Megalakult a képviselő-testület

Én, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemből eredő feladataimat Vadna fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.

A 2019. október 13-i önkormányzati választások eredményének jogerősség válását követően 15 napon belül kell megtartani a képviselő-testület ülését, melyre Vadnán 2019. október 22-én, 16:00 órai kezdettel került sor.

Az ülés első napirendi pontjaként Varga Istvánné, a Helyi Választási Bizottság (HVB) elnöke tájékoztatta a képviselőket a szavazás napi legfontosabb történésekről, eseményekről a Bizottság munkájáról.
Ezt követően került sor - a HVB elnökének közreműködésével - a képviselők, majd a polgármester eskütételére.

Az alpolgármester választásának lebonyolításához megalakult az ülés keretei között az Ügyrendi Bizottság, mely lefolytatta a titkos szavazást.
Vadna társadalmi megbízatású alpolgármestere - a polgármester javaslatára - Hurták Tiborné képviselő lett, aki képviselő-társai előtt letette az alpolgármesteri esküt.

A képviselők döntöttek a polgármester illetményéről mely a törvényi előírásokkal összhangban 398.900 Ft összegben került megállapítása. A képviselők tiszteletdíja 25.000 Ft/hó, míg az alpolgármester tiszteletdíja 50.000 Ft/hó összegben került megállapításra.

A képviselő-testület megbízást adott a jegyzőnek a Szervezeti és Működési Szabályzata felülvizsgálatára, valamint az önkormányzat 2020-2024 évek közötti Gazdasági Programjának elkészítésére.

A jegyző tájékoztatta a képviselőket az összeférhetetlenségi-, méltatlansági szabályokról és eljárásról, a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségükről.

Vadna község képviselő-testülete ezzel megalakult.

Az ülés további részében döntöttek a képviselők a különböző társulásokban az önkormányzatot képviselő delegált, és az őt helyettesítő személyéről, a polgármester illetve az alpolgármester kapták meg erre a megbízást.

A képviselő-testület megalkotta a szociális tüzelőanyag-juttatás szabályairól szóló rendeletét, mely alapján a jogosultak igénybe vehetik az ellátást.

Az alakuló ülés további részleteiről az ülés jegyzőkönyvéből lehet tájékozódni.

2019.10.24. | Ht