Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő házi fúrt és ásott kutakkal kapcsolatos teendőkről

A jegyzői hatáskörbe tartozó meglévő házi kutak legalizálásával kapcsolatban tájékoztatom a lakosságot, az érintett kúttulajdonosokat, hogy saját döntésük alapján, egyelőre nincs teendőjük hatóságom felé.

A rendelkezésre álló információk szerint az illetékes szaktárcák, kormányzati szervek dolgoznak a jelenlegi szabályozás, engedélyezési eljárás módosításán, egyszerűsítésén, esetlegesen a bejelentési-, engedélyeztetési kötelezettség eltörlésén, a házi vízigényt kiszolgáló, talajvizet összegyűjtő kutak kapcsán.

Fentiek alapján célszerűnek látszik, hogy egyelőre semmilyen tervdokumentáció készíttetésbe, kútfelmérésbe ne kezdjenek bele az érintettek, amelyek jelenleg tetemes költséggel is járhatnak.

Javaslom, hogy a kúttulajdonosok 2023. szeptember 10-e után érdeklődjenek hivatalomnál az aktuális teendőkről. Amennyiben ezen időpontig a tárgykörben jogszabályi változás következik be, arról az érintetteket a lehető legszélesebb körű nyilvánossággal tájékoztatni fogom.

Jegyző hatáskörbe tartozó kutak:

- a kút helye nem érint vízbázis-védelmi területet, védőidomot,
- a vízkivétel karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül történik;
- a vízkitermelés csak talajvíz vagy parti szűrésű vízkészlet igénybevételével történik,
- a kút kizárólag házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja,
- a kútból maximum 500 m3/év vízmennyiség kerül kitermelésre,
a kút olyan ingatlanon létesült, ahol épület van, vagy az épület létesítésére engedélyt adtak/bejelentés történt a hatóság felé,
- a kút nem gazdasági vízkivétel céljából üzemel.

Fenti tájékoztatás értelemszerűen nem vonatkozik a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozó belterületi kutakra és a külterületi, mezőgazdasági, öntözési célú kutakra.

Amennyiben bármely kúttulajdonos úgy dönt, hogy a várható jogszabályi változás előtt elindítja kútja fennmaradási, üzemeltetési engedélyezési eljárását, azt a jelenleg hatályos jogszabályok alapján teheti csak meg.

Dr. Herczeg Tibor
jegyző
címzetes főjegyző

(A fotó illusztráció)

2023.04.17. | HT