Újra nyitnak a Hulladékudvarok

A BMH Nonprofit Kft., mint Borsod-Abaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója az alábbiakról tájékoztatja lakosságot:

A szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2020. május 11-től a megszokott nyitvatartási rend szerint újra nyitva tartanak. A hulladékudvarok nyitvatartási rendje a www.bmhnonprofit.hu oldalon érhető el.

Kérjük az ingatlanhasználókat, hogy a hulladék beszállítása során - az Operatív Törzs ajánlásaira figyelemmel - az új típusú koronavírus elleni védekezés érdekében, valamint az ügyfeleink és kollegáink egészségének és biztonságának megóvása céljából az alábbi óvintézkedéseknek megfelelően szíveskedjenek eljárni:

A hulladékudvar szolgáltatásainak igénybevétele során az ingatlanhasználó köteles a száját és az orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) és gumikesztyűt viselni.
Amennyiben valamely ingatlanhasználó ennek nem tesz eleget, a hulladékudvar kezelője jogosult a hulladék átvételét megtagadni.

A beszállított hulladék pakolásáról és annak a hulladékudvarban történő elhelyezéséről minden ingatlanhasználónak magának kell gondoskodnia. Ehhez határozatlan ideig a hulladékudvar kezelője segítséget nem tud biztosítani, ezért az ingatlanhasználók számára
javasoljuk, hogy segítőt hozzanak magukkal.

Valamennyi szükséges adat felvételére szóban történő bediktálás útján kerül sor, a személyes iratok, okmányok átadással történő bemutatásának mellőzésével.
Kérjük továbbá, hogy az adatok rögzítése során az irodába történő belépést mellőzzék.

Az ügyintézés során a 1,5 méteres védőtávolságot szükséges betartani, ha a hulladékudvarban egyszerre több ingatlanhasználó tartózkodik.
Amennyiben az 1,5 méteres távolság nem tartható, a hulladékudvar kezelője jogosult ideiglenesen a hulladékudvar kapuját bezárni, az ingatlanhasználóknak sorra kerüléséig a kapun kívül kell várakozniuk.

2020.05.07. | BMH KFT