Polgármesteri döntések a veszélyhelyzet idején

Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (Ill. 11.) Korm. rendelet alapján, a veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIIl. törvény 46. §-ának fentiekben idézett (4). bekezdését.

Mindezek alapján a képviselő-testület ülésének a Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

Arra természetesen mód van, főleg a kialakult járványügyi helyzetben, hogy a polgármester e-mailben vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, ahogyan azt a település polgármestere valamennyi lehetséges esetben meg is teszi.

A polgármester által, a fentiek szerint meghozott valamennyi döntést 15 napon belül fel kell terjeszteni a megyei kormányhivatalhoz, mely a meghozott döntések törvényességi felügyeletét ellátja.

A nyilvánosság biztosítása érdekében a meghozott döntéseket ugyanúgy közzé kell tenni, mint a képviselő-testületi döntéseket.

Vadna község polgármesterének a veszélyhelyzet időtartama alatt meghozott - képviselő-testületi feladat- és hatáskörbe eső - döntéseit ITT olvashatja.

2020.04.09. | HT