Önkormányzati működés a rendkívüli jogrend hatáya alatt

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.3.) rendeletével, 2020. október 3-tól ismételten rendkívüli jogrendett léptetett hatályba, veszélyhelyzet kihirdetéséről döntött.

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIIl. törvény 46. §-ának fentiekben idézett (4). bekezdését.

Mindezek alapján a képviselő-testület ülésének a Mötv. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

Arra természetesen van mód - főleg a kialakult járványügyi helyzetben -, hogy a polgármester e-mailben vagy más módon a döntését megelőzően kikérje a képviselő-testület tagjainak véleményét, ahogyan azt a település polgármestere valamennyi lehetséges esetben meg is teszi.

A polgármester által, a fentiek szerint meghozott valamennyi döntést 15 napon belül fel kell terjeszteni a megyei kormányhivatalhoz, mely a meghozott döntések törvényességi felügyeletét ellátja.

A nyilvánosság biztosítása érdekében a meghozott döntéseket ugyanúgy közzé kell tenni, mint a képviselő-testületi döntéseket.

Vadna község polgármesterének a veszélyhelyzet időtartama alatt meghozott - képviselő-testületi feladat- és hatáskörbe eső - döntései ITT találhatók

2020.11.05. | HT