Bánhorváti  erdőtervezési körzet erdőterve

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály a 2021. szeptember 15- én hivatalból megindított Bánhorváti erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást befejezte, a körzetre vonatkozó erdőterv határozatot összeállította.

Az Evt. 33. § (5) bekezdése b) pontja alapján az erdészeti hatóság a körzeti erdőtervezési eljárásban hozott döntését az erdőgazdálkodó ügyfelek, illetve az eljárás során nyilatkozatot tett tulajdonos ügyfelek kivételével az ügyfelek részére azt az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1)-(2) bekezdései szerint közhírré tétellel közli:

- eljáró hatóság: NFK Erdészeti Főosztály
- az ügy tárgya: Bánhorváti erdőtervezési körzet erdőterve
- az ügy iktatási száma: NFK-001449/013/2023.
- ügyfelek az erdőtervezési körzet erdőgazdálkodói, nyilatkozatott tett erdőtulajdonosai, az illetékes természetvédelmi kezelő és az eljárásban résztvevő kezelő szervek és hatóságok
- a körzeti erdőterv határozat közzétételéről szóló közlemény erdészeti hatóság hirdetőtábláján történő kifüggesztésének és honlapjára kerülésének napja: 2023. március 27.
- felelős erdőtervező neve és hivatali elérhetősége: Veres Tibor; e-mail cím: tibor.veres@nfk.gov.hu tel: +36 30 2693681

A határozat vonatkozó részletes adatai az NFK honlapján ; a térképi adatok ITT érhetők el, valamint az erdészeti hatóság illetékes osztályánál tekinthetők meg.
A döntés és indoklásának kivonata annak terjedelme miatt szintén az előbb részletezett NFK honlapon található meg.

Az egyes erdészeti hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet 6. §-a szerint a körzeti erdőtervezési eljárásban a döntés honlapon történő közlésének napja a közhírré tételről szóló közlemény kifüggesztését követő 14. nap.

A Bánhorváti erdőtervezési körzetet érintő erdőtervezési eljárásban meghozott határozat megtekinthető ITT .

(A fotó illusztráció)

2023.04.04. | NFK/HT