Lakossági barnakőszén-igény felmérése

A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Minderről a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára tájékoztatta megkeresésében az önkormányzatokat, kérve az önkormányzatok közreműködését, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Ezért az önkormányzat tájékoztatja a településen élőket a felmérésben való részvétel lehetőségéről, melyben a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosok tudják jelezni, a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan jelentkező barnakőszén igényüket,háztartásonként.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

- háztartás alatt az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő;

- egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás;

- egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés a Kormány részéről kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Fentiekről a településen élő valamennyi háztartás szórólapok formájában tájékoztatásra került, így aki élni kíván az igénybejelentés lehetőségével, a szórólap hátoldalán található - itt is letölthető - nyomtatványt , értelemszerűen kitöltve, aláírva, 2022. szeptember 28-án 16:00 óráig a Községházára eljuttatni szíveskedjen.

Kiemelendő továbbá, hogy fenti kormányzati szándék és megkeresés szerinti felmérésre Magyarország valamennyi önkormányzatánál sor kell, hogy kerüljön, így a jelen felmérés és a települést érintő, folymatban lévő külszíni-bánya kapacitás-bővítés engedélyezési eljárás között összefüggés nincs.

2022.09.21. | BM/HT