• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

A 2023-2027. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról

határozat szám: 80/2022 (12.13.)

hatályos

Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023-2027. időszakra vonatkozó a jelen jegyzőkönyv mellékletében szereplő Helyi Esélyegyenlőségi Programot megtárgyalta és azt, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve elfogadja.
A Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételéről a polgármester gondoskodjon.

felelős: polgármester
határidő: 2022. december 31-ig, értelemszerűen