Beiskolázási támogatás

Tisztelt Szülők!


Vadna Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.28.) Önkormányzati rendelet, 2/2020. (03.01.) számú módosításával bevezeti, a vadnai lakóhellyel rendelkező, általános iskolai tanulók (1-8. osztály) részére, a tanulmányok folytatásával járó anyagi terhek enyhítése érdekében az ún.: „Beiskolázási támogatást”.
Az önkormányzat a tanév kezdetére, az általános iskola köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezők részére, beiskolázási támogatást biztosít, az alábbiak szerint:
- A településen lakóhellyel rendelkező általános iskoláskorú gyermekek részére 5.000 Ft pénzbeli támogatást nyújt.
- A támogatás igénylésére a tanulói jogviszony fennállására irányuló igazolás benyújtásával, (Iskolalátogatási igazolás) évente, szeptember 30-ig van lehetőség.
- A támogatás kifizetésére az önkormányzat házipénztárából kerül sor (Községháza), 2020. szeptember 28-án, 08.00 – 16.00 óra között.
- Ezt követően pedig ügyfélfogadási időben, folyamatosan (09.30-ig), a tanulói jogviszony igazolások leadásakor.


Vadna, 2020. szeptember 3.Bencze Péter sk.

polgármester

2020.09.04. |