Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00002 Megvalósítás időszaka: 2017.07.01.-2018.10.31. A projekt összköltsége:30 000 000 A támogatás mértéke: 100 %

„„Vadnai tagóvoda fejlesztése a jövő nemzedékéért” című projekt keretében az önkormányzat 30 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP -1.4.1 – 15 – BO1 – 2016- 00002 kódszámú projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, családok segítése. Közvetlen célok:
- minőségi nevelési feltételek megteremtése
- a régión belüli társadalmi kohézió erősítése a hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosításával
- egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása
- településkép javítása az épületek korszerűsítésével
- kisgyermekes szülők munka világába való visszailleszkedésének támogatása
- 25-40 éves női korosztályon belül a foglalkoztatásban lévő nők arányának növelése
- életminőség javítása.
A pályázat keretei között megvalósul az épület külső hőszigetelése, az épület gépészeti korszerűsítése, a tetőszerkezet cseréje, valamit napelemes rendszer telepítése is.

A projekt azonosító száma:TOP -1.4.1 – 15 – BO1 – 2016-00002
Megvalósítás időszaka:2017. 07. 01. – 2018. 10. 31.
A projekt összköltsége:30 000 000 ft
A támogatás mértéke:100%
A megvalósításhoz szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése folyamatban van.A projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás sikeresen zárult, 2018.12.10-én Győrfi Gábor egyéni vállalkozóval került a vállalkozási szerződés megkötésre. Akivitelitervek2018. február 28-án elkészült, kezdetét veszik a kivitelezési munkálatok.
A kivitelezési munkák 2019.04. hó elejére elérték az 50%-os készültségi szintet.

A kivitelezési munkák 2019. májusában befejeződtek, a sikeres műszaki átadásra május 8-án sor került.

2019.08.12. |