Elindult a Sajóivánka-OH 400 kV-os távvezeték új nyomvonalának engedélyezési eljárása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó környezeti hatásvizsgálati eljárás indult el, a Sajóivánka-OH 400 kV-os távvezeték új nyomvonalának ügyében.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a Környezetvédelmi Hatóság:

- közleményt tett közzé a Rend. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárás megindítását követően honlapján, illetve a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon;

- a Rend. 8. § (2) bekezdése figyelembevételével a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, valamint a feltételezhetően érintett települések (Vadna, Sajókaza) jegyzőjének - az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékletek elérési helyének megadásával - megküldte a közleményt, a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tétele érdekében. A közlemény megtekinthető ITT .

A kérelem, a dokumentáció megtekinthető az engedélyező hatóság internetes oldalán , BO/32/163/2020.számon.

A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 30 nap.

A Rend. 9. § (8) bekezdése szerint a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.

A Rend. 9. § (1) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 143/2020. (IV. 22.) Korm. rendelet 4. §-a alapján, az érintettek személyes megjelenése nélkül közmeghallgatást tart az alábbi módon:

A környezetvédelmi hatóság az engedélyező hatóság internetes oldalán , BO/32/00163/2020. számon Közmeghallgatás megnevezés alatt 2020. június 19. napján közzéteszi - a Rend. 9. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a kérelmező vagy annak képviselője által a tervezett tárgyi tevékenységre vonatkozóan elkészített, a megvalósítást és annak környezeti hatásait bemutató kép- és hangfelvételt, illetve a környezetvédelmi hatóság által összeállított eljárást ismertető dokumentumot vagy kép- és hangfelvételt.

A közmeghallgatás anyagát az önkormányzat is közzéteszi a saját honlapján is.

A fentiek ismeretében az érintett nyilvánosság megteheti észrevételeit, kérdéseit, melyet a környezetvédelmi hatósághoz lehet benyújtani a komyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu e-maii-címre, faxon: 46/517-399 számon, a környezetvédelmi hatóság által összeállított eljárást ismertető dokumentumban vagy kép- és hangfelvételben meghatározott - az eljárás ügyintézési határidejére és az észrevételek érdemben történő megválaszolásának időigénye figyelembevételével megállapított - határnapig.

Akinek írásbeli észrevételt nem áll módjában tenni, az észrevételeket szóban is megteheti az alábbi telefonos elérhetőségen: 46/517-300/348 mellék.

(A fotó illusztráció)

2020.05.16. | Kormányhivatal/HT