A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Vadnai Krónikás 2014. június

 


VADNAI KRÓNIKÁS

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató

                      kiadványa

 

14. évfolyam 2. kiadás                                                                                                             2014. június

 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

 

 

 

Tisztelt Vadnai Lakosok!

 

Az újság nyári lapszámában szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt időszak közösséget érintő eseményeiről, tervekről és a képviselő-testület döntéseiről:

- „Árvíz elleni védekezés a Bán-patak vadnai szakaszán” címmel nyújtottunk be pályázatot a 2010-es árvizek után. A lakosság elemi kívánsága volt az árvízi védekező képesség fokozása, amely törekvést napjainkra siker koronázta. Az irányító hatóság támogatást nyújtott, amely összeg kiegészült a falvak által biztosított milliós nagyságrendű önrésszel és a Bán-patak teljes hosszában kiépültek a három települést (Bánhorváti, Nagybarca, Vadna) védő biztonsági rendszerek. Ezek az elemek gátépítést, mederkotrást- és szélesítést jelentenek. Az összességében háromszáz millió forintos beruházás lehetővé teszi az árhullámok gyorsabb lefolyását, nőtt a patakmeder vízbefogadó képessége és Vadna tekintetében, a kiépült gát egyben a jobb oldali partszegélyt is jelenti. Ez a növekvő kapacitás, a tervezői számítások szerint, a 2010-es árvíz kétszeresét is be tudja fogadni, ezért a szakemberek véleménye alapján, a Bán-völgyében többé nem kell tartani a falvakat elöntő árhullámoktól.

Tovább növeli a biztonságot, Svájc állam által támogatott beruházásként, a  Lázbérci-víztározó zsiliprendszerének és vízelvezető árkainak a felújítása.

A projekt befejeződött és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint ellenőrző szerv átvette a munkát. A továbbiakban a közös feladatunk lesz a gát állagának megőrzése, karbantartása. A tervező leírás szerint a műtárgyon lehetséges a gyalogos közlekedés, alkalmas kerékpározásra, de tilos gépjárművel ráhajtani. Ennek megakadályozására építettek be a felhajtó sávba vas és beton rudakat.

 

- „Strandnap”: A védmű beruházás növeli a településén élő emberek biztonságérzetét és ez örömteli esemény. A képviselők szeretnék ezt közösen megünnepelni, a gátat ünnepélyesen átadni, felavatni. Ennek érdekében 2014. július 05-én (szombat) ún. „Strandnapot” szervezünk a Vadna Park Üdülőközpontban.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, családokat, baráti társaságokat sportversenyekkel, közös strandolással, pihenéssel!

Nem titkolt célunk az átadási esemény mellett az Üdülőközpont népszerűsítése is a vadnai emberek körében, ezért ezen alkalommal lakcímkártya bemutatásával, minden helybeli lakos térítésmentesen bejöhet, strandolhat és igénybe veheti a szolgáltatásait!

Figyelem! A Vadna Park Üdülőközpont a 2014-es szezonban is 50%-s kedvezményt ad a Belépőjegyek árából a vadnai lakosoknak, lakcímkártya felmutatásával!

 

Bán-árok egy leágazás a Bán-patakról, amely falun végigvezetve követi az egykori folyásirányt. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam történetét: az 1900-as évek elejéig ez volt a patak eredeti medre, vizével működtették a régi Vízimalmot, használták mosásra, állatok itatására stb. (Nagyon szép Képeslapokat lehet találni erről az időről a „Vadna csoport” facebook oldalon, ifj. Szabon János gyűjtésének eredményeképpen.) A kis patak ezekben az években (1912?) is megmutatta erejét és egy tavaszi árhullámmal elöntötte a falut, amelynek hatására kivezették a veszélyessé váló Bán-patakot a faluból, napjainkban is ismert helyére. A régi medret „patakgödörként” ismertük egészen 1978-ig, amikor Szabon Gyuri bácsi a Bánvölgye TSZ támogatásával kibetonoztatta és megszületett a Bán-árok. Az ér kisebb-nagyobb vízhozammal rendelkezett, függve az esőzésektől, de megszokott képévé vált a falunak.

 

Ezért is jelentem be fájó szívvel, hogy a Bán-patak mederrendezésének tervezésekor a szakemberek más szerepet szántak a leágazásnak és a Bán-patak – Bán-árok csatlakozását megszüntették.

Az Önkormányzatnak nem volt tudomása a változásról, csak a kivitelezés befejezésekor szembesültünk az összekötő árok betemetésével és a patak vízszintjének mélyebbre kerülésével. Mivel a leágazás Nagybarca község közigazgatási területére esik, az ő Vízjogi létesítési tervükben szerepelt a megszüntetés, a vadnai tervekben nem.

Ezzel összefüggésben, a jobb megértés érdekében, kivonatot idézek a FRIDRIK Kft. tervezői iroda tervezői nyilatkozatából:

                              

                      Tervezői Nyilatkozat

a Bán-patak mederrendezése Nagybarca Község területén tárgyú 2313-20/2012. számú vízjogi létesítési engedély III.7. pontjában foglalt hatósági előírásra

 

A 0+179 szelvényben korábban egy, a Vadna Község belterülete felé induló jobb oldali árok csatlakozott a Bán-patakhoz. Ennek funkciója a Bán-patak elfajult medrének árvízi tehermentesítése volt. Jelen munkálatok során viszont a Bán-patak teljes hosszában (Vadna-Nagybarca-Bánhorváti) rendezésre került, amely így a mértékadó árvízi vízhozamok elvezetését a későbbiekben nagy biztonsággal garantálja.

Mivel a Bán-patak 0+179 szelvénybe csatlakozó oldalárok tehermentesítő funkciója a Bán-patak mederrendezése miatt megszűnt, ezért az oldalároknak a Bán-patakhoz történő csatlakozása jelen munkálatok keretén belül megszüntetésre került. Ennek következtében az árokba a Bán-patakból a továbbiakban víz nem tud folyni, az oldalárok a későbbiekben kizárólag a Vadna Község kül- és belterületére hulló és a meglévő vízelvezető rendszerek által bevezetett vizek elvezetését biztosítja.”

 

Állásfoglalást kértünk az ügyben a Bán-patak kezelőjétől, az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságtól, valamint terveket engedélyező Észak-magyarországi Vízügyi Hatóságtól, de konkrét, megoldást jelentő választ még nem kaptunk.

Őszintén meg kell mondanom, nem hiszek benne, hogy a község újabb pénzügyi támogatást kap az eredeti állapot visszaállítására, saját erőből pedig nem tudja megfinanszírozni a munkálatokat. Ha nehéz szívvel is, de el kell fogadni az új helyzetet, belátva, hogy a legfontosabb a 2010-es árvízi helyzet elkerülése! A patakmeder folyamatos karbantartásáról, tisztításáról gondoskodunk.

 

- Vadnai Edzőterem megnyitotta a kapuit a nemzeti ünnepen, biztosítva a sportolás lehetőségét a mozogni vágyó embereknek. Azóta folyamatosan újítjuk eszköz- és gépparkját, mert szeretnénk, ha minél több helyi lakos élne a lehetőséggel. A fenntartó Vadna Községért Alapítvány az 1%-os adófelajánlást is a konditerem bővítésére fogja felhasználni, felmérve az igényeket és a pénzügyi lehetőséget.

Összegezve a tapasztalatokat megújítottuk a belépő Árakat, rugalmasabbá tettük a perc- és bérletdíjakat, 2014. július 1-től:

1. NAPIJEGY/ÓRA = 300.-FT.

2.HAVI BÉRLET(KORLÁTLAN HASZNÁLAT)=2 000.-FT

3. Diák bérlet                                                 = 1 000.-FT

4.FLABELOS                                  =    300.-FT/10PERC

          Bérlet= 10 perces bérletek   

          -  10 x 10 perc/ 1 200.-FT

20 x 10 perc/ 2 400.-FT

                 20 perces Bérletek

-       10 x 20 perc/ 2 000.-FT

-       20 x 20 perc/ 4 000.-FT

 

NYUGDÍJASOKNAK ÉS KLUBTAGOKNAK: 2014-BEN INGYENES GÉPHASZNÁLAT, MERT ÁTADTÁK A „FUTÓGÉPET”!

 

- Vízimalom külső felújítása június 30-án befejeződik. A beruházás során megerősítettük az omladozó falakat és a tetőszerkezetet, megmentve az enyészettől az 500 éves épületet (a Templom után a második legrégebbi építmény Vadnán), kötelességünknek megfelelően, megőrizve a jövő nemzedéke számára is. A megszépült ház javítja a faluképet és ezzel az utolsó középületünk is felújul.

Végső célunk belső restaurálással visszaállítani a Vízimalmot, múzeumi, bemutató jelleggel,így állítva emléket a

Bán-Sajó-völgyi malmoknak, a régi „molnárvilágnak”! Figyelemmel kísérjük a pályázati kiírásokat, amint lehetőség lesz, benyújtjuk a belső felújítási igényünket is!

A következő hetekben az értékteremtő közmunka segítségével rendezzük a Malom környezetét egy kis park kialakításával és vízelvezetés megoldásával. Bízunk benne, hogy az átalakítás elnyeri a lakosok tetszését, az egyik legszebb része lesz a falunak.

 

- Falubusz pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélték, így örömmel tájékoztathatom Önöket, hogy Vadna falunak is lesz egy Volkswagen Transporter típusú, 9 személyes kisbusza! A közbeszerzési eljárás lefolytatása és a megrendelés után, november-december hónapban várható a szállítása. Üzemeltetésével a faluközösség, a civil szervezetek és a helybeli családok életét szeretnénk megkönnyíteni, de felhasználásánál figyelembe veszünk minden jó tanácsot!   

 

- Szemétlerakás, törmelék elhelyezés ügyében sokan fordulnak az Önkormányzathoz. Ezúton tájékoztatok mindenkit, hogy hulladékot, főleg törmeléket szigorúan tilos bel- és külterületen elhelyezni! A község nem rendelkezik engedélyezett lerakóhellyel, az illegális szeméttelepek pedig saját környezetünket, erdeinket szennyezik el.

A háztartásban keletkező hulladékot az ÉHG, július 1-től a Zöld Völgy Nonprofit Kft. teherautói minden héten elszállítják, a zöldhulladékot komposztálni lehet, vagy az égetési napokon eltüzelni. A keletkező törmelékeket konténeres szállítás megrendelésével lehet törvényesen, a környezetet nem veszélyeztetve a lerakóhelyre juttatni.

Az Önkormányzatnak is óriási gondot okoz a közterületek egész éves kaszálása során keletkező zöldhulladék elhelyezése, hiszen tetemes mennyiségről van szó és minden hónapban újra termelődik. Az elmúlt években többféle lehetőséget kipróbáltunk, de egyik sem volt az igazi, mindegyik sértette valakinek az érdekét. Egyfajta megoldást jelent a legújabb eljárás. A levágott fű elhelyezés érdekében területet vásároltunk a Sajó parton, ahová jelentős üzemanyag költséggel kiszállítjuk, kiszárítjuk és ellenőrzött formában elégetjük. Szigorúan meg van határozva a közmunkásoknak, hogy zöldhulladékon kívül mást nem vihetnek ki, ezért tapasztaltuk megdöbbenve, hogy egyre több szemetet, műanyagot hordanak a területre!  Nyugodt szívvel kijelenthetem, hogy vadnai lakosok teszik, akiknek a figyelmét szeretném felhívni, hogy a cikkben közölt figyelmeztetés után büntetőfeljelentést teszünk, eljárást kezdeményezünk mindenki ellen, aki veszélyezteti környezetünket! Arra kérem a tisztességesen eljáró, törvénytisztelő polgárokat, hogy tekintsék szívügyüknek a környezetvédelmet és jelezzék, ha illegális szemétlerakókkal találkoznak!

 

Kemence építése a másik fő célkitűzése az értékteremtő közmunkának, a Malom-park mellett. A Faluház udvarán szeretnénk felépíteni, tehát közterületen, hogy minden érdeklődő hozzáférhessen. Július hónapban kezdjük a munkát, pénzügyi fedezetét az Idősbarát Önkormányzati Díj - hoz járó támogatás biztosítja.

Figyelem! A hőszigeteléshez sok üvegre szükség van, ezért kérem a lakosokat, hogy gyűjtsenek számunkra vissza nem váltható üvegfajtákat és jelzésre elmegyünk érte, vagy hozzák be a Községházára!

 

-„Virágos Magyarország” versenyre az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is neveztünk, célunk a virágos, tiszta település kialakítása. A bíráló bizottság a következő szempontok szerint fogja értékelni a vadnai törekvéseket:

- Település zöldfelületeinek minősége

- Környzetvédelem, fenntarthatóság

- Közösségi részvétel a település zöldfelületeinek fenntartásában

- Turistabarát környezet kialakítása

 

 A nyári hónapok kulturális rendezvényeire szeretettel hívok mindenkit, hiszen az együtt töltött idő, a közösen átélt események alakítják, formálják a falu közösségét, szép időt, kellemes kikapcsolódást kívánok!                                                              

 

Bencze Péter                                                                        polgármester

 

A Göőz Pál Művelődési Ház hírei

 

 

Programokban, élményekben gazdag hónapok állnak mögöttünk. Nagy örömömre szolgál, hogy az IKSZT valóban integrált szolgáltató és közösségi térként működik, hiszen minden korosztály, minden civil csoport egymással együttműködve, helyet talál benne.

A tavaly szeptembertől beindult „Egészségfejlesztési pályázat” nagyszerű lehetőséget biztosított olyan ifjúsági és felnőtt programok megtartására, melyek keretén belül sport, egészségmegőrző, prevenciós, és kulturális rendezvények sokasága nyújtott a lakosság széles rétegei számára színvonalas szórakozást.

A 2014-es év a Téli Ifjúsági Tábor programjaival indult. Alkalmunk volt húsz fiatal számára mozgalmassá, élménytelivé tenni a téli szünet napjait. Kellemes délutánt töltöttünk el a barcikai Műjégpályán, túráztunk Szögligetre, megmásztuk a Szádvár tanösvényt, megcsodáltuk „A világ legnagyobb könyvét”, kirándultunk Lillafüredre, moziztunk a Plázában.

A tavalyi év során több programot is hagyományteremtő céllal valósítottunk meg. Az idén ezek a rendezvények még tartalmasabban, még több embert bevonva kerültek megtartásra. Januárban, A Magyar Kultúra Napján Fülöp Tibor kovács népi iparművész munkáiból rendeztünk kiállítást, az ünnepi műsort a Kodály Zoltán és a Csomasz Tóth Kálmán Zeneművészeti Iskola tanárainak hangversenye tette emlékezetessé. Ezt a napot Straub Dezső és partnernője fergeteges, kacagtató bohózatai tették felejthetetlenné.

A február nem múlhat el a gyermekek Farsangi bálja nélkül. A Szeleburdi Színjátszó Kör előadása, és sok-sok játék, tombola tette jó hangulatúvá a programot.

Februárban ismét megrendeztük az immár II. Vadnai Kolbásztöltő Fesztivált. Idén már 14 csapat versengett. A hagyományos ízek mellett jó néhány különlegességet is megkóstolhatott a három fős zsűri. Ez alkalomra összeállt amatőr színjátszók a Hófehérke és a hét elgyötört törpe című darabbal csaltak a kacagással könnyeket a nézők szemébe.

Márciusban Nemzeti Ünnepünk megemlékezése a Templom téren zajlott. A hónap bővelkedett sporteseményekben is. Megrendeztük a Testvérfalvak Labdarúgó Tornáját, a Szomszédos Települések Asztalitenisz Bajnokságán pedig a helyiek a Sajóivánkai, Sajógalgóci fiatalokkal mérték össze tudásukat.

Az áprilist Várhegy-teljesítménytúrával indítottuk. Baráti társaságok, családok vették fel a versenyt az idővel és a meredek hegyoldallal. A túrát az állomáshelyeken feladatok is nehezítették, amiket hol ügyességgel, hol okossággal oldottak meg az indulók. József Attilára emlékezve az idén is megrendezésre került a Költészet Napi Versmondó Gála, ahol a térség nyugdíjas klubjainak szépkorú versmondói örvendeztették meg a közönséget legkedvesebb versük elszavalásával.

Immár XII. alkalommal került megrendezésre a Bánvölgye Borverseny. Három település borgazdái indulhattak négy kategóriában a nemes versengésben. Az eredményhirdetés és a finom ebéd után a Kisvadnai Pincesor pincéiben kóstolhatták meg a a vendégek a finom vadnai nedűket, a jó hangulatról pedig cigányzenekar gondoskodott.

Május hónap legnagyobb rendezvénye a Gyermeknap volt. Óriáscsúszdával, ugrálóvárral, játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, arcfestéssel, bohócműsorral, motoros felvonulással,  rendőrkutyás-bemutatóval, a Pom Pom Família előadásával vártuk a gyerekeket és fiatalokat.

A felsoroltak mellett több alkalommal rendeztünk Egészségnapokat, ahol míg a kicsik vidáman versengtek , ügyességi és akadályversenyeken vettek részt, addig a felnőttek számára orvosi vizsgálatok, szűrések, előadások megtartására került sor.

A sport szerelmesei számára lehetőség nyílt hetente a zumbázásra, de az aerobic, és a jóga világával is megismerkedhettünk.

Júniusban gyermekeink öt programokkal teli, élménygazdag napot tölthettek a dédesi Boróka táborban. A sok játék mellett túráztunk a dédesi várhoz, kirándultunk Szilvásváradra, komoly meccseket játszottunk a műfüves focipályán, és rúgtuk a port  röplabdázás közben. Az a húsz fiatal, aki részt vett a táborozáson életre szóló élményeket szerzett, és új barátságokat kötött.

 

A nyár várható programjai:

 

Július

- Július 05. - Strand-Nap a Vadna Parkban

 

- Érkezés 10 órától, a vadnaiaknak ingyenes belépés lakcímkártyával

- 10:30 Gát ünnepélyes átadása

- egész nap strandröplabda, és strandfoci bajnokság

- lehetőség van bográcsozásra és szalonnasütésre

 

- Július 12.- II.Nemzedékek találkozója a gasztronómiában

A tavalyi nagy sikerre való tekintettel ismét lesz a Faluház udvarán főzőverseny, díjazással, hangulatos beszélgetésekkel, este szabadtéri táncos mulatság. Várjuk baráti társaságok, családok jelentkezését, akik megmutatják, hogy nemcsak a kolbásztöltésben, de a bográcsos főzésben is éppúgy jeleskednek.

Kezdés: Faluház, 15.00

Jelentkezés: Marinné Krisztinánál a Házban, vagy Nagyné Icánál a boltban.

 

-  Július 18. – Civil Nap

Sajómenti falvak civil csoportjainak, tehetséges fiataljainak bemutatkozása

- Göőz Pál Műv. Ház parkja,  16:00

 

- Július 21.-25. – Indul a várva-várt Nyári Tábor – ifjúsági programok a környezetvédelem jegyében

- Lesz túra, strandolás, kézművesség, sok közös játék, beszélgetés, bográcsozás, szalonnasütés, asztalitenisz-bajnokság.

- Öt napon keresztül délelőtt 10 órától délután 4-ig, illetve programtól függően várjuk a fiatalokat.

A nyár várható programjai:

 

Augusztus

- Augusztus 02. – Falunap – Vadnai Várnapok

- Gyerekeknek: Hétpróba, lovagi torna, ugrálóvár, óriáscsúszda, kézműveskedés

- Felnőtteknek: SzuperDáridó

középkori lovagi tornabemutató, karaoke- verseny, utcabál

 

- Augusztus 16. –„ Ismerd meg településed!” – kalandtúra fiatalok és gyermekek számára

- indulás csapatokban, játékos feladatok, feladványok, a nap végén közös szalonnasütés

 

A „Községünkért és Egymásért” Alapítvány által megvásárolt lengőteke a Faluház udvarán felállításra került, szabadon használható. A bábukat az Edzőteremből kell elkérni.

 

 

 

 

Figyelem!

 

Felnőtt színjátszó csoport létesítését tervezzük, tekintettel az eddigi amatőr próbálkozások nagy sikerére. Akiben van elég vállalkozó szellem, és szívesen megmutatná a benne szunnyadó tehetséget, jelentkezzen mihamarabb a Műv. Házban!

Korhatár: 16 – 99 évesig

 

Kellemes pihenést, aktív időtöltést, szép nyarat kívánok mindenkinek!

 

Marinné Tóth Krisztina

Műv. Ház vezető

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063