Március 1-jétől a kormányhivatalok bírálják el a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeit

A járás hivatal helyett március 1-jével a kormányhivatal bírálja el a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi-szerzési, illetve -átalakítási támogatásának kérelmeit.

A kedvezmény megállapításának feltételeit a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szabályozza.

A jogszabály alapján a szerzési támogatás mértéke:

- új személygépkocsi esetében 1.000.000.- Ft;
- nem új (de nem több mint öt éves) személygépkocsi esetében a vételár
60%-a, de nem több mint 600 000.- Ft;
- segédmotoros kerékpár, három- vagy négykerekű jármű (kivéve quad) a
vételár 60%-a, de nem több mint 600 000.- Ft;
- járműnek nem minősülő, sík úton önerőből maximum 10 km/óra
sebességgel haladni képes gépi meghajtású kerekesszék esetében a
vételár 60%-a, de nem több mint 600.000.-Ft.

Az átalakítási támogatás mértéke:

- az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000.- Ft.

A kérelmek benyújtásának határideje tárgyév március 31. és szeptember 30., melyeket június 15. és december 15-ével bírálnak el az illetékesek.

A közlekedési kedvezményre való jogosultság megállapítása iránti kérelmet a fenti időponttól kezdve az illetékes kormányhivatal részére szükséges megküldeni vagy személyesen benyújtani.
A március 1-jét megelőzően az ügyfél lakóhelye szerint illetékes Járási Hivatalhoz benyújtott kérelmekkel és folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban az ügyfeleknek teendője nincsen, a hatóság hivatalból megteszi a szükséges intézkedéseket.

(A fotó illusztráció)

2020.02.26. | kormanyhivatal.hu