Beiskolázási támogatás a tanév kezdéséhez

A 2022/2023. tanévkezdéshez Vadna község Önkormányzata az alábbi beiskolázási támogatásokat biztosítja:

Vadna község Önkormányzata, a vadnai lakcímű és a községben életvitelszerűen tartózkodó - általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekek után, az őket nevelő csládok részére 5.000 Ft/gyermek pénzbeli beiskolázási támogatást nyújt, a jogosultsági feltételeknek való megfelelés esetén.

A beiskolázási támogatás kérelemre induló ellátási forma .
A kérelem-nyomtatványt az önkormányzat a lehető legteljesebb körben próbálja eljuttatni az érintett családokhoz, de az beszerezhető a Hivatalban vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról, ITT.

A támogatásra az jogosult, akinek a háztartásában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 800%-át (228.000 Ft-ot) nem haladja meg.

A kérelemhez minden esetben csatolni kell a 2022/2023. évre szóló tanulói-, hallgatói jogviszony igazolást .

A támogatás igénylésére, 2022. szeptember 30-ig van lehetőség. A támogatás folyósítására az egyedi határozatokban megjelölt időpontban kerül sor.

2022.07.25. | HT