A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Vadnai Krónikás 2015. május

VADNAI KRÓNIKÁS

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató

                      kiadványa

 

15. évfolyam 3. kiadás                                                                                                             2015. május        ÖNKORMÁNYZATI

                      HÍREK

 

 

 

Tisztelt Vadnai Lakosok!

 

A község életének mindennapjaiban bekövetkező változások megértését joggal várják el a lakosok. Helyesen teszik, ha felkeresik a hivatalt és érdeklődnek a munkatársaktól az új szabályozásokról. Ettől a gondolattól vezérelve, legjobb tudásom és informáltságom alapján, megpróbálok teljes és őszinte áttekintést nyújtani a hulladékszállítás területén történt újításokról, a vadnai családok számára:

-         A jogszabályi háttér változása írta elő minden magyarországi Önkormányzat részére, hogy kizárólag saját tulajdonában lévő céggel szállíttathatja el a településen képződő háztartási hulladékot. Követve az előírásokat, felbontottuk a szerződést a magántőkével működtetett ÉHG Zrt.-vel és a „Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás” 125 települése, (több mint 100 ezer lakos) köztük Vadna község, megalapította a „Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t” (rövidítve: ZV), amely így az önkormányzatok saját cége. Működtetését, fenntartását a tulajdonosok (mi magunk) felügyelik.

-         Barátoktól, rokonoktól hallhatják, hogy településenként eltérő díjakat fizetnek. Ez azért van, mert 2012. áprilisa előtt a szolgáltatás ellenértékének mértékét, minden egyes Önkormányzat az ÉHG Zrt.-vel folytatott tárgyaláson alakította ki, ezért eltérő összegek születtek. A rezsicsökkentés ezeket a díjakat fagyasztotta be, innen a különbség. A jelenlegi díj, minden településen a 2012. április 14-én érvényes díj

4,2%-kal növelt és 10%-kal csökkentett összege:                                                 Vadnán 1 910.-Ft/háztartás/hó.

 Mivel a csökkentett díjak nem fedezik a tényleges szállítási költségeket, a kötelezően fizetett lerakási adót stb. ezért minden önkormányzat, lakosságszám arányában, vállalta hozzájárulás megfizetését, ( saját cégünk, ZV, nem mehet tönkre!) Vadna Önkormányzata 2015-ben:

1, 2 millió forint költségvetési pénzt ad át a társaságnak.

 

-         A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.tv. 38.§-a értelmében a szemétszállítás kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás, még akkor is, ha kis mennyiségben termelődik a hulladék, és a szállítás hetente történik! A szolgáltatás szünetelését abban az esetben lehet kérvényezni, ha az ingatlant nem lakják és erről az Önkormányzat igazolást állít ki.

Ha egy vállalkozás azonos címen van bejelentve a tulajdonos magánszeméllyel, akkor a vállalkozásnak és a lakosnak is külön-külön kell szolgáltatási díjat fizetni.

-         A jogszabály alapján a Zöld Völgy szállító cégnek csak az Önkormányzatokkal kell  papír alapú szerződést kötnie, amelynek hatálya kiterjed a települések lakóira is.  A megállapodás alapján a Zöld Völgy feladata, hogy kimenjen az autó, folyjon a begyűjtés, a háztartásoknak pedig kötelező heti rendszerességgel igénybe venni a szolgáltatást!

-         A ZV Kft. minden egyes képviselő-testülettel külön egyeztetett a szolgáltatás díj lakosság által történő megfizetési módjairól.

Három lehetőség közül lehetett választani.

A./ A Zöld Völgy munkatársai postai úton kiküldik minden háztartás számára a csekket, számlát és azokat a családok befizetik.

Ebben az esetben az Önkormányzatot terheli a postázás, a csekkadó, valamint a borítékolás költsége, havonta és háztartásonként!

(Nálunk kb. 400 ezer forint/év )

B./ A ZV. elkészíti a számlákat, az Önkormányzat vállalja a családokhoz való eljuttatását, akik sárga csekken befizetik a díjat.

Az Önkormányzat terhei: csekkadó és borítékolás költsége.

C./ A vadnai képviselők a harmadik változatot választották: a Községházán beszedjük a díjakat, átadjuk a Számlát, majd elutaljuk a pénzt a Zöld Völgy számára. Helybeli lakosaink eddig is így fizettek a szolgáltatásért.

Ebben az esetben az előbbi két variáció költsége nem terheli a költségvetésünket.

-         Sokáig megszokott dolog volt, hogy a Szemétszállító edény mellé kitett zsákokat is elvitték. Az új rendszerben ez megszűnt, mégpedig a megnövekedett költségek miatt. Minden hulladéklerakóba szállított anyagra kilogrammonként 6.-Ft. ún. „lerakási járulékot” kell fizetni a szolgáltatónak. Minél több hulladék kerül be a lerakóba, annál több lerakási adót kell fizetni. De a lakosoktól a rezsicsökkentési szabály miatt nem lehet több díjat beszedni, így a megnövekedett költséget a ZV.-nek kell megfizetni, amely az önkormányzatok saját cége, tehát végső soron a településeknek kellene állni a különbözetet. Ezért egy háztartástól hetente egy Hulladékgyűjtő edényt visznek el.

A szokásos mennyiségen felül képződött hulladék elszállítására a következő megoldások választhatók:

a./ A Hivatalban, vagy a gépjárművezetőknél megvásárolható zsákokban helyezhetik el az edényzetük mellé. Egyszeri 500.-Ft-os díja tartalmazza az elszállítás költségét és a lerakási adót is. Ezekből a zsákokból tetszőleges mennyiségűt lehet kitenni a heti szállításoknál.  A zsákok tartalékolhatók, bármikor felhasználhatók, ezért elővételben is meg lehet vásárolni és amikor szükséges elővenni.

           b./ Hulladéklerakó Udvarok működnek Kazincbarcika városában, ahová  minden vadnai háztartás negyedévente 250 kg/ háztartás hulladékot (veszélyes hulladékot kivéve) térítésmentesen elhelyezhet, személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával.

Elhelyezhető: Zöldhulladék, építési törmelék, háztartási gép, stb.

Hulladékudvar – Kazincbarcika, Kisállomás mellett:

Nyitva tartás: Szerda - Péntek: 08.00-tól – 16.00-ig

Hulladékudvar – Kazincbarcika, Jókai Mór Szakközépiskola mellett:

Nyitva tartás: Kedd – Csütörtök - Szombat: 08.00-tól – 16.00-ig

 

c./ Ha ennél is több hulladék keletkezik, a társaságtól továbbra is lehet Konténereket bérelni, megfelelő díjszabás mellett.

- A lakosoknál lévő hulladékszállító edények a volt szolgáltató, (ÉHG Zrt.) tulajdonában vannak. Korábban már jelezték a visszavételi szándékukat, ezért a társulás tárgyalásokat folytat velük. Saját tulajdonú edények kiosztására ez év őszén lehet számítani és minden díjfizető háztartás térítésmentesen kapja meg. Addig viszont az edények cseréje, javítása stb. saját erőből történhet.

Abban az esetben, ha a visszavétel megelőzné az új edények megérkezését, a jelenlegi szolgáltató másképpen oldja meg a szállítást.

-         2015 őszétől a szelektív hulladékgyűjtés is átalakul. Úgynevezett ”Házhoz menő szelektív” gyűjtés fog történni, amely során minden háztartás erre a célra kialakított, más színű Tárolóedényt fog kapni.

A kialakított Szelektív szigetet ezután megszüntetjük, de addig is ígéretet kaptunk a heti rendszeres ürítésére.

-         Kormányrendelet írja elő, hogy 2015. július 1-től a szolgáltatónak az életvitelszerűen 1 fős vagy 2 fős háztartást vivő családoknak, fel kell ajánlani a 60 l edényzetet, a jelenlegi 120 literes helyett. Ennek előfeltétele, hogy az Önkormányzat igazolást állítson ki a tényleges helyzetről. Az érintett családok szállítási díja ez esetben, várhatóan a jelenlegi költség 70%-ra csökken.

Kérem azokat az egy vagy két személyes háztartásokat, akik szeretnének élni a lehetőséggel, jelezzék a Hivatalban az Igazolások kiadása érdekében!

Mgj.: Az Igazolás kiadásánál egyetlen szempontot veszünk figyelembe: adott ingatlannál hány fő van bejelentkezve!

A kisebb űrméretű edényekre is igaz, hogy csak 2015 őszén fogják kiosztani, addig más módozatot találunk a rendelet betartására.

 

 

-         A Zöld Völgy Nonprofit Kft. gőzerővel dolgozik azon, hogy a területén élők minél színvonalasabb szolgáltatásban részesüljenek, csökkenjen az újra nem hasznosítható hulladék aránya és emelkedjen a környezettudatos gondolkodók száma!

Kérdés esetén bátran forduljanak a Kazincbarcikai ügyfélszolgálat munkatársaihoz:

Cím: Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.

         ugyfelszolg@zoldvolgy.hu

         48 799-300

 

-         Bízom benne, hogy a tájékoztatás elolvasása után teljesebb körű képet kaptak a hulladékszállítás területén történt változásokról, megértik és elfogadják a törekvéseket és a jelenleg még meglévő hiányosság okait. Természetesen továbbra is fordulhatnak kérdéseikkel a Hivatal munkatársaihoz, elsősorban Orbánné Boros Henriett foglalkozik ezzel a területtel, vagy a képviselőkhöz, polgármesterhez.

 

További, lakosságot érintő információk:

-         Térítésmentesen kiosztható 87 db Komposztáló edényeket (400 literes) kapott Vadna község. Elsősorban azoknak a családoknak ajánljuk, akik füvesítették az udvarukat, nem tudják elégetni a kerti zöldhulladékot, és szeretnék a képződő komposztot felhasználni a kertművelésnél.

Amennyiben az igénylők száma meghaladja a készletet, a képviselő-testület Szociális Bizottsága fogja rangsorolni a kérelmeket, meghatározott szempontok alapján.

Igényeket a következő elérhetőségeken lehet jelezni, név és lakcím bejelentésével:

 2015. május 31-ig!

Személyesen: Községháza, Orbánné Boros Henriett

Telefon: 20 914-0188, Mertus Jánosné - Szociális Bizottság elnöke

Email: mertusjanosne@citromail.hu

 

                 FIGYELEM!

LOMTALANÍTÁS

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesíti

a lakosságot, hogy Vadna településen

2015. június 1-én (hétfő) díjmentes lomtalanítást végez.

A lomtalanítás alkalmával minden,

a szeméttárolók környékére kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék

(pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé vált eszközök, tárgyak)

kerül elszállításra.  Kérjük, hogy az ilyen jellegű lomokat az ütemezés szerinti napokon

reggel 7 óráig a közterületre kihelyezni szíveskedjenek!

 

                                   NEM ÁRT TUDNI!

-         Szabadtéri tűzgyújtás szabályai: Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat március 5-ei hatályba lépésével tilossá vált a belterületi ingatlanok használata során keletkező hulladék szabadtéri égetése. Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha azt az Önkormányzati rendelet lehetővé teszi.

Vadna község képviselő-testülete szabályozta a belterületi égetést a „Levegőtisztasági” rendeletében, ezért annak betartásával lehet zöldhulladékot égetni:

„..a kerti növényi hulladékok égetése egész évben engedélyezett a kijelölt napokon és időszakokban:

hétfőn –szerdán - pénteken  10.00 óra – 18.00 óra között!”

Bencze Péter

polgármester

                                                                                     

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei

 

                       A következő hetek várható  

                                 programjai:

 

          MÁJUS

 

-         Május 26. 1300-1600: Falugazdász fogadóóra

-         Május 30. 1000-1800: GYEREKNAP

( részletek a plakáton)

JÚNIUS

 

-         Június 06. 1400-2200: KEMENCE FESZTIVÁL

(részletek a plakáton)

-         Június 20. :     Múzeumok éjszakája – Ifjúsági program szervezése

Jó alkalom ez arra, hogy a fiatalok újszerű, izgalmas formában szerezzenek új ismereteket. Kalandos ismeretszerzés az éj leple alatt.

-         Június 29. : A Sajómenti Civilek Egyesületének hat településéről érkeznek gyermekek, fiatalok, akik a vadnai ifjúsággal töltenek el egy kellemes napot. A tervek között szerepel sok játék, túra, léghoki-bajnokság

 

JÚLIUS

 

-         Minden kedden 1300-1600 óráig a falugazdász fogadja az érdeklődőket.

-         Július 10. : Kortárs irodalom fiataloknak – ifjúsági program szervezése

-         Július 18. : III. Nemzedékek találkozója  a gasztronómiában – főzőverseny

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét lesz a Faluház udvarán főzőverseny, díjazással, hangulatos beszélgetésekkel, este szabadtéri táncos mulatság. Várjuk baráti társaságok, családok jelentkezését, akik megmutatják, hogy nemcsak a kolbásztöltésben, de a bográcsos főzésben is éppúgy jeleskednek.

Kezdés: Göőz Pál Műv. Ház parkja, 15.00

-         Július 20.-24. : NYÁRI  IFJÚSÁGI TÁBOR

Lesz túra, strandolás, kézművesség, sok közös játék, beszélgetés, bográcsozás, szalonnasütés, asztalitenisz-bajnokság.

- Öt napon keresztül délelőtt 10 órától délután 4-ig, illetve programtól függően várjuk a fiatalokat.

 

AUGUSZTUS

 

-         Minden kedden 1300-1600 óráig a falugazdász fogadja az érdeklődőket.

-         Augusztus 11. 1330-1530: Véradás

Adj vért és ments meg három életet!

-         Augusztus  - Nyári Színházi esték

-         Augusztus 19. : Civil Nap

Sajómenti falvak civil csoportjainak, tehetséges fiataljainak bemutatkozása

 Göőz Pál Műv. Ház parkja,  16:00

 

-         Augusztus 28. : Nyárbúcsúztató Ifjúsági Est – Csillagséta

 

-         Nyitvatartási időben továbbra is biztosítjuk a pingpongozás lehetőségét felnőttek, gyermekek számára egyaránt!

 

FIGYELEM!

A Vadnai Polgárőr Egyesület meg szeretné alakítani Ifjúsági Tagozatát, melyhez várják 14 év fölötti fiatalok, fiúk-lányok jelentkezését, akik szeretnének a polgárőr közösséghez tartozni, és tenni településünk biztonságáért.

Jelentkezés: Marin Béla polgárőr vezetőnél

Tel.: 06/70/4086822

Feltétel: Rátermettség, fedhetetlen előélet


 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063