A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Vadnai Krónikás 2014.december

 


VADNAI KRÓNIKÁS

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató

                      kiadványa

 

14. évfolyam 5. kiadás                                                                                                             2014. december               ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

 

 

Tisztelt Vadnai Lakosok!

 

2014. utolsó negyedévének jelentős eseménye volt az önkormányzati választás, amelyen rendhagyó módon 5 évre választották meg a polgárok a képviselő-testületek tagjait. Ez egy fontos mozzanat egy-egy közösség életében, hiszen a választópolgárok ezzel ruházzák át a döntés jogát a képviselőkre, akik e felhatalmazás alapján intézik a település ügyeit. A választás rendben lezajlott Vadna községben, ezért köszönetemet fejezem ki dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző úrnak, munkatársainak és a Választási Bizottság minden tagjának!

Október 21-én megtartott alakuló ülésen Agonás Gusztávné bizottsági elnök az eskütétel után, „minden erőmmel Vadna község javát szolgálom” átadta a Megbízó leveleket az új képviselőknek:

Bencze Péter polgármester

Hurták Tiborné alpolgármester

Mertus Jánosné Szociális Bizottság elnöke   

Oroszné Várady Enikő Ügyrendi Bizottság elnöke

Simon Etele képviselő

 

Az alakuló ülésen a képviselő-testület elfogadta a polgármesteri programot, amely alapját képezi a következő esztendők (2014-2019.) beruházási terveinek:

 

„Célunk folytatni a falufejlesztést és a közösségépítést, tovább színesíteni a kulturális életet, erősíteni a hagyományőrzést, kiterjeszteni a családgondozást és az idősekkel való törődést!”

 

Falufejlesztés, beruházási tervek:

 

1.     Szennyvízelvezetés kiépítése

 

1/a. Útépítés: Deák út, Mátyás-, István király, Árpád fejedelem

 (Szennyvízberuházás befejezése után)

 

2.     Közvilágítás korszerűsítése

 

3.     Középületek energiatakarékos átépítése

 

4.     Vízelvezetés kiépítése az egész falu területén

5.     Malom Múzeum kialakítása

 

Közmunkaprogram:

 

1.     Járdaépítés: Arany János, Kassai IV., István-, Mátyás király, Árpád fejedelem utcák

2.     Árpád fejedelem, István-, Mátyás király utcák fásítása

3.     Sport - Park létesítése

4.     Deák út kátyúzása

5.     Kultúrház tetőszerkezetének átépítése

6.     Kőszínpad építése a Kultúr - Parkban

7.     Mezőgazdasági program beindítása

 

Azt ígérhetjük Önöknek, hogy az Úton tovább haladva, kitartással, munkával és összefogással elérjük álmainkat. Hisszük, hogy kezünkben van a sorsunk irányítása, rajtunk múlnak a várt sikerek!”

Egész éves programsorozattal emlékeztünk „Vadna falu alapításának 777. évfordulójára”!

 

Az ünnepi évet november 15-én zártuk le egy „ Vadna az én szememmel” című fotókiállítás megnyitásával  és a Göőz Pál Művelődési Ház udvarán felállított emlékmű felavatásával. Fülöp Tibor népi iparművész – kovácsmester alkotásán Vadna község címerét fémnyársak veszik körül,  amely

a település létére és múltjából a várra utal.

Több fajta kitűzőt, jelvényt készítettünk az emlékév tiszteletére, a legújabb hűtőmágnest az átadó ünnepségen mutattuk be: Vadna középületeit, parkjait tüntettük fel a mágnesen. Érdekessége a két sarokban látható régi vadnai képeslapok ábrázolása, olyan épületekkel, emlékművekkel, amelyek ebben a formában már nem találhatók meg településünkön. A Könyvtárban lehet megvásárolni 200.-Ft-os áron, küldjék el a karácsonyi üdvözlőlapokkal együtt barátaiknak, rokonaiknak és ismerőseiknek, bemutatva lakóhelyünket!

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatra 3 vadnai főiskolás adta be az igényét, a település a következő forrásokkal támogatja tanulmányaikat, biztatva őket a kitartásra az eredményes diplomázásra:

-         Kádas András       10 e Ft/hó

-         ifj. Varga Zsolt       8 e Ft/hó

-         Vécsi István Áron  5 e Ft/hó

 

Szociális tűzifára az idén is eredményesen pályáztunk. Az elnyert 980 000.-Ft támogatás kb. 50 m3 fa megvásárlását és - kizárólag szociális, rászorultsági alapon történő kiosztását teszi lehetővé! A pályáztatás menete a következő:

-         december 15-től lehet kikérni a Hivatalban (Pál Lajosné Igazgatási főelőadó) a kérelmeket

-         2015. január 09-ig kell benyújtani a kitöltött dokumentumokat

-         Szociális Bizottság dönt a pályázatokról

-         február 15-ig kiszállításra kerül a tűzifa

 

A Zöld Völgy Nonprofit Kft. nevében tájékoztatom a lakosokat, hogy 2014. október 1-től családonként és hetente csak egy Hulladékgyűjtő edényt szállítanak el. Azok a lakosok, akiknek a kezelésében ennél több edény van, vagy leadják a Hivatalban a felesleges kukákat, vagy bejelentik a többletigényt és vállalják a kétszeri 1 910.-Ft/hó szállítási díjat.

 

A képviselők elfogadták a Falubusz működtetési szabályzatát, ezekkel a feltételekkel lehet igénybe venni minden vadnai lakosnak, családoknak a járművet:

 

   FALUBUSZ  MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

1.     Utazási díjak:

a./ Vadna – Kazincbarcika        2 000.-Ft/bruttó

b./ Vadna – 50 km oda-vissza út  5000.Ft/bruttó

c./ 50 km-en felül : 5 000.-Ft + 1 km = 40.-Ft/bruttó  Pl.:100 km=5 000.-+ (50 km x 40.Ft=2 000.-)   = 7 000.-Ft./br.

2.     Civil szervezetek:

-         Évente 200 km utazás térítésmentes

-         200 km felett benzinköltség térítése

 

3.     Vadnai lakosok térítésmentes közlekedése: - szociális helyzet alapján -

-         Orvosi beutalóval rendelkező 70 éven felüliek-

-         Orvosi beutalóval rendelkező korlátozott mozgásképességűek- 

-         Rendkívüli helyzetbe kerülők

szállítása a kijelölt Egészségügyi intézményekbe, vagy az indokolt célállomásokra

 

4.     Vadnai lakosok támogatott közlekedése: - Benzinköltség térítésével -

-         Orvosi beutalóval rendelkező 70 éven felüliek-

-         Orvosi beutalóval rendelkező korlátozott mozgásképességűek- 

-         Rendkívüli helyzetbe kerülők-

szállítása a kijelölt Egészségügyi intézményekbe, vagy az indokolt célállomásokra

 

5.     Igény esetén minden héten pénteken délután,  gyógyszer kiszállítás, Receptek kiváltása       - 2015. január 9-től

(Vadnán nincs Gyógyszertár)

 

6.     Magánszemélyek előzetes bejelentkezés alapján használják, (nem Taxi), hétvégén egyeztetve a buszvezetővel, rendkívüli helyzeteket kivéve 

 

7.     Igénylést a Községházán kell jelezni, a bérbeadás érkezési, bejelentési sorrendben történik

 

8.     Telephely: Vadna község Önkormányzata/ Vadna, Kassai út 25.

 

 

Az év hátralévő részét töltsék békességben és jó egészségben, áldott, boldog ünnepeket és eredményes Új esztendőt kívánok!

                                                                                         Bencze Péter

                                                                                         polgármester
Karácsony közeledtével az Advent időszakában Vadnai Zoltán Gézáné, református lelkipásztor szeretné megosztani az olvasókkal Zsindelyné Tüdős Klára írását.

BÉKESSÉG!

 

Hát, igen! Ez kellene, de nincs! Pedig az angyalok megígérték ott a betlehemi éjszakában, s azt is megmondták, mi a feltétele.

Mert világosan megmondatott, hogy a jóakarat gyümölcse a békesség Az emberekhez való jóakaraté. Világos tehát, hogy a rosszakarat nem teremhet békességet...

A rosszakarat félelmes gyilok, halálra tudja kínozni vele egyik ember a másikat. Csak azt nem tudom, mire jó, kinek öröm ez a gonoszkodás. Nyilván - a Gonosznak -, mert a rosszakaratú ember sohasem érzi jól magát, sosem nyugodt.

Milyen kár ezzel a rossz játékkal tölteni ezt a jobbra kapott életet. ...

Milyen megdöbbentő az, hogy egy mosoly, egy jó szó, vagy csak egy kis odafigyelés hogy támasztja fel az életkedvet, a nevetést, a tréfát, amitől oldódnak a görcsök, szárnyra kapnak a szép gondolatok, szárba szökken a bizalom, s beleragyog a jeges homályos mélységekbe az ingyen világító, melegítő nap: a szeretet.

...

Milyen csodálatosan változna az élet, az egyéni is, a közösségi is, milyen békesség születne a világban s a szívekben, ha végre odafigyelnénk és elhinnénk, amit az angyalok hirdettek:

"Békesség a jóakaratú embereknek..."

Zsindelyné Tüdős Klára: Isten markában

 

Szeretettel tesszük közzé Istentiszteleti alkalmaink időpontjait:

December 24. : Szenteste délután 17 óra

December 25. :Karácsony első napja:

-         délelőtt fél 11 - től  Ünnepi Istentisztelet, melyen megterítjük az Úr asztalát

-         délután 16 órától Istentisztelet, ahol legátus szolgál közöttünk

December 26. :Karácsony második napján délelőtt 10 órakor tartunk Istentiszteletet.

 

Legátusunk karácsony ünnepében Tózsa - Bánfalvi Gábor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatója lesz.

Áldott, békés ünnepet kíván a vadnai református gyülekezet!

Vadnai Zoltán Gézáné

 református lelkipásztor


A Göőz Pál Művelődési Ház és Könyvtár ünnepi nyitva tartása:

 

2014. december 22.-28.:     Zárva

2014. december 29. hétfő:  9:00-17:00

2014. december 30. kedd:  9:00-18:00

2014. december 31. szerda:9:00-13:00

2014. január 1. csütörtök:   Zárva

Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

 

TÉLI TÁBOR

Szeretettel várunk minden 12 év fölötti fiatalt a téli szünet utolsó napjaiban!

Program:

-         január 2.(péntek)1400:

kézműveskedés, filmvetítés, klubfoglalkozás, sütés-főzés

-         január 3.(szombat)1300:

Meglátogatjuk a barcikai jégpályát!

Jelentkezés:

 Dec.31-ig a könyvtárban!


A Göőz Pál Művelődési Ház és Könyvtár

Sok Szeretettel meghívja Önt és családját

a 2014. december 20-án 16:00 órától megrendezésre kerülő

Karácsonyi Ünnepségre

Program: - Óvodások Betlehemes játéka

-          Szeleburdi és Csepűrágó Színjátszók előadása: Jókai: Melyiket a kilenc közül?

-         Őszirózsák Népdalkör műsora

-         Akkord Társulat: Karácsonyi Dallamok

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063