• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2022.

A Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha által biztosított közétkeztetési formák nyersanyagnormáinak, az alkalmazotti és vendégétkeztetés térítési díjainak 2022. évi megállapításáról

határozat szám: 79/2022 (12.13.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Önkormányzat által fenntartott, Vadnai Csodavár Óvoda és Konyha által biztosított közétkeztetési formákra vonatkozó nyersanyagnormákat az alábbiak szerint határozza meg, 2023. január 1-jei hatállyal:
a.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban állók napi nyersanyag normája 606 Ft, melyből:
ebéd:
Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban állók térítési díja: 610-Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
b.) Az önkormányzatnál, illetve az önkormányzati intézményeknél alkalmazási jogviszonyban nem állók (vendégétkezők) napi nyersanyag normája 606 Ft, melyből:
ebéd:
Az étkezési forma egy ételadagra eső rezsihányada: 300 Ft.
A vendégétkezők térítési díja: 910 -Ft/nap, mely összeg az áfát nem tartalmazza.
c.) Óvodai gyermek étkeztetés napi nyersanyag normája 606 Ft, melyből:
tízórai: 151 Ft
ebéd: 331 Ft
uzsonna 125 Ft, mely összegek az áfát nem tartalmazzák.
d.) Szociális étkezés napi nyersanyag normája 606 Ft, melyből:
ebéd:
e.) Bölcsődés korú gyermek szünidei étkeztetésének napi nyersanyag normája 324 Ft, melyből:
ebéd:
h.) Óvodás korú gyermek szünidei étkeztetésének napi nyersanyag normája 331 Ft, melyből:
ebéd:
i.) Iskolás korú gyermek szünidei étkeztetésének napi nyersanyag normája 407 Ft, melyből:
ebéd:
j.) Középiskolás korú gyermek étkeztetésének (szünidei étkeztetés) napi nyersanyag normája 545 Ft, melyből:
ebéd:

felelős: polgármester, intézményvezető, élelmezésvezető
határidő: értelemszerűen