Közlemény

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályán indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó környezeti hatásvizsgálati eljárásról.

Az Ormosszén Zrt. (3526 Miskolc, Zsolcai kapu 9-11.) meghatalmazásából eljáró Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) EPAPIR-20220516-9147 és EPAPIR- 20220516-9231 számú beadványában az Ormosszén Zrt. által a "Sajókaza IV.-szén és kavics" védőnevű bányatelek részét képező Vadna 1. bányaüzemben végzett termelési tevékenység kapacitásbővítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte a környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságon.
A beadvány alapján 2022. május 17-én környezeti hatás vizsgálati eljárás indult.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:

1. Közleményt tesz közzé a Rend. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárás megindítását követően honlapján, illetve a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

2. A Rend. 8. § (2) bekezdése figyelembevételével a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett település jegyzőjének - az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával - megküldi a közleményt, a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében.

A kérelem, a dokumentáció megtekinthetőek a internetes oldalon,
a környezetvédelmi hatóság internetes oldalán BO/32/3696/2022. számon, valamint a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Vadnai Kirendeltségén, ügyfélfogadási időben.

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 30 nap.

3. A Rend. 9. § (1) bekezdése alapján - Vadna Község Jegyzőjével előzetesen egyeztetett módon - közmeghallgatás közmeghallgatás került kitűzésre az alábbi helyen és időpontban:

2022. július 28. (csütörtök) 15:00 óra Göőz Pál Művelődési Ház
(3636 Vadna, Kossuth utca 6. )


A Rend. 9. § (8) bekezdése szerint a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat Jegyzőjéhez (Vadna) lehet benyújtani.

A környezetvédelmi hatóság a Rend. 10. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóság bevonásával érdemben megvizsgálja.

A Rend. 9. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv megtekinthető lesz a közmeghallgatást követő 5. naptól 30 napig a környezetvédelmi hatóság
a környzetevédelmi hatóság internetes oldalán BO/32/3696/2022. számon Közmeghallgatás jegyzőkönyve megnevezés alatt.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt.

2. A kérelmet elutasítja.


2022.06.21. | KH/HT