A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Vadnai Krónikás 2015. január

VADNAI KRÓNIKÁS

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató

                      kiadványa

 

15. évfolyam 1. kiadás                                                                                                             2015. január        ÖNKORMÁNYZATI

                      HÍREK

 

 

 

Tisztelt Vadnai Lakosok!

 

A ZÖLD VÖLGY NONPROFIT KFT. HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖZLEMÉNYE

 

2014. október 1-től egy háztartás / szemétszállítási díjfizető egységtől hetente egy Hulladékedényt (Kuka) visznek el.

A családok számára, ahol többletmennyiségű hulladék keletkezik, a következő megoldások választhatók:

 

a./ „Zöld Völgy”-es logókkal ellátott Hulladékszállító zsákok vásárolhatók a Községházán, vagy a Szemétszállító autó sofőrjénél, 500.-Ft/darab áron. A vételár tartalmazza a szemétszállításnak és lerakásának a díját is. A vásárolt zsákokból bármilyen mennyiség kirakható minden héten!

A zsákok tartalékolhatók, bármikor felhasználhatók, ezért elővételben is meg lehet vásárolni és tartalékban tárolni.

 

b./ Hulladéklerakó Udvarok működnek Kazincbarcika városában, ahová minden vadnai háztartás negyedévente 250 kg/ háztartás hulladékot (veszélyes hulladékot kivéve) térítésmentesen elhelyezhet, személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatásával.

Elhelyezhető: Zöldhulladék, építési törmelék, háztartási gép, stb.

Hulladékudvar – Kazincbarcika, Kisállomás mellett:

Nyitva tartás: Szerda - Péntek: 08.00-tól – 16.00-ig

Hulladékudvar – Kazincbarcika, Jókai Mór Szakközépiskola mellett:

Nyitva tartás: Kedd – Csütörtök - Szombat:

08.00-tól – 16.00-ig

 

FALUBUSZ BÉRLÉSÉNEK     SZABÁLYAI

 

1. Minden vadnai lakos (életkortól, szociális helyzettől függetlenül) térítési díj mellett igénybe veheti a Falubuszt

(csak buszvezetővel: Oláh András), hétvégén a sofőrrel egyeztetve.

Tarifák:

a./ Vadna – Kazincbarcika:       2 000.-Ft/bruttó!

b./ Vadna – 50 km (oda-vissza):     5 000.-Ft/bruttó

c./ 50 km-en felül:  5 000.-Ft + 1 km x 40.-Ft-tal

             Pl.: 100 km= 5 000.-Ft + 50km x 40 Ft= 7 000.-Ft/bruttó

 

Megjegyzés: Érdemes összefogni és max. 8 főnek bérelni a járművet, a költségek megoszlanak!

 

2. Kedvezményes bérlés: Csak orvosi beutalóval!

  Térítésmentes közlekedés:

     - szociális helyzet alapján -

-          Orvosi beutalóval rendelkező 70 éven felüliek-

-          Orvosi beutalóval rendelkező korlátozott mozgásképességűek- 

-          Rendkívüli helyzetbe kerülők-

szállítása a kijelölt Egészségügyi intézményekbe, vagy az indokolt célállomásokra  

  Támogatott közlekedése, amennyiben szociális helyzet nem indokolja: - 

       - Benzinköltség térítésével: 35.-Ft/ 1 km!-

-          Orvosi beutalóval rendelkező 70 éven felüliek-

-          Orvosi beutalóval rendelkező korlátozott mozgásképességűek- 

-          Rendkívüli helyzetbe kerülők-

szállítása a kijelölt Egészségügyi intézményekbe, vagy az indokolt célállomásokra

Bencze Péter

                                                              Polgármester

 

  Tisztelt Vadnai Lakosok! Kedves Újságolvasók!

 

Szép hagyomány településünkön, hogy a választásokat követően a képviselők áttekintik az elmúlt évek, sőt évtizedek közéleti tevékenységét és előtérbe helyezik azokat a polgárokat, akik egyéni teljesítményükkel, szervező munkájukkal nagyobb szerepet vállaltak Vadna falu kulturális, oktatási, közigazgatási feladataiban.

A költő szavaival élve: „Az nem fontos, hogy lassú országúton poroszkálva haladjunk. Fontosabb tán, hogy magunk után egy-két lábnyomot hagyjunk.”

Minél mélyebben ivódnak bele ezek a lenyomatok a közösség szöveteibe, annál nagyobb a falu lakóinak tisztelete, dicsérete.

Az elismerés kifejezésére lett alapítva a   Díszpolgári cím, hogy példát állítson az emberek elé és elismerje a kiemelkedő tevékenységeket.

 

Kivonat:

Vadna Község Önkormányzatának 2/1995.(I.18.) sz. Rendelete a DÍSZPOLGÁRI CÍM alapításáról és az adományozás rendjéről Egységes szerkezetben a módosítására alkotott 7/2003.(VII.21.) sz. rendelettel  

 

„Vadna Község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és utókor elé.

 

                 „VADNA KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”

címet alapít.”

 

- A díszpolgári cím posztumusz díjként is adományozható, melyet az örökös részére kell kiadni.

- Díszpolgári cím évente egy alkalommal adományozható.

- A díszpolgári cím mellé díszoklevél és tárgyjutalom jár, amelynek értéke nem lehet kevesebb 5.000.-Ft-nál.

- A kitüntetett személy meghívandó a község ünnepségeire vagy egyéb kiemelkedő rendezvényeire.

 

 

2. §. Az elismerés adományozásának rendje:

(1)   A díszpolgári címet az önkormányzat által szervezett rendezvények egyikén, ünnepélyes keretek között kell átadni.

(2)   A díszpolgári cím adományozását jogosult kezdeményezni:

˗              a polgármester,

˗              a képviselő-testület tagja,

˗              a lakosság 30%-a.

(3) A díszpolgári cím adományozására irányuló kezdeményezést írásban kell benyújtani a polgármesterhez.

 

A képviselő-testületek öt alkalommal következő személyeket részesítették a kitüntetésben:

1995-ben: Dr. Káldy Lajos

2003-ban: Kozma László

2007-ben: Göőz Pál Benedek (posztumusz)

2009-ben: Bencze Bálintné

2010-ben: Szabon Mihály, Zabari László

 

Vadna község megválasztott képviselő-testülete a 2014. december 09-i ülésén, a gyakorlatnak megfelelően, értékelte a közösségi tevékenységet és a településünk közigazgatási, önkormányzati és kulturális életében betöltött meghatározó szerepéért,

valamint a falu fejlődése érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért,

 

        Barnóczki Katalint és Szmerek Sándornét

 

megbecsülésünk és tiszteletünk jeléül községünk díszpolgárává fogadta!

 

Gratulálok a kitüntető címhez, jó egészséget és sok erőt kívánok számunkra!

 

A Díszpolgári cím ünnepélyes átadására, kapcsolódva a Magyar Kultúra Napjához, 2015. január 24-én, 15.30-kor kerül sor a Göőz Pál Művelődési Házban, amelyre szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődő lakosokat!

 

                                                             Bencze Péter                                                                  Polgármester

 

Az alábbiakban az olvasók megismerkedhetnek Barnóczki Katalin és Szmerek Sándorné  Díszpolgárok  önéletrajzával.

 

Barnóczki Katalin önéletrajza

                                1984-ben költöztünk Kazincbarcikáról Vadnára. Két felnőtt gyermekem van Katalin és István, akik már családosak.  Unokáim Dorina és Petra, már középiskolások.  Párom Gál László, akire mindig számíthatok és mindenben segít nekem.  Amikor ideköltöztünk, nagyon megtetszett a település. A város után jó érzés volt, hogy az emberek érdeklődnek a másik ember iránt és segítenek. Általános iskolás koromtól önkéntes munkát végeztem. A volt munkahelyeimen is aktívan részt vettem a közösségi munkákban. Az életem fontos része az önkéntes munka, hogy segítsek azoknak, akik segítségre szorulnak. Bizonyítja ezt az is, hogy a községünkben is azt néztem, hogyan tudnék segíteni a községnek, a civil szervezeteknek és a működő intézményeknek.

                             Vadna közösségi életébe már bekapcsolódtam, még mielőtt képviselő lettem. Több éven keresztül segítettem az Önkormányzat rendezvényeinek megszervezését és lebonyolítását.

 1990-ben megalakítottam községünkben a Vöröskereszt Alapszervezetet, ami jelenleg is működik és rendszeres a kiszállásos véradás.

Sok munka és kutatás után, sikerült vadnai és Vadnáról elköltözött magánemberekkel létrehozni egy alapítványt, aminek a „Községünkért és Egymásért” nevet javasoltam és az alapítók  elfogadták. Az alapítvány ügyeit a kezdetektől a bírósági bejegyzésig én bonyolítottam. Alapítványunk a „ Községünkért és Egymásért” néven került 2002-ben bírósági bejegyzésre. Az alapító okiratunkban is a község minden lakosának segítését tűztük ki célul. Örülök annak, hogy minden pályázati kérelemben kért anyagi segítséget biztosítani tudtuk. Támogattuk és jelenleg is támogatjuk az Óvodát, Művelődési Házat, Nyugdíjas klubot, Polgárőrséget, Vadna Tv-t és a tőlünk segítséget kérőket. Örülök annak, hogy amiért olyan sokat dolgoztam meghozta gyümölcsét, mert a kitűzött célt elértük.

14 évig voltam képviselő, 8 évig a szociális bizottság tagja, majd 2010-től alpolgármester. Úgy éreztem, hogy indulnom kell a  választáson és ha a lakosoktól megkapom a bizalmat, akkor még többet tudok tenni a községünk fejlődéséért. A bizalmat megkaptam, amit köszönök. Ott vagyok ahol a döntések születnek és az évenként kitűzött feladatokat meghatározzuk. Minden megbeszélésen, értekezleten, önkormányzati rendezvényen a kezdettől a teljes lebonyolításig ott voltam. Nagyon sokszor a családom látta kárát, mert nem tudtam velük úgy foglalkozni, ahogy azt elvárták volna tőlem.

A Vadna TV-nél  az alapítástól egészen 2011-ig dolgoztam. 

A Víg menyecskék tánccsoportnak,  megalakulásától a       megszűnéséig  aktív tagja voltam. Nem csak községünkben, hanem a környező településeken, és Szlovákiában is felléptünk.

 2007-ben a Sajómenti Civilek Egyesületének tagja, majd községünk képviselője, ezután az egyesület alelnöke lettem. Azzal, hogy településünk is tagja az egyesületnek, nagyon sok rendezvényt, civilnapokat tartottunk amatőr fellépőkkel. Kiállításokat is rendeztünk pl: a „Sajó két arca” címmel fényképkiállítást, „Régi rádiók és lámpák”, „Maci”, „Falvédő”, „Surcok és vőfélykendők”, „Retikül” kiállítások, aminek nagy sikere volt és ezek vándorkiállítások voltak, ami azt jelenti, hogy még öt településen lettek kiállítva.   Részt vettem a „100 év pillanatai képekben” című képsorozat és az „Idő kereke” című verses füzet összeállításában.

Tagja vagyok községünk nyugdíjas klubjának is.

Igyekeztem a község minden lakosának, intézményeinek legjobb tudásom szerint segíteni. Azzal, hogy nem indultam újra a választáson, nem maradok ki a közösségi munkából, hisz úgy a Vöröskereszt szervezetet, az alapítványt, és a Sajómenti Civilek egyesületét továbbra is önkéntesként végzem. Remélem egészségem engedni, hogy még sokáig községünk hasznára lehetek.

 

Szmerek Sándorné Klárika néni Önéletrajza

1938.07.17-én Vadnán születtem földműves családból. Az általános iskolát itt végeztem. Tovább tanultam, 1956-ban érettségiztem Miskolcon, a Vámos Horka Leánygimnáziumban. Nem tanultam tovább, nem mentem el dolgozni, férjhez mentem Szmerek Sándor pályamesterhez. Két leánygyermekünk született. 1968-ig Vadnán laktunk. Mivel munkahelyem nem volt, a család mellett volt időm társadalmi munkát végezni. 1960-tól Nőtanács titkár,(MNDSZ) titkár voltam 1968-ig.

1963 nyarán idény napközit vezettem. Óvoda nem volt községünkben. Igény és szükség volt a napközire, amit szívesen elvállaltam. 1963-ban megyei tanácstagnak választottak a következő községekben: Sajóivánka, Nagybarca, Bánhorváti, Sajógalgóc, Sajóvelezd és Vadna körzetbe. Két cikluson keresztül 1971-ig voltam megyei tanácstag. Munkámat igyekeztem becsülettel elvégezni. Részt vettem a tanácsüléseken, fogadóórákat tartottam, és igyekeztem a felmerülő problémákon tőlem telhetően segíteni. Pl.. járdát építettünk, buszvárót, amit áthelyeztek jelenlegi helyére, megépült az ÁFÉSZ ház, amire a falu lakossága régen várt és szükség is volt rá.

1968. január 1-től december 31-ig megbízott tanácselnök voltam községünkben. 1968. november 26-án Bánrévére költöztünk a férjem munkahelye miatt. A társadalmi munkát folytattam. Kijártam a körzetembe továbbra is. Bánrévén a HNF titkárának választottak és a Vöröskeresztnek is tagja lettem. 1969-től képesítés nélküli óvónőként dolgoztam helyben.Jelentkeztem és felvételt nyertem Szarvasra, a felsőfokú óvónőképzőbe. Oklevelet szereztem levelező tagozaton 1973-ban Kecskeméten. 1980-ban a 20 éves társadalmi munkám elismeréseképpen megkaptam a munka érdemrend bronz fokozatát. 1981 novemberében, édesanyám halála miatt hazaköltöztünk. 1982. január 1-jén munkahelyet változtattam. A nagybarcai csecsemőotthonban helyezkedtem el óvónőként, innen mentem  nyugdíjba 1996-ban. Hazaköltözésünk után újra bekapcsolódtam a közösségi munkába. 1962-től az ÁFÉSZ-ban voltam, ami nem szűnt meg az elköltözésem idejére sem. Vigvári Gáborné betegség miatt lemondott tisztségéről, helyette  a tagság engem választott ügyintézőnek. A vezetőség és a tagság között tartottam a kapcsolatot. Ezt a tisztséget 1986-tól az ÁFÉSZ megszűnéséig 2002-ig láttam el. Később HNF- titkárnak választott a tagság Varga Miklós javaslatára. Kérés volt a lakosság részéről: Emléket kell állítani az I. és a II. Világháborúban elesett hősi halottaknak. A képviselőtestülettel közösen a kérést teljesítettük. A két emléktábla a templom előterében van elhelyezve.

1990-től képviselő lettem 1994-ig. A felmerülő feladatokat igyekeztünk megoldani. Felmérést végeztünk a telefon, gáz és vezetékes ivóvíz bevezetésére, amit sikerült is megvalósítani. 1994. óta a Vadnai Református Anyaszentegyház presbitere vagyok. A társadalmi munkából igyekszem itt is kivenni a részemet. A Vöröskeresztnek évtizedek óta tagja vagyok.

Alapító tagja vagyok 2002-től a „ Községünkért és Egymásért” Alapítványnak. 10 évig az Őszirózsák Nyugdíjas Klubbon belül alakult népdalkörnek a tagja voltam.

Fiatal koromtól kezdve igyekeztem részt venni a falu életében, segíteni ahol tudtam és ahol szükség volt rám. Életem hátralévő részében is szeretnék tevékenykedni, segíteni a képviselőtestületnek, a társadalmi szerveknek, ezzel is segítve a falu lakosságát.

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei

 

                       A következő hetek várható  

                                 programjai:

 

-Január 21. 1630: Utazásaim Afrikában, Ázsiában

Gáspár Attila vetítéssel egybekötött élménybeszámolója

 

- Január 24. 1530: A Magyar Kultúra Napja

 

- Január 31. 1300: Zsíroskenyér - party az Őszirózsák Nyugdíjas Klub szervezésében

 

- Február 07.1500: Farsangi játszóház

 

- Február 07.1900: Jótékonysági Bál – „Községünkért és Egymásért” Alapítvány

 

- Február 14.1600: Farsangi álarcosbál

(gyerekek hagyományos farsangi mulatsága)

 

-Február 21. 1400: III. VADNAI KOLBÁSZTÖLTŐ FESZTIVÁL

 

 

 

Vadna Község Önkormányzatának

képviselőtestülete

   Meghívja

A Magyar Kultúra Napja         Önt és családját

2015. január 24-én 1530-tól

a Göőz Pál Művelődési Házban

A Magyar Kultúra Napja        

alkalmából    megrendezésre kerülő

Ünnepélyes Testületi   

          Ülésére

  a Díszpolgári címek

    átadó ünnepségére

 

Ünnepi program:

-         Köszöntő

-         Díszpolgárok bemutatása

-         Szavalat

-         Bacsó Bálint zongorajátéka

-         Díszpolgári Oklevél átadása

 

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063