Tájékoztató a rezsicsökkentés igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványok igényléséről

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtérbeépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet bővíti a kedvezményezettek körét.

A Korm. rendelet azokra a többlakásos, de egy mérőórás ingatlanokra is többszörös kedvezményes árú gázmennyiséget biztosít, amelyek nem társasházakban vagy lakásszövetkezetekben vannak.

A módosított Korm. rendelet új rendelkezése értelmében a lakossági fogyasztókra vonatkozó kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából - amennyiben a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található, a települési önkormányzat jegyzője kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

A jegyző kérelemre a lakás rendeltetési egységek számáról hatósági bizonyítványt állít ki ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget. A kérelmezőnek büntetőjogi felelősséget kell vállalni azért, hogy a kérelemben szereplő lakásszám valós. A hatósági bizonyítvány kiállításakor a ténylegesen kialakult állapot kerül figyelembevételre, helyszíni szemlét követően. Az igazolás csak a kedvezményes rezsicsökkentett gázár igénybevételéhez használható fel.

Fontos, hogy csak akkor lehet kérni a bizonyítványt, ha az ingatlanban önálló lakásokat alakítottak ki.

A Korm. rendelet szerint, amennyiben az utólagos ellenőrzés hibás adatszolgáltatást - azaz jogosulatlan vételezést tár fel -, a felhasználónak a különbözetet a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresénekmegfelelő egységáron kell visszafizetni.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem letölthető ITT és hiánytalanul kitöltve személyesen, postai úton vagy elektronikus kérelemként (ügyfélkapun keresztül) benyújtható a Szuihakálló Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatalában, vagy Kirendeltségein.

(A fotó illusztráció.)

2022.09.14. | HT