A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Vadnai Krónikás 2013. július

 


VADNAI KRÓNIKÁS

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztat  kiadványa

 

13. évfolyam 4. kiadás          2013. július

 

 
 

ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

 

 

 

Tisztelt Vadnai Lakosok!

 

A képviselő-testület nevében a negyedévente megjelenő helyi lapunk hasábjain tájékoztatom az újságolvasókat a testületi ülések döntéseiről, a községben történt eseményekről, és az előttünk álló időszak terveiről.

 

Beszámoló a képviselő-testület üléseiről:

 

A 2013. április 16-i ülésen a képviselők elfogadták a Bánhorváti Szivárvány Gyermekóvoda és vadnai Tagóvodájának 2012. évi zárszámadását, amely szerint nevelési intézményünk fenntartását biztosította az állami normatíva. ( Az épület karbantartására, működtetésére és a konyha üzemeltetésére a költségvetésünkben biztosítunk forrásokat. )

- Határozatot hoztunk a „szociális étkezés” 2013. évi térítési díjáról, amelyek a következőképpen alakultak:

 

Jövedelmi viszonyok:

a./          0.-Ft. – 28.500.-Ft.           200.-Ft/nap

b./ 28.501.-Ft. – 51.000.-Ft.           400.-Ft/nap

c./ 51.001.-Ft.       fölött                  544.-Ft/nap

 

A szociális étkezés elbírálásáról, egyedi kérelem alapján, mindig a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. Legfőbb szempont a szociális rászorultság és az önellátás bizonytalansága.

- A továbbiakban ismertetésre került a kazincbarcikai Egressy Béni Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Nagybarcai Sport Egyesület beszámolója, majd elfogadása. Önkormányzatunk támogatást nyújt a két szervezetnek a helybeli gyerekek színházlátogatásának és futballozási, sportolási lehetőségének biztosítása érdekében!

 

2013. május 29-i testületi találkozón módosítottuk a korábban elfogadott ún. „Levegőtisztasági” rendeletünket. A képviselők úgy tapasztalták, hogy a szélsőséges időjárás (pl. márciusi havazás), és más életszerű helyzetek nem indokolják, hogy a kerti hulladékégetés időszakjait behatároljuk. Ezért a módosított rendelet szerint:

„ a kerti növényi hulladék égetése egész évben engedélyezett, de továbbra is csak a kijelölt napokon és időszakokban:

 hétfőn-szerdán-pénteken 10.00 – 18.00 között!”

Kérem a lakosokat, hogy a jószomszédi viszonyok fenntartása érdekében tartsák be a szabályozást!

 

Lakossági panaszok nyomán a képviselők bejáráson bizonyosodtak meg róla, hogy magánkertekből gyakran kihajolnak a fák, dísznövények koronái, és zavarják a gyalogos közlekedést. Kérem a tulajdonosokat, hogy vágják le a kilógó gallyakat, az idősek kérjenek segítségét a művelet végrehajtásához az önkormányzattól, mert a mulasztás bírságot von maga után!

 

- Elfogadtuk a Szociális Bizottság beszámolóját a soron lévő „Élelmiszer segély” kiosztásáról. Szeretném, ha a lakosok a segítő szándékot látnák a tevékenységben, és megértenék, hogy törvény által szabályozott szempontok alapján kell kijelölni a támogatott családokat.  A bizottság mindig alaposan mérlegeli a kedvezményezetteit a négy-öt alkalommal történő élelmiszerosztásnak és éves összevetésben szinte minden család részesül a támogatásban.

 

- Az ülés további részében megtárgyaltuk és elfogadtuk a sajókazai Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évi munkájáról, valamint a gyermekvédelmi és gyámhatósági tevékenységéről szóló beszámolóját.

Szeretném felhívni a családok figyelmét, hogy továbbra is lehetőség van minimális térítési díj ellenében a család- és idősgondozás területén szakemberek segítségének igénybe vételére! Az érdeklődőknek szívesen adunk felvilágosítást a Községházán.

Működik a településen az ún. Idősek Napközije is, ahol szeretettel várják a szépkorúakat foglalkozásra, közös beszélgetésre, kikapcsolódásra. Kérem a magányos, idős embereket, de minden érdeklődőt, használják ki a lehetőséget a kimozdulásra, a találkozásra!

 

- dr. Dobos László, miskolci egyetemi tanár, nagyfokú közreműködésével megalkottuk, és az ülésen elfogadtuk a község „Középtávú Idősügyi Stratégiáját (2013-2016.)” és „Idősügyi Munkatervét-2013.”, valamint biztatására benyújtottuk az „Idősbarát Önkormányzati” címre a pályázatunkat.

E sorok között fejezem ki mély tiszteletemet és köszönetemet tanár úr önzetlen segítségéért!

 

A 2013. június 25-i ülésünkön, a képviselők elfogadták Marinné Tóth Krisztina művelődési ház vezetője által készített „Helyi Esélyegyenlőségi Programot”, majd megszavazták a „Település Veszélyelhárítási Tervét” is.

Köszönöm a művelődésszervezőnek az alapos és mindenre kiterjedő munkáját!

- A képviselő-testület kezességet vállalt az Őszirózsák Nyugdíjas Klub által elnyert „Malom épületének külső felújítása”című pályázat 16.484.807.-Ft-os beruházási keretének hitelfelvételéhez. A felújítás az idén megkezdődik, befejezése jövő tavasszal várható.  A 100%-ban támogatott beruházás lehetővé teszi, hogy a falu egyik legrégebbi épülete megmeneküljön az összeomlástól, és javítja a településképet is.

Végső célunk, a belső felújítás után, visszaállítani eredeti állapotába és múzeumi jelleggel eredeti funkciójába is az „öreg Malmot”.

Elismerésem fejezem ki a klub szépkorú tagjainak, akik rendszeres résztvevői közösségi éltünknek, és hozzájárulnak Vadna fejlődéséhez.  (lásd: Faluház, Malom stb.)

- Törvényi kötelezettséggel a testület 6 hónapos felmondási határidővel felbontotta a szerződését az ÉHG- és a Tüzeléstechnikai (kéményseprő) vállalatokkal.

Egyelőre bizonytalan a szemét elszállításának jövője, és valószínűleg az új szerződés áremelkedést fog jelenteni a vadnai családoknak! 

 

- A polgármester, mint a közmunka irányítója, beszámolt a képviselőknek a Járdaépítési program előrehaladásáról. A képviselő asszonyok is rendszeresen figyelemmel kísérik a munkálatokat, és megállapították, hogy kisebb-nagyobb döccenőkkel, de halad a felújítás. Terveink szerint egy-egy utca járdaépítésének befejezésével, ismét átnézzük a munkát és megpróbáljuk orvosolni a felmerülő hibákat. A következő lépés a Rákóczi–Kossuth-Kassai I. járdák karbantartása lesz, és jövőre sorra kerülnek a többi utcák is. Végső soron esztétikusabbak, használhatóbbak lesznek a járdák és elősegítik a biztonságosabb gyalogos közlekedést.

Események, tervek:

- Tájékoztatom a lakosokat, hogy a „Bán-patak jobb oldali depóniájának” építése elől elhárultak az akadályok, így a munka hamarosan megkezdődik. 

Az új befejezési határidő: 2013. szeptember 30.

 

- Köszönöm a lakosoknak adójuk felajánlott 1%-át! Ígéretünkhöz híven felhasználjuk a Kultúrotthon további felújítására, elkezdtük a lambériázást, régi falrészek kővel való kirakását.

 

- Felhívom a fiatalok figyelmét, hogy a Sajó-folyó mellett lévő Bánya-tó ipari területnek minősül és benne a fürdés szigorúan tilos! A szabálysértőknek szembe kell nézni a rendőrségi eljárással. Helyette ajánlom a Vadna Park Üdülőközpontot, amelynek szép környezete, kiváló vízminősége nagyobb élvezetet nyújt a fürdés területén és a helybeliek számára a lakcímkártya felmutatásával továbbra is él az 50%-os kedvezmény!

 

- Örömmel tájékoztatom a lakosokat, hogy négy szervezet: Községünkért és Egymásért Alapítvány, Községi Önkormányzat, Őszirózsák Nyugdíjas Klub és Vadna Községért Alapítvány külön-külön nyertek pályázati támogatást, összesen 40 millió forintértékben, az egészségesebb életmód népszerűsítésére.

 

A 9 hónapig tartó programsorozatok alatt sor kerül:

- előadásokra az élet különböző területeiről

- kirándulásokra, túrákra,

gyermekversenyekre, több táborra

- úszásoktatásra, táncoktatásra, sportszerek vásárlására

- egész napos rendezvényekre stb.

 

Bízom benne, hogy minden lakos megtalálja a kedvére való programot, rendezvényt és hosszú távra megalapozzuk az egészségesebben élő falu képét!

Köszönöm figyelmüket, a nyár hátralévő részére kívánok mindenkinek kellemes kikapcsolódást!                                                                    

Bencze Péter polgármester

 

 A Göőz Pál Művelődési Ház hírei

 

 

Programokban, élményekben gazdag negyedév áll mögöttünk. Nagy örömömre szolgál, hogy az IKSZT valóban integrált szolgáltató és közösségi térként működik, hiszen minden korosztály, minden civil csoport egymással együttműködve, helyet talál benne.

Több programot is hagyományteremtő céllal valósítottunk meg. Ilyen kezdeményezés volt a nagy sikert aratott Húsvétfesztivál, ahol a gyerekek számára felelevenítettük a húsvéti hagyományokat, volt nyuszisimogató, játékos versenyek, csacsigolás, kézműves foglalkozás.

Az idén első alkalommal került megrendezésre Józse Attilára emlékezve a Költészet Napi Versmondó Gála, ahol óvodások, iskolások, ifjú és szépkorú versmondók örvendeztették meg a közönséget legkedvesebb versük elszavalásával.

Április végén Tavaszköszöntő batyusbálon szórakozhattak a mulatni vágyók, majd Sajóivánka és Vadna közös részvételével Várhegytúrára indultunk, a hegytetőn beszélgetéssel, szalonnasütéssel erősítettük a két település jó viszonyát.

A Föld Világnapján az ovisok segítségével virágokat ültettünk a művelődési ház bejáratához, hogy még szebbé varázsoljuk az épületet.

A gyerekek számára több alkalommal szerveztünk játszóházakat, és a Gyermeknap az idén is gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket. Bár az időjárás nem kedvezett nekünk, de a résztvevők jókedvét ez sem ronthatta el. Délelőtt az óvodások munkáiból készült kiállítást tekinthették meg, a megnyitón a gyerekek néptáncbemutatóval kedveskedtek a látogatóknak, majd a Kalamajka Bábszínház színvonalas előadására került sor. Délután ügyességi versenyeken tehették próbára magukat a fiatalok, volt népi játszóház, trambulin, szabadtéri játékok és sok-sok ajándék. A Macskazaj nevű zenekar interaktív előadásával fergeteges hangulatot teremtett.

A „Vadna szeretlek” című játékon a felnőttek bizonyíthatták be, mennyire ismerik lakóhelyüket.

Az Ifjúsági Klub részvételével több programot is megvalósíthattunk. Lelkesen vettek részt a „Humán-Öko” Észak-Magyarországi Regionális Egyesület (az egriek) közreműködésével tartott alkalmakon, ahol sor került önismereti tréningekre, kézműves foglalkozásra, csoportosbeszélgetésekre, közös palacsintasütésre, társasjáték-maratonra. Az Ifjúsági Klub tagjaival bekapcsolódtunk az országos Drogmentes Maraton futásba is.

Élményekben gazdag volt az az éjszaka, amikor Éjszakai bátorságpróbán vettünk részt, a telihold kísérte lépteinket a Várhegyre és tábortűz mellett hallgattuk az éjszakai erdő neszeit.

 

 

Örömömre szolgál, hogy a Teleház és a klubhelyiség igazi találkozóhellyé vált, ahol a fiatalok kultúrált körülmények között tölthetik együtt az időt.

A Ház a civil csoportok rendezvényeinek is szívesen ad otthont, így a Sajómenti Civilek Egyesülete által tartott kiállítás, Civil Nap, és a Nyugdíjas Klub „Szomszédolás” című programja is nagy sikert aratott.

A mozgást kedvelők számára továbbra is lehetőség van minden szerdán a táncos Zumbára, a klubhelyiségben pedig hétfő délutánonként a felnőtteket is szívesen várjuk egy kis ping-pongozásra.

A nyár várható programjai:

 

Július

 

- Július 20.- Nemzedékek találkozója a gasztronómiában

 

A Faluház udvarán főzőverseny, díjazással, hangulatos beszélgetésekkel, este szabadtéri táncos mulatság. Várjuk baráti társaságok, családok jelentkezését, akik megmutatják, hogy nemcsak a kolbásztöltésben, de a bográcsos főzésben is éppúgy jeleskednek.

Kezdés: Faluház, 15.00

Jelentkezés:Marinné Krisztinánál a Házban, vagy Nagyné Icánál a boltban.

 

-Július 22.- Angol nyelvi tanfolyam indul 60 órában felnőtteknek

Alkalmak: hétfő, szerda 5-től fél 7-ig.

A tanfolyam teljes díja mindössze 1200 forint, a többi költséget a „Tudásod a jövőd” című TÁMOP 2.1.2 projekt állja.

Jelentkezési határidő: július 15.

 

 

- Július 22. – Indul a várva-várt Nyári Tábor

Lesz túra, strandolás, kézművesség, sok közös játék, beszélgetés, bográcsozás, szalonnasütés, asztalitenisz-bajnokság.

Öt napon keresztül délelőtt 10 órától délután 4-ig, illetve programtól függően várjuk a fiatalokat. Részletes program a hirdetőkön már olvasható Mátrix-hét néven.

Augusztus

 

- Augusztus 2. – Nyári Színházi Esték

Az Akkord színtársulat előadása.

 

- Augusztus 17. – Kerékpártúra a Lázbérci-tóhoz

 

- Augusztus 12-13. Önismereti tréning a fiataloknak – sok beszélgetéssel, játékkal, bográcsozással

 

- Augusztus 15. - Angol nyelvi tanfolyam indul 90 órában felnőtteknek

Alkalmak: hétfő, csütörtök fél 5-től fél 9-ig.

A tanfolyam teljes díja mindössze 1800 forint, a többi költséget a „Tudásod a jövőd” című TÁMOP 2.1.2 projekt állja.

Jelentkezési határidő: augusztus 7.

 

 


                                                                                                                                      

 

MÁTRIX HÉT A VADNAI GÖŐZ PÁL MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

 

A „Humán-Öko” Észak-Magyarországi Regionális Egyesület pályázati támogatással két év alatt az észak-magyarországi régió 5 településén – köztük Vadnán - biztosít humán szolgáltatásokat és ingyenes szabadidős programokat a 12-29 éves korosztály számára.

Vadnai működésünk során szoros szakmai együttműködés alakult ki az Egyesület és a Göőz Pál Művelődési Ház munkatársai között.

A vadnai ifjúság számára elsődleges célunk – a komplex szabadidős foglalkozásokon - a közösségépítés volt, valamint olyan készségek fejlesztése és értékek átadása, amit egyéni, család, csoport és közösségi szinten is gyakorolhatnak és hasznosíthatnak a jövőben a fiatalok. A 12-29 éves korosztály számára ingyenesen igénybe vehető programok a településen hiánypótló szerepet láttak el.

A pozitív visszajelzések hatására szervezetünk júliusban – július 22-26-ig – egy újabb programot, a Mátrix hetet indítja útjára a vadnai fiatalok számára.

Várunk minden 12-29 év közötti fiatalt, aki szívesen megkeresné önmagát a Mátrixban – ezáltal találna régi és új barátokra, kapcsolatokra és élményekre.

Jelentkezési határidő: 2013. július 15. Túljelentkezés esetén a jelentkezési sorrendet vesszük figyelembe!

 

 

 

 

A MÁTRIX-HÉTTEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKRÓL A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐN BELÜL SZEMÉLYESEN A KÖNYVTÁRBAN KAPHATSZ FELVILÁGOSÍTÁST NYITVATARTÁSI IDŐBEN!

KERESD MEG MAGAD A MÁTRIXBAN!                       Ami vár RÁD:

csapatépítés, izgalmas és változatos programok, játékok, kirándulás, beszélgetések,  sportolási lehetőség, vetélkedők, fürdőzés…

 

…. és minden, amit egy MÁTRIX-ban megtalálhatsz! J

 

 

 

TÁMOP – 5.2.5/B-10/2-2010-0149                                                                            

Infoblokk3_ESZA_egyes„Ritmus Pont”

Infoblokk3_ESZA_egyesÚj alacsonyküszöbű ifjúsági szolgáltatások és programok kialakítása

és működtetése az Észak-magyarországi Régióban

 

 

Kellemes pihenést, aktív időtöltést, szép nyarat kívánok mindenkinek!

 

Marinné Tóth Krisztina

Műv. Ház vezető

 

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063