A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Vadnai Krónikás 2013.március

 


VADNAI KRÓNIKÁS

Községi Önkormányzat ingyenes tájékoztató

                      kiadványa

 13. évfolyam 2. kiadás                    2013. március

                 MÁRCIUS 15.

„Üdvöz légy születésed napján, magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem éretted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen mély volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk tégedet!” 

Ezeket a sorokat rótta a naplójába Petőfi Sándor 1848. március 15-én. Azon a napon jegyezte fel ezeket a mondatokat, amely nap mára igazi jelképpé vált, amely nemzetünk szabadságszeretetét és a valódi függetlenség iránti vágyát üzeni 165 év távlatából. 
Amikor március 15-e hősiességét méltatjuk, és a szabadságot ünnepeljük, egyben arra emlékezünk, hogy a magyar emberek torkon ragadták az őket nyomasztó igazságtalanságot, és elmondták, hogy mit akarnak. Ezzel megszületett a magyar demokrácia. Legyünk büszkék rá, és őrizzük meg!
A márciusi ifjak példát mutattak nekünk. Példát a hit és az akarat erejével. Az ő cselekedeteik örökre meghatározzák a magyar történelmet. Erőt meríthetünk tetteikből, felnézhetünk áldozatkészségükre, és követnünk kell az általuk kijelölt utat. Azt az utat, melyet nekünk, magyaroknak szánt a történelem. Egy kis nemzetnek Európa szívében, amely dacolva elnyomással, idegen hatalommal, történelmi tragédiákkal, ma is itt van, küzd, és összefog a haza érdekében. Ez a márciusi ifjak üzenete, ez az út, melyet kijelöltek számunkra. 

 Hajdú Levente

Nőnapra

Gondolatban egy szál virágot 

minden hölgynek ma átadok, 
szerény ajándék, 
amellyel én vendég leszek most nálatok. 

Szeretet áradjon felétek, 
t
őlünk, kik értetek 
vagyunk, 
és nézzétek el nekünk, ha most 
valamiért elcsuklik szavunk. 

Egy küldött mosoly, egy szál virág 
nem dariusi nagy 
vagyon, 
de szívünkb
ől jő és 
szívhez szól, 
s köszönt e boldog 
N
őnapon!

 

 

 

 

 

Nélkületek oly’ szürke lenne a világ!

 

Nélkületek nem nyílna a Földön virág!

 

Nélkületek nincsen férfi!

 

Nélkületek nem is lehetne élni!

 

Éljetek hát soká, Ti nők!


Március


Nevét a háború római istenéről, latinul Martius, azaz a Marsról kapta. Rómában ez volt az év kezdő hónapja. Az ókorban azt tartották, hogyha a háborút március havában indítják, akkor szerencsés kimenetelű lesz.

 A népi kalendárium március havát Böjtmás havának, Kos havának, tavaszelő hónak nevezi. 

Március 12. – Gergely nap:
Ez a nap az iskoláskorú gyermekek színjátékszer
ű játékának napja, aminek adománygyűjtő célja volt. Gergely napján vetélkedőket, diákpüspök-választást és felvonulásokat rendeztek. 
Időjárás- és termésjóslás nap is ez. Ugyanis, ha ezen a napon esik a hó:

 "Megrázza még szakállát Gergely."

Március 18. – Sándor nap:
Az első meleget hozó szent napja.
"Sándor, József, Benedek, zsákban hozza a meleget".

Március 19. – József nap:
A második meleget hozó szent, Szent József a famunkások védőszentjének, Jézus nevelőapjának napja.
Március ezen napjához időjárás-, termésjóslás is fűződik.
Ha pl. szivárványt látunk, akkor jó búza- és bortermés ígérkezik.

 

Sok helyütt ezen a napon engedik ki először a méheket és a legelőkre a marhákat, és ezen a napon ültetik el a fokhagymát és a krumplit.

 

A hagyomány szerint ezen a napon szólalnak meg először a madarak, mert Szent József kiosztotta nekik a sípot.
És ekkor érkeznek meg a fecskék is: "Fecskét látok, szeplőt hányok!"


De ezidőtájt várták vissza a gólyákat is, amelyek tollazatának tisztaságából jósoltak. Ha tiszta fehér volt a tolluk színe, akkor szűk esztendő várt rájuk, viszont, ha koszos volt, akkor bő termésre számíthattak.

 


Március 21. – Benedek nap:
A harmadik meleget hozó szent, a nursiai Benedek napja. Neve a latin Benediktus szóból származik, aminek jelentése áldott.


Ez a nap a tavasz első napja és a napéjegyenlőség idejének napja is egyben.
Régen ezen a napon zsírt és fokhagymát szenteltek, amelynek később gyógyító erőt tulajdonítottak. A szentelt fokhagyma főzetével kenegették a tífuszos betegek fejét és hasát.
Időjárásjósló nap is, mert ha ezen a napon dörög az ég, akkor száraz lesz a nyár. 

Ha Sándor, József és Benedek napokon süt a nap, akkor hosszú, meleg nyár várható, ha nem süt, akkor hosszú, lucskos ősz lesz.

Március 25. – Gyümölcsoltó Boldogasszony nap:
Jézus Szentlélektől fogantatásának napja. 
Régi magyar neve: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, ilyenkor oltják be a fákat.

 A hiedelem szerint ezt az oltott fát nem szabad letörni, mert abból vér folyik, de levágni sem lehet, mert aki ezt megteszi, megvakul.
Fecskehajtónak napnak is nevezik, mert a jó idő ekkorra hazahajtja a vándormadarakat.
Egyéb időjóslás is tartozik még március 25-höz:
Pl. ha ezen a napon megszólalnak a békák, akkor még 40 napig hideg lesz.

 

 

Megérkezett hétfő reggelre az első gólya az országba, ezúttal is a Veszprém megyei Tüskevár községbe.

 

 


őz Pál Művelődési Ház és Könyvtár Hírei


Várható programok, rendezvények


Március

 

-02. du.15.00- Ifjúsági Asztalitenisz Bajnokság

(12-29 éves korúak nevezhetnek,a Műv. Házban,

-nevezési díj:100 ft

-lesz gofrisütés

-a 3 legjobb díjazása)

 

-06. du.14.30- Előadás: Munkavállalás az Európai Unióban, a munkaerőpiac aktuális hírei

(Seres Ottó, a Munkaügyi Központ vezetőjének előadása)

 

-06. du.16.00- Játszóház (Nőnapi ajándékok, virágok készítése)

 

-07. du.17.00- Közmeghallgatás

 

-12. du.16.00- 1848 méteres futóverseny a tó körül

 

-13. du.15.30- Játszóház (Nemzeti ünnephez kapcsolódva)

 

-15.- Nemzeti Ünnep (Műsor részletei a meghívóban)

 

-19.- Vállalkozók Napja

(Adó és könyvelési tanácsok vállalkozóknak, érdeklődőknek)

 

-22.- Víz világnapja – Játékos vetélkedők, forrás takarítása

 

-23. de.10.00- Dialóg Egyesület fóruma

 

Április

 

-01.- HÚSVÉTFESZTIVÁL

(- népi hagyományok felelevenítése,

 - Locsolóvers-verseny,

 - játszóház,

 - nyuszi-simogató,

 - csacsigolás a falu körül…)

 

-10.du.15.00- Előadás:

A tudatos életmód (Énekes Béla)

 

-11.- A Költészet Napja – Versmondó Gála

 

-16.du.16.00- Nagyik a világhálón

(internethasználat idős korban)

 

-22.- Föld Világnapja – Faluszépítés, virágültetés

 

-25.- magyarorszag.hu- Előadás-ügyintézés a neten, ügyfélkapu használata

 

-27.- Várhegytúra

 

 

Állandó programok:

 

- kedd 17.00: Színjátszó próba

 

- szerda 17.00: Zumba

 

- hétfő délután: ping-pong a felnőtteknek

 

- kedd-szombat:ifjúságé a klubhelyiség

 

 

 

ÖNKORMÁNYZATI

HÍREK

 

 

 

                    KÖZMEGHALLGATÁS

 

Tisztelettel tájékoztatom a lakosságot, hogy Vadna község Önkormányzatának képviselő-testülete a következő ülésén Közmeghallgatást tart, amelyre hívjuk és várjuk az érdeklődőket!

 

Időpont  : 2013. március 07.  17.00 óra

Helyszín: Göőz Pál Művelődési Ház (Kossuth út 7.)

 

Napirendi pont:

1. Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal megalakítása

    Előadó: Bencze Péter polgármester

 

2. Kazincbarcikai Járási Hivatal feladatai, irányelvei

    Előadó: Bencze Péter polgármester

 

3. 2012. év zárszámadása

    Előadó: Bencze Péter polgármester

 

4. 2013. év feladatai, célkitűzései

    Előadó: Bencze Péter polgármester

 

5. Közérdekű bejelentések

    Előadó: Bencze Péter polgármester

 

6. Indítványok, javaslatok

 

Vadna, 2013. február 28.

                                                                                                                                      

Bencze Péter

polgármester

                                                                                                           

 

Tisztelt Vadnai Polgárok!

 

A Vadna Községért Alapítvány fenntartója, kezelője és működtetője a Göőz Pál Művelődési Háznak. Ebben a minőségében sikerült pályázati támogatás felhasználásával megújítani, kibővíteni az épületet, amelyre megújult formájában mindenki büszke lehet!

Fontos törekvésünk az épület megújításának tovább folytatása és állagmegóvása, hogy hosszú távon szolgálhassa a lakosok közművelődési igényeit!

Ennek érdekében ebben az évben szeretnénk:

-         Kultúrtermet lambériázni

-         Az összekötő folyosót salétrom gátlóval kezelni és kővel kirakni

-         A hátsó kerítést vakolni

Amennyiben céljainkkal egyetértenek, támogassák 2012. évi jövedelemadójuk

1%-nak felajánlásával a Vadna Községért Alapítványt!

 

Az alapítvány adószáma: 18443181-1- 05

 

Vadna, 2013. február 28.

                                                Közalapítványelnöksége

 

Kedves Vadnai lakos!

 

„Községünkért és Egymásért” Vadna község közhasznú alapítványának  kuratóriuma kéri  a lakosságot, hogy amennyiben célkitűzéseinkkel  (község lakosainak segítése, kulturális, sport, civilszervezetek és egyéb rendezvények támogatása, és a település fejlődése,) egyetért, kérjük továbbra is támogassa alapítványunkat. adója 1 %-ával.

Az eddigi támogatásukat is tisztelettel köszönjük.

Adószámunk: 18440683-1-05

                                                                                                     Alapítvány kuratóriuma

 

 


É R T E S Í T É S

 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2013. március 18-án (Hétfőn) a szemétszállítással együtt községünkben az ÉHG lomtalanítást végez.

Kérjük szíveskedjenek az eltávolításra szánt lim-lomokat reggel 06,00 óráig kirakni.

Építési törmeléket, veszélyes és háztartási hulladékot, valamint kerti növényzetet továbbra sem szállítanak el!

Vadna, 2013. február 26.

                                                                                                                Képviselő – testület

 

Ebek kötelező chippelése, veszettség elleni védőoltás

Értesítem, hogy az ebek kötelező chippelését és veszettség elleni oltását, mely minden 4. hónapot betöltött eb számára kötelező a következő helyen és időpontban végzem:

 

 

       2013. március 25. (hétfő): 8:00-10:00 Községháza udvara

 

       2013. március 26. (kedd): 8:00-9:00 Községháza udvara

 

 

Eb oltási díja, tavalyi áron: 3500.-Ft/eb

Chippelés ára, az állami áron. 3500.-Ft/eb

Oltási könyv hiánya esetén: + 500.-Ft!

Háznál oltást és chippelést a polgármesteri hivatalban Fazekas Mártánál kell egyeztetni!

A háznál oltás időpontja:

2013. március 26. 9:00 órától.

Háznál oltás és chippelés díja + 2000.-Ft/eb!

 

Felhívom figyelmét, hogy a hivatal a chippelést és oltást ellenőrizni fogja és ennek elmulasztásakor 90.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja a tartót!

  Dr. Minár Gyula s.k.

                                             A B.A.Z. Megyei Állatorvosi Kamara elnöke

 

„ÖSSZEFOGÁSSAL HAZÁT ÉPÍTHETÜNK FEL,

SZÉTHÚZÁSSAL VÁRAKAT ROMBOLHATUNK LE!”

 

Tisztelt Vadnai Lakosok!

 

Szeretettel hívunk és várunk minden lakost közös

emlékezésre a

 

- Nemzet Ünnepén-

 2013. március 14-én

 

és vegyünk részt együtt a falufejlesztés újabb

eredményének

 

- Dózsa György út aszfaltozása és vízelvezetése -

átadásán!

 

Ünnepi program:

 

15.00         Ünnepi Istentisztelet   - Református templom, igét hirdet:

Nagy Ákos Róbert esperes úr

 

15.45         Ünnepi megemlékezés – Dózsa György utca

 

16.15         A felújított Dózsa György utat átadja a lakosság használatába Demeter Zoltán országgyűlési  képviselő

 

16.30         Áldomás

17.30         Fáklyás felvonulás

 

„Hass, alkoss, gyarapíts: és a haza fényre derül!”

 

Képviselő-testület

 

 

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063