A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Vadnai Krónikás 2015 december

VADNAI KRÓNIKÁS

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató

                      kiadványa

 

15. évfolyam 6. kiadás                                                                                                             2015. december        ÖNKORMÁNYZATI

                      HÍREK

 

 

 

Tisztelt Vadnai Lakosok!

 

2015. utolsó negyedévének egyik legfontosabb eseménye a hagyományos „Idősek estélye” rendezvény megtartása volt, amelyre október 22-én került sor. Az év minden napján tisztelettel kell viseltetnünk az idősek felé, de kell egy ünnepélyes alkalom, amikor a közösség is kifejezi szeretetét. Hiszen Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött. A rendezők azt szeretnék, ha minden érintett elfogadná a meghívásunkat, de megértjük, hogy ebben a korban már sokan betegségekkel küzdenek, vagy gyászban vannak, ezért nehezen mozdulnak ki otthonról. Bízom benne, hogy a részt vevők elviszik az üzenetünket, jókívánságainkat számukra is. Az óvodás gyerekektől a nyugdíjas klub tagjain keresztül, minden nemzedék műsorral kedveskedett. Büszkén jelenthetem az olvasó közönségnek, hogy nem szükséges hivatásos fellépőket hívnunk, saját szereplő csoportjaink egész estét kitöltő programot tudnak készíteni, szórakoztatni a közönséget és szívesen készülnek a nagymamák, nagyapák üdvözlésére.

Köszönöm, akik süteményt hoztak, valamint a szervezőknek, segítőknek, műsorkészítőknek fáradozásukat!

Megfelelve a törvényi kötelezettségnek, a képviselők 2015. november 19-én, testületi ülés keretében Közmeghallgatást tartottak. Az elhangzottakat szerkesztett formában, a teljesebb tájékoztatás érdekében közre adom:

 Napirendi Pontok:

 

1.                 Beszámoló 2015. év munkájáról

2.                 2016. év célkitűzései

3.                Lakossági Indítványok, kérdések

A mögöttünk lévő hónapok átlagos évet takarnak. Nem történtek rendkívüli események, vagy nagy beruházások. Vártuk az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra felajánlott fejlesztési forrásainak megjelenését, de egyelőre nem történt meg. Az előző támogatási időszakból maradt pénzügyi alapokat céloztuk meg az Óvodánk épületének energetikai korszerűsítésére és a Községi Konyha fejlesztésére beadott sikertelen pályázatainkkal.

I.                   ÖNKORMÁNYZAT – Képviselő-testületi döntések:

Vadna község fejlesztésében, társadalmi, közösségi és kulturális életében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseképpen, Barnóczki Katalin és Szmerek Sándorné részére „Díszpolgári” címet adományoztunk, amelyet a Magyar Kultúra Napján ünnepélyes keretek között adtunk át.

Az év elején nyugdíjba vonuló munkatársaink feladatát új kollégák végzik:

Jobbágy Henrietta –              adóügyi előadó

Orbánné Boros Henriett –    igazgatási előadó

Várnayné Magyar Viktória – munkaügyi előadó

 

Dédestapolcsány község Önkormányzata csatlakozott a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal társult tagjaihoz. Ezzel jelentősen bővült a hivatala közigazgatásához tartozó terület és lakosságszám.  A társulást alkotó községek: Szuhakálló - székhelyközség, Sajógalgóc, Sajóivánka, Vadna és Dédestapolcsány.

Hivatalvezető: dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző úr

 

A módosult Szociális törvényről bővebben olvashatnak a Vadnai Krónikás 2015. márciusi számában. Itt csak annyit jegyzek meg, hogy a „Jövedelem kompenzáló” segélyeket a Járási Hivataltól lehet igényelni és az ügymenetet segíti a minden hét szerdáján 08.00 – 11.00 között Vadnán tartózkodó Ügysegéd.

 

  Hulladékgazdálkodás:

December hónapban kezdődik a kiszállítása a régóta várt, chippel ellátott új Hulladékgyűjtő edényeknek. Minden család két fajta tárolót kap: szürke és fekete színű háztartási- és kék-sárga szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló edényzetet. A szelektív gyűjtőbe papír, fém és műanyag hulladék helyezhető és az első időszakban havi egy alkalommal fogják elszállítani, a későbbiekben módosítják a tapasztalatok és igények függvényében. A korábban kialakított Hulladék-szigetek üveggyűjtő konténere megmarad. A lakosok térítésmentesen jutnak hozzá az új edényekhez, de az állapotára kötelesek vigyázni. Javaslom, hogy más hibájából történő sérülést azonnal jelezzék a Hivatalban, a későbbi viták elkerülése érdekében.

(A megvásárolt (ÉHG) edénnyel szabadon rendelkezhetnek, felhasználhatják igényeik szerint.)

Az egy vagy két fős háztartás igényelhet január 1-től 60 literes Gyűjtőedényt is. Feltétele, hogy az adott címen ténylegesen a megszabott fő legyen bejelentkezve és erről az Igazolás kiállításra kerüljön. Az igényeket a Községházán kell jelezni! A kisebb űrméretű edény szállítási díja a 120 literes költségének a 70%-a lesz!

(Bővebben tájékozódhatnak a Vadnai Krónikás: 2015. májusi számából.)  

 

Egész évben foglalkoztattuk a helyi munkanélkülieket, hogy számukra értelmes, célirányos munkavégzéssel jövedelmet biztosítsunk.  A közhasznú dolgozók részt vesznek a falufejlesztésben, kisebb beruházások megvalósításában, amely során élhetőbbé válik a település. Egyben segítik az Időseket mindennapi életvitelükben és támogatják a vadnai családokat.

Főbb eredmények: település folyamatos karbantartása, István- és Mátyás király utcákon járdaépítés, Hídépítés az Arany János úton, Parkoló létrehozása a Kossuth úton, Deák utcán vízelvezető rendszer kialakítása és kátyúzás, Buszmegálló felújítása, Kemence kiszolgáló részének megépítése, Kőszínpad létesítése, 777 éves Emlékmű köré várfal felhúzása, Szabadság téri és Óvodai Játszóterek felújítása és működési engedélyük beszerzése.

Mezőgazdasági program: a Község Konyháját ellátta egész évben friss zöldségekkel, megteltek a Fagyasztószekrények és kismértékben kedvezményesen árusítottunk a lakosság számára.

 

II. Vadna Község mindennapi élete – 2015.

 

Új tulajdonosai vannak a Vadna Park Üdülőközpontnak. Ebben az évben jelentős fejlesztéseket hajtottak végre és további beruházások várhatók. Terveik között szerepel állandó Gyermektábor létesítése. Mindezeknek köszönhetően jelentősen megnőtt idén a látogatottságuk. Ennek vannak ránk nézve előnyei: nem a község tulajdonában van a Park, de közigazgatásilag hozzánk tartozik. Nyár folyamán „Üdülőfalu” képe kezdett kibontakozni, ez előnyösen befolyásolhatja a helyi ingatlan árakat, elképzelhető, hogy több fiatal választja falunkat lakóhelyéül. Lakcímkártya bemutatásával a vadnai felnőtt lakosok 50%-os belépőár kedvezményben részesültek. (Remélem jövőre is megkapjuk!) Idegenforgalmi adó bevezetését kezdeményeztük, ez által nőhetnek a bevételeink. Az új adónem 2016. január 1-től hatályos: „minden üzletszerűen (fizetett) eltöltött vendégéjszaka után 200.-Ft/fő idegenforgalmi adót kell leróni!

És vannak hátrányai is: „Zajosabb” lett a falu a strandolni vágyók megnövekedett száma, az egész nyáron közvetített zeneszolgáltatás és a gyakoribb hétvégi programok miatt. Ez természetesen zavarhatja a közelben lakókat.

Megoldási lehetőség: Korrekt kapcsolat kialakítására törekedve, tárgyalásos úton próbáljuk érvényesíteni érdekeinket, lezárni a vitás ügyeket. Ugyanakkor megköveteljük a hatályos hang- és zajvédelmi szabályok betartását. Ha ennek ellenére mást tapasztalnak a lakosok, panaszt, bejelentést a Jegyző úrnál tehetnek. (kedd-szerda 08.00 -16.00)

Évtized óta nevezünk a Virágos Magyarországért mozgalomba. Célunk új zöld felületek, parkok létesítése, közterek, utcák, épületek virágosítása, és a lakossági érdeklődés felkeltésével, minél több helybelit bevonni a megvalósításba.

Ebben az évben a budapesti KOMPAN cég különdíjára lettünk érdemesek. Egy darab rugós Oroszlánfóka (120 000.-Ft értékben) játék telepítését fogják tavasszal az óvoda udvaron végrehajtani.

 

Kedvezőbb bérleti díjakat vezettünk be a közösségi helyiségek, termek használatánál, mert szeretnénk, ha a község lakossága minél szélesebb körben élne a lehetőséggel:

-         Göőz Pál Művelődési Ház:

 Színházterem:       10 000.-Ft.  - 30 főig

                                  25 000.-Ft.  – 50 főig

                                   50 000.-Ft.  - 50 fő felett Kisterem:                5 000.-Ft.

-          Faluház:

 Nagyterem:          5 000.-Ft.

 Konyha használat:       2 000.-Ft.

-          Községi Konyha:

    2 000.-Ft-tól – 5 000.-Ft-ig   (a főzés időtartamától, minőségétől függően)

 

Temetési vendéglátásra, minden helyiség bérleti díja:                  2 000.-Ft.         

(magába foglalja a Konyhák használatát is!)

A bérleti jogviszony tartalmazza a bérbeadó   részéről: 

-fűtés,- világítás, - asztalok, - székek, -edényzet,- evőeszközök stb. biztosítását.       

                    

                      Géphasználati árak:

 

  - 70 éves kor felett ingyenes használat

 -  Gépet csak kezelővel lehet kérni                  

Kialakultak a Falubusz működési feltételei, használatának rendje. Különösen sokat segített az idős és beteg emberek szállításánál, de igénybe vették családi-, vagy sport kirándulásokra is. Ismételten felhívom a figyelmet, hogy a bérleti feltételek elfogadásával (bérleti díj, csak sofőrrel stb.) szélesebb körben áll a lakosság rendelkezésére: pl: baráti társaságok kirándulásai, strandlátogatás stb.!

(Bővebben tájékozódhatnak a Vadnai Krónikás: 2014. decemberi számából.)  

 

Idős koruk, vagy egészségi állapotuk miatt rászoruló emberek, esetleg fogyatékos személyek számára működtetjük a „Házi segítségnyújtás” intézményét. Az ellátottak igényei alapján mentális foglalkozások (beszélgetés), bevásárlásban, a háztartási munkák elvégzésében stb. segítenek a gondozók. Javaslom az érintett személyeknek, családoknak, hogy gondolják át a lehetőséget és részt vételi szándékukat jelezzék a Hivatalban, vagy kérésükre személyes tanácsot nyújtunk a feladatkör bemutatásával, átbeszélésével!

 

Biztonságuk megtartása érdekében, ne engedjenek be „házalókat, különféle cégek képviselőit, segélyszervezetek munkatársait” az otthonaikba! A Községházán nem adunk engedélyt senkinek, hogy ismeretlenül felkeressék a vadnai családokat. Ennek ellenére, ha mégis találkoznak ilyen helyzetekkel, vagy bűncselekmény gyanúja áll fenn, esetleg zaklatásnak vannak kitéve hívják a következő telefonszámok valamelyikét:

 

Polgármester:           70 315-3703

 

Polgárőr vezető (Marin Béla):   

                                70 408-6822

 

Körzeti megbízott:    30 819-1255

 

Rendőrségi forróvonal:     

                               30 535-4016

Nagyon színvonalas, átgondolt, kiterjedt közösségi élet, kulturális munka és hagyományőrzés folyik a településen. A Képviselő-testület büszke erre a színes „vadnai életre”, melyet a művelődési ház vezetője Marinné Tóth Krisztina irányít, munkatársai segítségével.

 

Közösségi élet területén tevékenykednek: Csepűrágók Színjátszó Kör, Községünkért és Egymásért Alapítvány, Őszirózsák Nyugdíjas Klub és Énekkar, Sajómenti Civilek Egyesülete, Szeleburdi Színjátszó Kör, Vadna Községért Alapítvány, Vadnai Polgárőrség

Hagyományőrzés: Gyűjtjük az emlékeket, ápoljuk- és kialakítunk új hagyományokat, valamint saját kiadványokat jelentetünk meg: 100 év pillanatai képekben, Idő kereke verseskötet, Hősök Könyve, Vadna Község története (Vadnai Krónikás díszkiadása), képeslap, kitűzők, hűtőmágnesek. Szeretnénk elérni, hogy ezekből egy-egy példány minden helyi családnál meglegyen. (A kiadványokat megvásárolni a Göőz Pál Művelődési Házban lehet.)

 

III. 2016. év célkitűzései:

 

A képviselő-testület meghatározta a következő év falufejlesztési céljait a beruházások és a START Közmunkaprogram területén. Ezeknek az elképzeléseknek a megvalósításáért fogunk dolgozni, ennek érdekében nyújtjuk be a pályázatokat. A megvalósulás a jövő titka, de a célokból kitűnik milyen irányba szeretnék a képviselők fejleszteni a falut:

 

Fejlesztési tervek:

 

Népességmegtartó intézkedés: Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése a falu egész területén: tervezett költség- 90 millió Ft.

 

 

Energiahatékonyság növelése:

Községháza és Óvoda épületének energetikai felújítása:

tervezett költség- 40 millió Ft.

 

Turizmus fejlesztés – Tájház:

Malom épületének belső felújítása: tervezett költség – 10 millió Ft.

 

Fenntartható települési közlekedésfejlesztés:

István-, Mátyás király, Árpád fejedelem utcák aszfaltozása:

tervezett költség – 30 millió Ft.

 

Közösségépítő rendezvények:

Vadnai Várnapok megrendezése 2017-ben: Tervezett költség – 1 millió Ft.

(Település 780 éves lesz! 1237 – 2017.)

 

Tervek országos pályázati forrásokból:

 

Szennyvíz rendszer kiépítése.

A korábban jelzetteknek megfelelően kérvényeztük a „Kazincbarcikai Agglomerációhoz „való csatlakozást. Terveket benyújtottuk a miskolci Vízügyi Igazgatósághoz, várhatóan 2016. februárjában döntenek a minisztériumban a kérvényünkről. A csatlakozási szándék pozitív elbírálása után, van lehetőség a megjelenő források megpályázására.

 

Utak aszfaltozása (A szennyvízrendszer kiépítése után van értelme az utak javításának.)

 

START- Közmunka programok:

A közmunka kiegészíti a falufejlesztési elképzeléseket. A START munkával kisebb beruházásokat végzünk el, saját munkaerővel és a korábbi tapasztalatok felhasználásával. A Munkaügyi Központ felé benyújtottuk a pályázatunkat, döntés még nem született, ezért csak tervekként szerepelnek:

 

 

Mezőgazdasági projekt:

Községi Konyha ellátása friss zöldségekkel egész évben.

Új elem: uborka termesztése

 

Belvízelvezetés:

Bajcsy-Zsilinszky út járdájának a szegélyezése és az utca vízelvezetésének a kiépítése.

 

Közúthálózat:

Bajcsy-Zsilinszky utca: ún.: Terge-köz út kátyúzása

Mátyás király, Árpád fejedelem, Kassai utcák járdaépítés

Parkoló: Arany János úton, Rákóczi út (Piac tér, Faluház, Emlékmű, Templom tér)

Urnatemető át- és tovább építése

 

Helyi sajátosság:

Sport - Park építése: focipályát térhálóval körbevesszük és parkosítunk

Szabadság tér átépítése – „Komoróczi – Park” kialakítása

 

Végezetül köszönöm minden munkatársamnak: képviselőknek, hivatal, óvoda, művelődési ház dolgozóinak, a közhasznú munkásoknak, a civil élet részvevőinek és a település aktív lakosainak egész éves munkájukat, amely során Vadna falut élhetőbbé, szerethetőbbé tettük. Erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten segítettük a rászoruló időseket, a segítséget kérő családokat. Köszönöm a szervezőknek a sokszínű, példamutató kulturális életet, amelyre méltán lehetünk büszkék. Köszönöm, akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket ezeken a rendezvényeken és együtt tudtunk szórakozni, nevetni, tapsolni!

Közeledve a karácsonyhoz, a falu minden lakosának:

Áldott, békés ünnepeket kívánok!

                                          

 Bencze Péter sk.                                                       polgármester

 

       FELHÍVÁS!

 

 

Az „Ultizni szerető” lakosok részére!

 

Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy ismét megrendezésre kerül a

„II. Sajó- Bán-völgye – Vadna”

Ultiverseny!

A megmérettetésre hívlak és várlak versenyzőként és házigazdaként is.

Nevezési díj: 1 200.-Ft

(étkezési és szervezési költség)

Helyszín: Göőz Pál Művelődési Ház

Időpont:  2015. december 05. (szombat)

A verseny védnöke és helyszíni bonyolítója: Gyöngyösi Géza úr                                                               Magyar Ultiszövetség főtitkára

Fődíj: Vándorserleg

Bátran értesítsd ismerőseidet, barátaidat, minden versenyezni szándékozót szívesen látunk!

 

Regisztráció a helyszínen: 08.30 - 08.55

Verseny időpont:       09.00 - 17.00

Bonyolítás: 10 fordulós, 12 leosztással

1 forduló ideje:          35 perc

Ebéd:     6. forduló után (kb.13.15-kor)

                                                                                      Bencze Péter sk.                                                                                  szervező bizottság

 

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei

„ Alföldön, fákon zúzmara,

adventi hajnal zápora

ezüst mezők, ezüst világ…”

 

 

DECEMBERI PROGRAMAJÁNLÓ

 

-  december 03. 1000:

Testi és lelki egészségfejlesztés

- Dr. Szergej Breusz természetgyógyász szakorvos előadása

-         december 04. 1530:

TÉLAPÓ ÜNNEPSÉG

-Bobó és Karcsi bácsi interaktív zenés előadása

- Mikulás átadja a gyerekeknek az ajándékokat.( nagyobb gyerekeknek is lehet

behozni felcímkézett csomagokat)

-         december 05. 830:

II.               Sajó- Bán-völgye – Vadna Ultiverseny!

 

-         december 08. 1700:

Bűnmegelőzés, időskorúak sérelmére elkövetett bűnözés,

 hogyan védekezzünk?

-         Dr. Sallai István

százados előadása

 

-         december 11. 1300-1500:

Aprócikkárus

 

-         december 11. 1700:

ADVENTI CSALÁDI

JÁTSZÓHÁZ

-         fenyődíszek , karácsonyi ajándékok készítése

-         mézeskalácssütés

-         a Ház fenyőfájának felöltöztetése

 

-         december 18. 1600:

Az Önkormányzatiság 25.jubileuma Ünnepélyes Testületi Ülés

 

-         december 19. 1600:

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG

-         óvodások előadása

-         Szeleburdi Színjátszó Kör

-         Őszirózsák Nyugdíjas klub kórusa- Karácsonyi dalok

-         Csepűrágó Színjátszók-            Háromkirályok ajándéka

Minden vadnai lakosnak ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK!

 

Marinné Tóth Krisztina

Műv. Ház vezető

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063