• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2023.

támogatási igény benyújtásáról víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére

határozat szám: 16/2023 (03.07.)

hatályos

Vadna község Önkormányzata Képviselő-testülete a lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentése érdekében, a vízgazdálkodásért felelős miniszter által meghirdetett – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, 3. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai melléklet 2.1.1. jogcíme szerinti – lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására irányuló kérelem benyújtásáról dönt, az ahhoz szükséges nyilatkozatok megtételével.

felelős: polgármester
határidő: értelemszerűen