A weboldal gyengénlátók számára is élvezhető verziója
 

Vadnai Krónikás 2012. ÁPRILIS

  

 

Tisztelt Vadnai Lakosok!

 

             „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül!”

Kölcsey Ferenc örökbecsű verssora járt az eszemben, amikor hozzákezdtem a Krónikás szerkesztéséhez. Az intelemre azért gondoltam, mert ebben a lapszámban szeretném tájékoztatni a község lakóit a 2012. évben tervezett beruházások részleteiről.

A költő „lelke” egész nemzete felett lebeg, a mi tevékenységünk csak Vadna területét érinti, de minden egyes gondolat, ötlet megvalósításával a község fejlesztésért próbálunk tenni. A testület tudatában van, hogy a beruházások nem oldják meg az egyes családok saját gondjait, de az nekünk nem is lehet célunk. A képviselői eskünek megfelelően:

 

„…minden igyekezetemmel Vadna javát szolgálom…”

 

azért dolgozunk, hogy élhető, szerethető település alakítsunk ki, amely  fejlődőképes, rendezett, tiszta, ahová az ember örömmel tér haza, jóérzéssel lakik benne, és büszkén fogadja vendégeit!

 

„Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér”

- 52.606.264.-Ft -

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely

Beruházó: Vadna Községért Alapítvány

Kivitelező: Bau-Alex KFT.

 

Lassan egy éve folyik a Göőz Pál Művelődési Ház átalakítása, felújítása. A pályázat főleg az új irodák, kultúrterem, teakonyha, vizesblokk kialakítását, a teljes épülettömb fűtéskorszerűsítését, az udvar parkosítását támogatja és a berendezés, bútorzat megvásárlását szolgálja.

 

A fűtésrendszer átalakításától, és az energetikai rendszerek korszerűsítésétől a fenntartási költségek csökkenését reméljük.

A vaskerítés teljes lebontására kerül sor, nyitott tér alakul ki az Arany János és a Kossuth Lajos utcák között 

A munka a végéhez közeledik, a kivitelező 2012. április-május hónapra ígéri a befejezést.

A projekttel egy időben a község feladata lesz a régi épületrész (Kisterem-Teleház-Könyvtár) külső és belső meszelése, valamint a szennyvízkezelés megoldása. Ezekben a munkálatokban szívesen fogadjuk festő vagy kőműves mesterek felajánlott segítséget!

 

- Az ünnepélyes átadás időpontját, amelyen az eddigi gyakorlat szerint képviselteti magát a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium is, szeretnénk egy jeles dátumhoz kötni, de a sikeres műszaki átadás-átvétel után már használható lesz az épület a lakosság számára!

  

- A Művelődési Ház vezetői állásának betöltésére nyilvános pályázatot írunk ki a nyár ???folyamán, mindenki által megismerhető feltételrendszerrel. A pályázati munkák értékelésébe bevonjuk az intézményvezetőket és a civil szervezetek képviselőit is! Teljesen nyitott, átlátható, pártatlan eljárással kívánjuk kiválasztani 5 éves időtartamra a falu kulturális életének irányítóját, az IKSZT vezetőjét!

 

 

„Árvíz elleni védekezés a Bán-patak vadnai szakaszán”

- 82.192.801.-Ft -

Észak-Magyarországi Operatív Program

Beruházó: Vadna Község Önkormányzata

Kivitelező: -

 

Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy mindhárom (Bánhorváti-Nagybarca-Vadna) település elnyerte a közigazgatási határán belül lévő patakszakasz mederrendezésére a támogatást. Ennek következtében a Lázbérci-víztározótól a vadnai ún. Forduló-hídig

 

megtörténik a patak rekonstrukciója. A tervek úgy készültek, hogy a meder alkalmas legyen a 2010-es árvíztömeg szabályos levezetésére.

 

- A vadnai munkálatok nyáron, a nagybarcai Szennyvíztelep utáni szakasznál kezdődnek, és magukba foglalják a következő feladatok elvégzését:          

a./ patak meder kotrása, szélesítése, mélyítése.

b./ a vízfolyást lassító fák kivágása, elszállítása.

c./ kb. 1000-1200 m gát építése a jobb parton.

d./ a Bán-árok vízellátását biztosító zsilip felújítása.

 

A Bán-patak mederrendezése nyugodtabbá teszi a mindennapjainkat, nem kell minden esőfelhő láttán a nagy árvízre gondolni.  Ha visszaemlékeznek a mérnök úr Falugyűlésen elhangzott szavaira:

„…400 évente vonul le ekkora árhullám a patakon!..”

és hozzáadjuk a rekonstrukciót, bizakodva gondolhatunk az „árvízmentes” jövőre!

 

 

„Településrekonstrukció Vadna községben-Dózsa György út felújítása”

- 14.830.804.-Ft -

Észak-Magyarországi Operatív Program

Beruházó: Vadna Község Önkormányzata

Kivitelező: -

 

Ma sem tudnám jobban kifejezni gondolataimat a Dózsa utca felújításával kapcsolatban, mint amikor megkaptuk a döntésről szóló értesítést. Engedjék meg tisztelt olvasók, hogy felidézzem a „Vadnai Krónikás” 2011. decemberi lapszámában leírt mondatokat:

„..Régi vágya a Dózsa úti lakóknak, hogy megújuljon, használhatóvá váljon az utcarészük. Törekvésüket minden egyes képviselő-testület támogatta, együtt dolgoztunk a megvalósulás érdekében, így a sikerben is közösen osztozunk!...  Legyen ez jó példa arra, hogy a türelem és a befektetett munka előbb-utóbb meghozza gyümölcsét. Saját forrásainkból nem tudjuk megvalósítani elképzeléseinket, az állami támogatások elnyeréséhez pedig kitartás és idő szükségeltetik!”

 

 

Nézzük a megújítást a számok tükrében:

 

- Útfelújítás                   : 300 méter

- Járdafelújítás               : 295 méter

- Csapadékvíz elvezetés: 354 méter

 

A felújítás során a meglévő aszfaltréteget használják útalapnak, erre kerül az új burkolat. Ez azt is jelenti, hogy a mostani szintkülönbség az út két oldala között továbbra is megmarad. Átépítésre kerül a bal oldali járda, és előre gyártott betonelemek kerülnek a csapadékvíz elvezető árokba, amely becsatlakozik a vasúti árokrendszerbe.

A kivitelezési munka megkezdése előtt - tavasz vége, nyár eleje – a lakókat személyes találkozón tájékoztatjuk a munkamenetről, időtartamról, a közlekedés lehetőségeiről stb.

 

 

 

„Faluház külső felújítása és parkosítás”

- 9.644.630.-Ft -

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely

Beruházó: Őszirózsák Nyugdíjas Klub Egyesület

Kivitelező: Bau-Alex KFT.

Munkakezdés: 2012. április 10.

 

1872-től szolgálja vadna község lakosságát az egykori „népiskola” épülete, a mai Faluház.  A funkciók változnak és 135 éves oktatási tevékenység után, a helyi közösségek munkájának ad helyet a régi épület. Megérdemli, hogy odafigyeljünk rá, és új „köntösbe” öltöztessük.

A beruházás külső felújítást jelent, amely magába foglalja:

- falak hőszigetelését, vakolását, színezését

- hátsó bejárati ajtó cseréjét

- korszerű nyílászárók beépítését

- tetőjavítást, padlástér hőszigetelését

 

Környezetének parkosításával szeretnénk ösztönözni minél több helyi lakost, hogy igénybe vegye a beszélgetésre, pihenésre szolgáló helyet.

A falu háza lehetőséget fog nyújtani a családoknak is baráti találkozásokra, szalonnasütésre stb.  

 

 

 „Gyermekvilág-Pihenőpark”

- 8.933.468.-Ft -

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely

Beruházó: Vadnai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi

                    Egyesület

Kivitelező: Bankó KFT.

Munkakezdés: 2012. április 02.

 

Településünk lakosságszáma növekedést mutat, (2002. – 594 fő, 2012. - 667 fő!)  és különösen örvendetes tény a kisgyermekek nagy száma.

Ezért kerül sor falu közepén, csendes, viszonylag forgalommentes utcában az új játszótér kialakítására. Olyan helyet képzeltünk el, ahol a szülők beszélgetnek, megpihenhetnek, miközben a gyerekek élvezik a játék örömét.

A beruházás nettó összege parkosítást, 6 db játék telepítését:

- Kétüléses hinta, - Mérleghinta, - Kéttornyú kombinált Játszóvár,

- Forgó, - Rugós ló, - Homokozó keret,

és ütéscsillapító gyöngykavics burkolatok kialakítását teszi lehetővé.. 

Ismételten köszönetemet fejezem ki a két civil szervezetnek (Nyugdíjas Klub-Polgárőrség), akik vállalták a pályáztatást, segítve a község épülését, szépülését!

 

 

„Járdaépítés”

- 345.720.-Ft. –

Beruházó: Vadna Községért Alapítvány

Kivitelező: közösség

Munkakezdés: 2012. nyara

 

A Vadna Községért Alapítvány harmadik éve gyűjti az 1%-os adófelajánlást járdaépítési céllal. Az összeg elérte a 345.720-t, ez már lehetővé teszi, hogy egy szakasz felújítását elkezdjük. Első lépésként a legtöbbet használt kassai úti járda (Óvoda-Csemege Diszkont között) térkövezését próbáljuk meg együttes erővel megoldani.

Kérem, hogy a hozzáértő emberek, mesterek segítsenek a munka megkezdésében, lássák el tanácsokkal a közmunkásokat a kivitelezés gondjainak legjobb megoldásában!

1237-ben tűnik fel először falunk neve írásos anyagban, innen számoljuk Vadna község születésnapját, így ebben az évben 775 éves! Közös gondolkodással találtuk ki azokat a programokat, kiadványokat, amellyel emléket állítunk az évfordulónak. A következő két évet a megújulásnak, múltunk emlékeinek keresésének szenteljük, hogy 2014-re, amikor a falu 777 éves lesz, együtt ünnepeljük:  Vadna megújítását, történelmünk megismerését, de legfőképpen az előttünk álló feladatok közös együttes elvégzését!

PROGRAMOK:

 

           - SZÜLETÉSNAPI FA ÜLTETÉSE –

        

I. BERUHÁZÁSOK:

- Faluház és Művelődési Ház renoválása, felújítása.

- Községháza energetikai korszerűsítése.                                            

- Játszótér kiépítése.

- Szabadság tér átépítése. (Emlékpark)

- Bán-patak rendbetétele.

- Vár Emlékhely felújítása.

- Kitisztítani a Forrásokat.

- Kemence építése a Faluház udvarán.

- Kilátó létesítése a Várhegyen.   

                                        

II. KULTURÁLIS PROGRAMOK:

- Testvérfalvak éve!- határon túli kapcsolat.

- „Vadnai Festők” kiállítása.

- „Hősök Könyve” kiadása.

- Vadnai Krónikás külön száma: „Község története” c.

- Fotó kiállítás: „Vadna képekben” c.

- Gyermek rajzpályázat hirdetése:

   Milyennek látom a Falut? c.

- A festészeti versenyt hirdetni:

  Vadna Park megfestése!

- Vadnai Várkör megszervezése.

 

Az első társadalmi segítséget igénylő program az ún. „Hősök Könyve”. Ez a különleges, egyedi kiadású könyv Dénes Károly nagybarcai amatőr helytörténész munkája nyomán, a világháborúkban elesett vadnai hősök életéről, katonai pályafutásáról fellelhető adatokat mutatja be. (Szívesen közöljük a családok birtokában lévő még nem ismert tényeket, fényképeket stb.)

A kiadás előtt nyelvhelyességi és történelmi szempontból ellenőrizni kell az anyagot, összeszerkeszteni és nyomtatásra előkészíteni.  Ebben a munkában: Czakó Lászlóné, Csodóné Klómer Edina, Gáspár Attila, Hurták Tiborné, Laczkó Szilvia, Marinné Tóth Krisztina jelezte részt vételét. Előre is köszönöm tevékenységüket, remélve, hogy lelkesedésük ösztönzőleg fog hatni a többi program közös megvalósítására is!

  

- A beruházások sikeres megvalósítása után az ünnepélyes átadások részei a pályázati kötelezettségeknek. Elképzeléseink között szerepel Gyermeknap, Kórustalálkozó, Néptánc fesztivál stb. Ezekre a rendezvényekre szeretettel hívjuk és várjuk a község lakosságát, barátaikat, és a testvérfalvaink küldöttségeit is!

                                            

 

 Sok minden vállaltunk erre az évre, de bizakodva tekintünk előre. A felsorolt beruházások a mi elképzeléseinket tükrözik, megvalósításáért írtuk a pályázatokat. Az út utolsó szakaszához érkezve, csak előre tekinthetünk:

„ A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák!” /P. Smith/

 

Dolgoztunk, hittünk, türelmesek voltunk, most legyünk bátrak, és erősek: Együtt, Közösen!

 

Köszönöm megtisztelő figyelmét a lap olvasóinak,

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!

 

                                                                             Bencze Péter

                                                                              polgármester

 

 

F E L H Í V Á S O K

 

„Községünkért és Egymásért”  Alapítvány

 kéri a község lakosságának segítségét  abban, hogy amiért 2002-ben összefogtunk,  valóra váljon. Alapító okiratunkban felsorolt célunk a község fejlődését, kulturális életét és a civilszervezeteink, egyházunk segítését szolgálja. Mind ezeket az Önök segítségével tudtuk és tudjuk megvalósítani.

Kérjük, hogy adója 1%-val segítsen.

Adószámunk: 18440683 -1 – 05

 

Számlavezető pénzintézetünk: Sajókaza és Vidéke Takarékszövetkezet

                                                  Kazincbarcikai Kirendeltsége

                                                  370 0 Kazincbarcika, Egressy B. út 52.

                                                  Számlaszámunk: 55400273 – 10001239

Számlánkra is szívesen vesszük a felajánlást.

 

Cím: „Községünkért és Egymásért”

           3636 Vadna, Kossuth út 8.

                                  

                             Segítségüket köszönjük:

                                                                                      Az alapító tagok és a

                                                                                       kuratórium nevében

 

 

 

 

VADNA KÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY

                      (Vadna, Kassai út 25. )

 

SEGÍTSEN, HOGY ÉPÍTHESSÜNK!

 

Adója 1%-nak felajánlásával

Támogassa a település járdáinak felújítását!

 

Így elmondhatjuk, hogy a felajánlás hasznát mindnyájan érezzük!

 

Alapítvány adószáma: 18443181-1-05

 

 

 

 

 
 

 
2019 Április
< MárcMáj >
HKSzeCsPSzoV
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
 
Aktuális

 

 

 
 
Látogatók: 73063