Lezajlottak a helyhatósági választások

A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása megfelelő előkészítés mellet, akadálytalanul zajlott le.

2019. október 13-án polgármester-, önkormányzati képviselő-, megyei önkormányzat választására került sor a településen.

A fentieken túlmenően azok a választópolgárok, akik a roma nemzetiséghez tartozóként regisztrálták magukat (11 fő) a központi névjegyzékben, a területi- és országos roma nemzetiségi önkormányzatok választásán is szavazhattak. 3 fő élt ezzel a lehetőséggel.

A település szavazókörében a szavazás reggel 6:00 órakor kezdődött és este 19:00 órakor ért véget.
Jellemző a választópolgárok érdeklődésére, hogy a 6:00 órát követő pár percen belül az első szavazás megtörtént.

A szavazás napján rendkívüli esemény nem volt, semmi nem befolyásolta a szavazás menetét, a Helyi Választási Bizottság munkáját, a választók nyugalmát.

A községben az önkormányzati választáson 513 fő választójogosult személy járulhatott az urnákhoz, akik közül 231-en éltek ezzel a jogukkal. Ez 45 %-os részvételi arány.

A szavazóhelyiségek 19.00 órai zárását követően, a szavazókörben gyors és pontos és felelősségteljes munka zajlott. A szavazólapokat fajtánként a Helyi Választási Bizottság tagjai többször átszámolták, melyek tényét, és a szavazás eredményét a szavazóköri jegyzőkönyvekben rögzítették.


A szavazatszámolásnál - csakúgy, mint az egész napi munka folyamán - kiemelt szerephez jutott a bizottságba jelölő szervezet részéről delegált tag, aki személyében is meggyőződhetett a szavazás lebonyolításának tisztasága mellett.
A Helyi Választási Bizottságba a FIDESZ-KDNP jelölő szervezet delegált 1 főt.

A szavazatok megszámolása során a bizottsági tagok között egyetlenegy esetben sem merült fel vitás kérdés, vagy ellenvélemény.

A bizottsági tagok az érvénytelen szavazólapok minősítésén túl döntési helyzetbe nem kerültek.

Választási fajtánként az érvénytelen szavazólapok száma elenyészően kevés volt. Egyéni listás szavazás esetében összesen 4 db; polgármesteri szavazás esetében pedig 18 db szavazólap volt érvénytelen.

A választási formáknál egyetlen szavazólap sem hiányzott az urnából.

Rontott szavazólap cseréjét egyetlen esetben sem kérte a választópolgár.
A mozgóurnát 2 fő kért a szavazás napjára.

A szavazóköri eredmények összesítését követően településszintű végleges eredmények birtokában volt a Helyi Választási Bizottság, így megállapíthatta a választás Vadnára vonatkozó eredményét, kioszthatta a polgármesteri és képviselői mandátumokat.

A Helyi Választási Bizottság az eredményjegyzőkönyvek kitöltése, és az alakszerű eredmény megállapító határozatok meghozatala után, határozatait helyben a jelenlévők előtt kihirdette, az önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és honlapján közzétette.

A választás eredményéről született döntést követő három napban, a Helyi Választási Bizottság munkája, a választás eredménye ellen kifogást vagy fellebbezést senki nem nyújtott be.

A 2019. október 13-án megtartott önkormányzati választások eredménye Vadna településen tehát az alábbi:

A polgármesterválasztás eredménye (határozat+szavazóköri jegyzőkönyv)

Az önkormányzati képviselő választás eredménye (határozat+szavazóköri jegyzőkönyv)

(A fotó illusztráció)

2019.10.14. | HT