Lezajlottak a 2024. évi általános választások

2024. június 9-én, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása akadálytalanul zajlott le a településen.

A szavazás napján rendkívüli esemény nem volt, semmi nem befolyásolta a szavazás menetét, a Helyi Választási Bizottság munkáját, a választók nyugalmát.

A községben az önkormányzati választáson 499 fő választójogosult személy járulhatott az urnákhoz, akik közül 253-an éltek ezzel a jogukkal. Ez 50,7 %-os résztvételi arány.

A szavazóhelyiségek 19.00 órai zárását követően, a szavazókörben gyors és pontos és felelősségteljes munka zajlott. A szavazólapokat fajtánként a Helyi Választási Bizottság tagjai többször átszámolták, melyek tényét, és a szavazás eredményét a szavazóköri jegyzőkönyvekben rögzítették.

A Helyi Választási Bizottságba jelölt, illetve jelölőszervezet megbízott tagot nem delegált.

A szavazatok megszámolása során a bizottsági tagok között egyetlenegy esetben sem merült fel vitás kérdés, vagy ellenvélemény.

A bizottságok az érvénytelen szavazólapok minősítésén túl döntési helyzetbe nem kerültek.

Választási fajtánként az érvénytelen szavazólapok száma eltérően alakult. Az egyéni listás szavazás esetében összesen 1 db, a polgármesteri szavazás esetében 18 db, a vármegyei önkormányzati választásnál 9 db, míg az EP választáson 6 db szavazólap volt érvénytelen.

A választási formáknál egyetlen szavazólap sem hiányzott az urnából.

A szavazóköri eredmények összesítését követően, a településszintű eredmények birtokában volt a HVB, mely alapján a Helyi Választási Bizottság megállapíthatta a választás Szuhakállóra vonatkozó eredményét, kioszthatta a polgármesteri és képviselői mandátumokat.

A település megválasztott polgármestere ismételten, az egyedüli jelöltként induló Bencze Péter lett 235 szavazattal.

A képviselő-testület tagjai, a kapott szavazatok sorrendjében: Szabon Ilona (178); Marinné Tóth Krisztina (165); Hurták Tiborné (161); Horváth Eszter (117).

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146/J § (3) bek-e értelmében az Alaptörvény ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK rész 27. cikke alapján a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását követő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán hivatalban lévő képviselő-testület és polgármester megbízatása 2024. október 1-jéig tart, vagyis az új képviselő-testület csak ezen időpontot követően kezdheti meg működését.

A Helyi Választási Bizottság az eredményjegyzőkönyvek kitöltése és az alakszerű eredmény megállapító határozatok meghozatala után, határozatait helyben a jelenlévők előtt kihirdette, az önkormányzat hivatalos honlapján közzétette.

A polgármesteri-, az önkormányzati képviselői eredményhatározatok elérhetők ITT.

A választás további részletes települési adatai az önkormányzati választáso formák esetében elérhetők ITT , míg az EP választásra vonatkozóan ITT.

2024.06.11. | HT