Az ÉRV Zrt. feloldja az egyes műszaki tevékenységek szüneteltetését

Az ÉRV Zrt. az egyes műszaki tevékenységeinek elfüggesztését, fokozott biztonsági intézkedések mellett 2020.05.25-től feloldja, az alábbi tájékoztatás szerint:

Társaságunk szigorú munka- és egészségvédelmi szabályok betartásával és a biztonságos feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosításával a vízmérők ütemezett leolvasását, a vízmérők cseréjének, plombálásának végrehajtását, valamint a helyszíni kivizsgálásokat újra megkezdi.

A leolvasások, cserék esedékes időpontjáról külön hirdetményben tájékoztatjuk felhasználóinkat.

Továbbra is lehetőséget biztosítunk a vízmérőállás bejelentésére telefonon, illetve számos online ügyintézési felületen. A mérőállás bejelentésére vonatkozó időszak a közüzemi szolgáltatási számla 3. oldalán található.

Vízmérők cseréje, olvasása, plombázása, egyes helyszíni kivizsgálás pandémiás időszakban

A fertőzésveszély elkerülése érdekében:

Munkavállalóink tevékenységüket az előírt munkavédelmi, szakmai és társasági szabályok betartásával, védőfelszerelésben (munkaruha, maszk, kesztyű) végzik.

A felhasználóval történő találkozáskor szakembereink legalább 1,5 méter védőtávolságot tartanak.

A munkaműveletek megkezdése előtt kollégáink szóbeli tájékoztatást nyújtanak a munkavégzéssel összefüggő szabályokról.

A helyszíni munka elvégzésére kizárólag az alábbi feltételek teljesülése esetén kerül sor:

- a felhasználó betartja a munkavállalóktól való legalább 1,5 méter védőtávolságot;

- a kapuk/ajtók nyitásáról, zárásáról lehetőség szerint gondoskodik a felhasználó;

- a felhasználó biztosítja az akadálymentes hozzáférést a vízmérő(k)höz.

- a felhasználó szóban nyilatkozik arról, hogy a tájékoztatásban foglaltakat megismerte, elfogadja és betartatja.

Kérjük, hogy a munka végeztével a munkalapot a felhasználó saját tollával írja alá.

Amennyiben a felhasználó az eljárási szabályokat nem fogadja el, úgy azt munkatársaink jegyzőkönyvben rögzítik.

Szakembereink a kiszerelt vízmérőben lévő vízmérőállást a felhasználó részére megfelelő (legalább 1,5 méter) távolságból mutatják meg.

Mindannyiunk egészsége érdekében a munkafolyamatok során fokozottan figyeljünk a higiénés és egyéb szabályok betartására!

További információk az ÉRV Zrt honlapján

ÉRV Zrt.

2020.05.26. | ÉRV Zrt/HT