Dudás Attila

mb. osztályvezető

 

 

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063