Közszolgálati Díj

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnöke, a közigazgatás, a közszolgálat területén hosszú időn át eredményesen végzett magas színvonalú munkájáért Köztisztviselői Díjat adományozott Turócziné Fazekas Magdolna aljegyző asszony részére.

A kitüntetés átadására 2021. július 1-jén, a Köztisztviselői Napon került sor, a Megyeháza dísztermében szervezett ünnepségen.

Bánné Dr. Gál Boglárka elnök asszony az elismerő cím odaítélését az alábbiakkal indokolta:

Turócziné Fazekas Magdolna, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője 2021. szeptember 16. napján éri el a 40. éves jubileumát, négy évtizede áll a köz szolgálatában. 1978 augusztus 16-a óta, amikor tanácsi gyakornokként a B.-A.-Z. Megyei Tanács VB-nak állományába került, mindvégig az államigazgatás, a közigazgatás sokszor rögös útján, gyakran nehézségekkel terhelt területén maradt, melyre elhivatottság nélkül nem kerülhetett volna sor.

A hivatali ranglétra első fokáról indulva, gyakornokból, előadó, főelőadó, jegyző, körjegyző; majd 2015. január 1-jétől - a közös hivatali szervezeti struktúrában bekövetkezett változás (a jogelőd közös hivatalhoz tartozó önkormányzatok lakosságszáma kétezer fő alá csökkent) - aljegyző lett.

Életében és pályájában meghatározó szerephez jutott Dédestapolcsány település, ahol 1995. február 15-étől kezdte meg jegyzői tevékenységét.

Munkáját vezetőként mindig a beosztott köztisztviselőket megbecsülve, segítve, barátságosan, empatikus hozzáállással látta, látja el. Mindenkori munkatársai tudták, hogy minden kérdésben mindig számíthatnak rá.

A mindennapi ügyintézés során a legkülönbözőbb emberekhez is képes azok nyelvén szólni, érteni és megérteni problémáikat. Az ügyfelekkel szemben segítőkész, türelmes, megértő - így szolgálva - elsősorban - Dédestapolcsány polgárait.

Dédestapolcsány település iránti elkötelezettsége, szeretete és az emberi kapcsolatok ápolásának, fenntartásának a töretlen hite jellemzi.

Munkavégzését a 40 év távlata alatt hozzáértés, lelkiismeretesség és megbízhatóság jellemezi.

Megkérdőjelezhetetlen hivatástudata, szakmai jártassága, tapasztalata, fedhetetlensége, problémamegoldó képessége, határozott, de ugyanakkor emberséges vezetői stílusa meghatározó személyiséggé tette - a betöltött pozíción túlmenően - a hivatali szervezetben.

Az elmúlt években bekövetkezett - jogszabályi előírásokon, vagy helyi döntéseken nyugvó - változásokból adódó feladatok végrehajtása során is kitartó és megoldásra törekvő volt, képes a megújulásra, az új ismeretek elsajátítására, alkalmazására.

Igaz rá Albert Schweitzer gondolata, aki azt vallotta, hogy a köz és mások szolgálata nem csak egy munka, de hivatás, boldogság is egyben.

Túrócziné Fazekas Magdolna személyével kétség nélkül azonosítható mindaz, amit "közszolgálatiságnak" nevezünk, a közszolgálat területén végzett magas színvonalú tevékenységével hosszú időn óta eredményesen szolgálja a Dédestapolcsány, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó további települések és rajtuk keresztül Borsod-Abaúj-Zemplén Megye lakosságát, mely alapján méltó a "Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Elnökének Köztisztviselői Díja" kitüntető címre.

2021.07.02. | HT