Rajzpályázat a Vadnai Várról

A Göőz Pál Művelődési Ház rajzpályázatot hirdet
" ÉLET A VADNAI VÁRBAN"
címmel!
Ötleteket meríthettek a következő leírásból, mely olvasható Báró Jósika Miklós: A csehek Magyarországon című regényében!
"A királyválasztás utáni napokban Vadna várában egy ünnepély volt. Pazar lakoma adatott egy boltozatos tág teremben; a cimboraság előkelői gyűltek össze. A terem és puszta meszelt falai egyetlen nagy, úgynevezett boglyakemencével volt fűtve. A teremnek falai mellett oszlopok emelkedtek, s tartották az ékbe futó boltozatokat, melyeknek összevonuló góth gerinceit egy-egy pajzs fedte be; az oszlopok mögött a fal bágyadt kékre volt durva festékkel kenve. Minden egészen újnak látszott, a sima padlózattal kezdve, az embernyi magasságra a teremet körülfogó fa borításig.
Az ablakokból regényes tekintet bontakozott a meredek bércekre, melyeket a magasabb helyzetű Vadna vára mintegy koronázni látszatott. A Sajót csak az árka szélein összetüremlett jéghasábok jelölték ki. A vár alatt út kanyargott, s a csillámló hó között, mint tágas szürkés vonal húzódott a közeli völgyek felé.”

A pályamunkák díjazása három korcsoportban történik:
Óvodások - 3-6 évesek
Alsó tagozatosok - 7-10 évesek
Felső tagozatosok - 10 éves fölött
Feltételek:
- méret: A/4 vagy A/3
- technika: festés, színes ceruza, zsírkréta, kollázs vagy vegyes technika
- A rajz hátoldalán kérjük feltüntetni a készítő nevét,életkorát!
Beadási határidő: 2019.november 12.
Helye: Göőz Pál Művelődési Ház, Vadna
A pályamunkák értékelésére és a készítők jutalmazására
2019.november 15-én délután 16:30-kor
a Göőz Pál napi rendezvényen kerül sor!

2019.10.22. |