A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Vadnai Krónikás 2013. április

 

                                                                                       

 

       VADNAI KRÓNIKÁS

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató

                           kiadványa

 13. évfolyam 3. kiadás                                           2013. április

 

ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

 

 

Tisztelt Vadnai Lakosok!

 

Az Önkormányzati törvény előírja, hogy évente egy alkalommal testületi ülés keretében közmeghallgatást (ismertebb formájában: Falugyűlést) kell tartani, amely lehetőséget ad a lakosság közvetlen tájékoztatására és közügyek megbeszélésére.

Hagyományosan erre a találkozóra Vadna községben február-március hónapban kerül sor, az új költségvetés elfogadása után, amikor már lehetőség van az előző év értékelésére, és az új feladatok kitűzésére, ismertetésére!

2013. március 7-én megtartottuk a lakosság-képviselők együttes ülését, amelynek anyagát, a szélesebb nyilvánosság érdekében, a Vadnai Krónikás külön számának segítségével, vázlatosan is közre bocsátom!

I. Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal megalakítása

1./ A helyi önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései szerint, közös önkormányzati hivatalt kell, hogy létre hozzanak, 2013. január 1-jét követő 60 napon belül, azok a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.

Lakosságszám 2010. január 1-én!

Vadna:        646 fő

Sajóivánka: 620 fő

Sajógalgóc: 400 fő             Összesen: 1.666 fő

Szuhakálló: 1.112 fő          Összesen: 2.778 fő                                    

- Fontos további kritérium, hogy a községek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási területe válassza el egymástól.

- Hónapokig tartó előkészítő munka eredményeképpen Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka és Szuhakálló polgármesterei 2012. november 30-án a négy képviselő-testület ünnepi ülésén aláírták a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát.

 

A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. január 1-jével megkezdte a működését.

 

2./ Miért Szuhakálló?

 

- A kazincbarcikai járásban, Vadna szomszédságában nagyobb lakosságszámú települések találhatók.

Így Vadnának nem nyílt lehetősége arra, hogy hivatali szervezetét megtartva, székhely önkormányzattá váljon/maradjon.

- A képviselő-testület el akarta kerülni annak a lehetőségét, hogy egy olyan közös hivatali szervezethez csatlakozzon, ahol egy nagyobb lakosságszámú település egyoldalúan dönthet a hivatali feladat-ellátás feltételeiről.

- A négy település (Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka és Szuhakálló):

a/ azonos adottságokkal rendelkezik

b/egyezőek a gondjaik, problémáik

c/ hasonló a települések lakosságszáma

- Mindez garancia arra, hogy a társult önkormányzatok jó együttműködésben egymás érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartsák.

- Kivonat a Megállapodásból: „Véleménykülönbség esetén a polgármesterek szótöbbséggel foglalnak állást, és minden települést egy-egy szavazat illeti meg lakosságszámtól függetlenül!”

 

3./ A képviselő-testületek arra  törekszenek, hogy a változásokból a volt vadnai körjegyzőség lakosai a mindennapok során ne sokat érezzenek. Ezt a célt szolgálja, hogy a szuhakállói lakosok ügyintézése továbbra is Szuhakállóban, míg Vadna, Sajógalgóc, Sajóivánka lakosságának ügyintézése a Vadnai Kirendeltségen valósul meg.

 

- A közös önkormányzati hivatal vezetését Dr. Herczeg Tibor címzetes főjegyző látja el.

- Munkatársak:

Boros Henriett- igazgatási ügyek

Pál Lajosné- szociális ügyintézés és igazgatási ügyek

Fazekas Márta- adóügyi főmunkatárs (hétfőként Szuhakálló község adóügyeit intézi)

Klómer Gézáné – gazdálkodási ügyintéző, Sajógalgóc-Sajóivánka pénzügyei

Ötvös Béláné- gazdálkodási főmunkatárs, Vadna és a Közös Hivatal pénzügyei

Berentés Károlyné-Czövek Imréné nyugállományba vonultak

Farkas Ferencné a járási hivatalhoz került

Köszönöm eddig végzett munkájukat!

A Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje Vadnán az alábbiak szerint alakul:

Hétfő-Csütörtök: 08.00 – 15.30             12.00-13.00 Ebédszünet

Jegyzű ügyfélfogadási rendje:

Kedd: 08.00-15.30

Szerda: 08.00-12.00

Szükség esetén az időpontot érdemes előre egyeztetni a Jegyzővel!

II. KAZINCBARCIKAI JÁRÁSI HIVATAL       

1./ Vadna a Kazincbarcikai Járási Hivatal illetékességi területéhez tartozik: Vezetője Szaniszló János,  Szendrő város volt polgármestere

FELADATAI:

- okmányiroda: lakcímlétesítés kivételével továbbra is országos hatáskörrel működnek, vagyis bármelyik okmányiroda felkereshető ügyintézés végett.

- gyámhivatal

- szabálysértési ügyek

- építéshatósági ügyek

 

2./ A Járási Hivatal Kazincbarcika Fő tér 39 sz. alatt (volt ÁFÉSZ székház) működik.

 

Ügyfélfogadási rendje:

 

Hétfő

Szerda

Péntek

8:00 – 12.00   13:00-06:30

8:00 – 12.00   13:00-06:30

8:00 – 12.00

 

3./ A járási hivatali rendszerben „Ügysegéd” segíti a lakossági ügyintézést.

- Vadna községben az ügysegédi teendőket:

  Jaidziszné Áll Erzsébet Andrea  látja el.

- Ügyfélfogadási ideje:

Szerda

8:00 – 11:30

FELADATAI:

I. Szociálpolitikai feladatok ellátása

II. Szociális ügyek

II. Okmányirodai ügyintézés

II. Gyámhivatali- és gyermekvédelmi ügyek

III. 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

 

1./ PÁLYÁZATOK:

 

- Bán-patak: jobb oldali depónia építése  (82.192.801.-Ft.)

- Start munkaprogram ( 9.407.125.-Ft.)

- A Községháza Energetikai tervének elkészítése (1.000.000.-Ft.)

- Mátyás-István király és Árpád fejedelem utcák aszfaltozása                                                     (nem kapott támogatást)

- Egészséges életmódra nevelés             ( nem kapott támogatást)

- Vadna község élete CD-én, és Kiadványon   ( nem kapott támogatást)

ÖSSZESEN:               92.599.926 .-Ft. pályázati támogatás!

 

2./ ELVÉGZETT FELADATOK:

- Bán-árok belterületi mederkarbantartása, - Dózsa út felújítása és vízelvezetés kiépítése. – Faluház külső felújítása és Parkosítás, - Göőz Pál Művelődési Ház felújítása, - Hősök Könyve kiadása, - Járdaépítés a Kassai úton, - Lurkó Park megépítése, - Műhely külső felújítása, - Rákóczi úti vízelvezetés kiépítése, - Születésnapi fa ültetése, - Temetői kínáló megépítése, - Virágládák készítése, - Váremlékhely: Zászlótartó megépítése,

 

IV.  2013. ÉV FELADATAI, CÉLKITŰZÉSEI

 

1./ KÖLTSÉGVETÉS:  

Lakosságszám: 647 fő - 2013. január1.

 Bevétel: 92.250.000.-Ft                          

a./ Átadott állami pénzeszközök

b./ Várt saját bevételek:                                    18.793.000.-Ft.

 

- Gépjárműadó 40%-a (1.400.000)

- Iparűzési adó (14.000.000)

- Építményadó (3.000.000)

- Bírság  (183.000)

Kiadás: 92.250.000.-Ft.  

 

Fenntartási kötelezettségek:

- Önkormányzat és Közös Hivatal fenntartása

- Város és Községgazdálkodás

- Óvodai nevelés és étkeztetés     

- Szemétszállítás

- Közfoglalkoztatás

- Közművelődési Intézmények fenntartása

- Köztemető üzemeltetése

 

2013. január 1-től feladatfinanszírozás érvényesül, és nem kapunk támogatást:

a./ Önkormányzatiságra b./ Óvodai Konyha működtetésére

c./ Közművelődésre d./ Középületek fenntartására

Ezért a Költségvetés labilis!

 

2./TERVEZETT BERUHÁZÁSOK:

- Hősök Parkja-nak megépítése (Szabadság tér felújítása)

- Faluház előtti járda továbbépítése

- Bán-patak gát megépítése:

(Jobboldali depónia 882 méter hosszan épül a Forduló-hídig:

- 6-10 m alapszélesség, 2,5 m magas, 3 m Korona szélesség,

- 2010-es árvízi magasságtól 1 m-rel magasabb.

- 7.700 köbm anyagot dolgoznak fel!

- A Természetvédelem nem engedélyezi a Bán-patakon történő változtatásokat a halak, madarak stb. miatt)

- Göőz Pál Művelődési Ház:

Kultúrterem lambériázása, Hátsó kerítés javítása, Folyosó felújítása

 

3./ TERVEK: (Ezekre szeretnénk pályázatot benyújtani!)

- Malom épületének külső felújítása és parkosítás

- Mátyás- István király és Árpád fejedelem utcák aszfaltozása és

  vízelvezetése

- Hivatal energetikai korszerűsítése

- Vízelvezetési rendszer kiépítése a település minden utcáján

 

4./ START MUNKA CÉLJAI:

a./Járdák felújítása:

( Két éven belül minden járda megújul.)

-Szabadság tér (Hősök Parkja)

- Rákóczi út (Faluház, Játszótér)

- Kossuth út (Műv.Ház)

- Kassai I. út (Az Óvodai szakasz, legtöbb ember által használt)

- Kassai II. út (Dózsa útig)

 

Következő évben:

Arany János, Deák út, Kassai III. út (Kazincbarcika felé )

 

b./ Mederrendezés folytatása a külterületen

c./ A Hivatal hátsó frontján a  kerítés átépítése

d./ Pergola, Buszmegálló, Útjelző táblák, Ravatalozó fa részének  átfestése

e./ Virágládák és Hulladékgyűjtő edények készítése

- Az új virágládákat a megújult utcákon helyezzük el:Szabadság tér, Rákóczi és Kossuth utcák

4/1. A szépkorú lakóknak szívesen segítünk a ház körüli munkákban a közmunkások részt vételével, de a költségvetés nehéz helyzete miatt, a gépi munka költségeit meg kell fizetni! Éljenek a lehetőséggel! 

 

4/2. GÉPHASZNÁLATI DÍJAK:

Betonkeverő:               1.200.-Ft/nap (csak munkanapokat számolunk!)

Kézi fűkasza:- belterület 1.500.Ft/tank

                  - külterület -  2.500.Ft/tank

Láncfűrész:                     1.200.-Ft/tank

Robi kapagép:                1.800.-Ft/tank csak belterületre igényelhet

 

V.KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK:

1. RENDELETEK:

 

 „Levegőtisztasági” rendelet

- A településen folyamatosan gondot okoz a kerti hulladékok szabályozatlan égetése. Előfordul, hogy az egyik család nagymosást végez, tereget stb. ,miközben a szomszéd tavaszi kerti takarítás folyamán elégeti a gazt. Ezért született a rendelet, amelynek betartása reméljük, hogy elősegíti a békés egymás mellett élést!

 

a/. Kivonat a rendeletből:

„ Az avar és kerti hulladék égetése március 15. – április 15., valamint október 15. – november 15. közötti időszakban megengedett,

Hétfő-Szerda-Péntek 10.00 – 18.00 óra között!”

 

2. SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJA:

 

2/1. 2013. év díjai:  - 2.440.-Ft/havi szállítás alapdíj -

 

a. 1 fős háztartás:                     610.-Ft

b. 2 fős háztartás:                  1.220.-Ft

c. 3 fős háztartás:                  1.830.-Ft

d. 4 vagy több fős háztartás: 2.440.-Ft

 

Bízom benne, hogy a Közmeghallgatás anyagának elolvasása elősegíti a vadnai lakosoknak a tájékozódást, a közigazgatás változásának megértését, elfogadhatóvá teszik a képviselő-testület által kitűzött célokat, megismerik munkánk eredményeit és látni fogják a megoldásra váró gondokat!

 

Vadna, 2013. március 29.

BenczePéter                                                                       polgármester

                                                   

Tisztelt Vadnai Lakosok!

 

Ezúton nagy örömmel értesítjük Önöket, hogy településünk és azon belül is az idősebb korosztály életének színesítése érdekében 2013. április hónapjában Idősek napközije nyílik Vadnán a Faluház épületében hétköznaponként 10 órától 16 óráig jómagam (Simonné Csíki Emőke) és Szántó Istvánné (Szabon Zsuzsanna) szervezésében.

Én 1983-ban születtem Kazincbarcikán, 2003. évben Szociális gondozó és szervező szakképesítést szereztem, majd 2009-ben a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai karán végeztem szociális munkás szakon. Változatos munkahelyeken dolgoztam (háziorvosi rendelőben, Idősek gondozó szolgálatánál szociális segítőként és Sajókazán családsegítőként). 3 éve élünk itt Vadnán és tavaly szeptemberben volt az esküvőnk. Kolléganőm, Szántó Istvánné (szül.: Szabon Zsuzsanna) 1964-ben született itt Vadnán, végzettségét illetően dísznövénykertész, de ő is számos területen dolgozott. (foglalkozott növénytermesztéssel, üzemeltetett virágboltot, dolgozott Nagybarcán a Csecsemőotthonban). Egy 27 éves lány és egy 17 éves fiú édesanyja.

 Az Idősek napközije ötletének és lehetőségének mindketten nagyon örültünk, mivel közös bennünk az emberek, idősek iránti tisztelet és szeretet. A programokat pedig igyekeztünk úgy összeállítani, hogy lehetőség szerint mindenki találjon benne számára érdekeset, hasznosat, amivel szívesen töltené a szabadidejét.

Az Idősek napközijében terveink szerint lehetőség nyílik majd többek között:

·      Napi rendszeres vérnyomásmérésre, ellenőrző tevékenységre

·      ebéd helyben történő elfogyasztására kellemes, kulturált légkörben,

·       változatos délutáni programokon történő részvételre (Régi idők mozija, Recept klub, Ügyeskedő, Házi praktikák, Bibliaóra)

·      és nem utolsó sorban kellemes hangulatú tartalmas társalgásra, kikapcsolódásra

Az Idősek Napközijében szeretettel várjuk az érdeklődésüket!

 

2541hu_m_4_.png

 

ÖTLETBÖRZE!!!

 

2014-ben nagy esély van rá, hogy Vadna legyen a Miskolci Kocsonyafesztivál egyik díszvendége. Ötleteket várunk, hogyan tudnánk megmutatni legjobban településünk szépségét, nagyszerűségét 

- kulturális

- gasztronómiai

- egyéb szempontból!

 

Várjuk a jobbnál-jobb ötleteket, amiket elmondhatsz, leadhatsz a könyvtárban!

 

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063