Bursa Hungarica 2023

Vadna község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Pályázhatnak:

"A" típus esetén: akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

"B" típus esetén:
a) a 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Feltétel: vadnai lakóhely, szociális rászorultság (melynek igazolására, a pályázó lakcímén élő, valamennyi oda bejelentett személyre vonatkozó jövedelemnyilatkozat és jövedelemigazolás szükséges).

A pályázatbeadáshoz Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges.

A szociális rászorultság igazolásához jövedelemnyilatkozat benyújtása kötelező, melyhez szükséges nyomtatvány beszerezhető a Községházán, illetve letölthető ITT .

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2022. november 3.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat hivatalánál kell benyújtani, kötelező mellékleteivel.

További lényeges információk, a részletes pályázati felhívás és pályázati űrlap(minta) elérhető: "A" típusú pályázat és "B típusú pályázat

2022.09.27. | HT